Bezpečná jízda
Citaro Ü

Bezpečná jízda

Zejména v městském provozu nelze rizika mnohdy vůbec předvídat. O to je pak důležitější učinit opatření, aby se předešlo nehodě. Mercedes-Benz vybavil městský autobus Citaro množstvím bezpečnostních prvků, které pomáhají zvládat kritické jízdní situace.

Vozidlo je volitelně vybaveno hlavními LED světlomety s dlouhou životností. Světelný kužel lze velmi přesně definovat. Barva světla přibližně odpovídá dennímu světlu a snižuje tak únavu očí řidiče. Větší jas a větší dosah zajišťují vyšší bezpečnost. LED žárovky jsou přibližně dvakrát až třikrát účinnější než běžné žárovky. LED technologie má nižší spotřebu energie než běžné světelné zdroje a díky delší životnosti přispívá také ke snížení nákladů na údržbu a opravy.

Rafinovaná je unikátní ochrana před zalomením ATC (Articulation Turntable Controller) vyvinutá společností Mercedes-Benz pro kloubové autobusy. Tento otočný kloub a jeho ovládání tvoří srdce modelu Citaro GÜ: hydraulické tlumení kloubu se reguluje rychle a především podle potřeby. Účinek: Vysoké tlumení točnice kloubu vede k silnějšímu sklonu k nedotáčivosti v zatáčkách a zvýšenému opotřebení pneumatik na přední nápravě. Proto se kloub vozidla při obvyklé stabilní jízdě pohybuje téměř volně a je tlumen pouze vlastním třením prvků.

Model Citaro Überland poskytuje řidiči podporu prostřednictvím četných asistenčních systémů. Asistent pro odbočování Sideguard Assist 2 je součástí standardní výbavy stejně jako Frontguard Assist, který rozpoznává chodce nebo cyklisty bezprostředně před vozidlem a varuje řidiče. Nebo asistent dopravního značení Traffic Sign Assist, který řidiče upozorní při překročení nejvyšší povolené rychlosti. Volitelný Preventive Brake Assist 2 v příplatkové výbavě naopak reaguje na stojící a pohybující se objekty včetně chodců a cyklistů a varuje před kolizí. Navíc současně zahájí brzdný manévr s částečným brzděním.

V závislosti na vozidle se snímky zobrazují na 7" a 15" monitorech. Dva displeje s vysokým rozlišením zobrazují různá zorná pole. Fotodiody integrované v monitorech zachycují dopadající světlo a individuálně upravují jas příslušného monitoru. Aby se řidiči usnadnilo posuzování snímků, mají 15“ varianty tři různé pomocné čáry. Spolu s trvale kalibrovanou koncovou čárou vozidla podporuje čára vzdálenosti řidiče při posuzování blížících se objektů. Překrytí asistenta předjíždění se aktivuje při rychlosti 10 km/h při blikání, aby bezpečně podpořilo předjížděcí manévry nebo odbočování. Kromě toho je v monitoru nainstalován displej pro funkci Blind Spot Assist.

Moderní systém MirrorCam umožňuje jasný a komplexní pohled na silniční provoz. Díky kamerám s vysokým rozlišením je bezpečnost jízdy a riziko nehod minimalizováno. Rozšířené zorné pole umožňuje řidiči vidět chodce, cyklisty a další účastníky silničního provozu v oblasti. Tím se eliminuje mrtvý úhel při odbočování vpravo.

Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat. Dálková světla se aktivují ve světlometech. Je aktivní od rychlosti 35 km/h a automaticky se deaktivuje při rychlosti 27 km/h. Funkce se přizpůsobí osvětlení/jasu okolí (žádné automatické zapínání při dostatečném pouličním osvětlení).

Asistent dálkových světel automaticky zapíná nebo vypíná dálková světla v závislosti na provozu, takže vozovka před vámi je vždy optimálně osvětlena. Přispívá k vyšší bezpečnosti prostřednictvím zlepšených světelných podmínek a optimalizovaného osvětlení a zvyšuje jízdní komfort a bezpečnost.

Inovativní Traffic Sign Assist nabízí maximální bezpečnost a pohodlí na silnici. Díky podpoře GPS a kamery je rychlost vozidla průběžně porovnávána s platnými dopravními předpisy.

Systém je navržen tak, aby poskytoval vyhrazenou a adekvátní zpětnou vazbu v případě překročení povolené rychlosti. Díky nejmodernější přístrojové desce dostává řidič vizuální i akustické signály, které okamžitě upozorňují na rychlost.

Citaro Ü Traffic Sign Assist

360° kamerový systém se skládá ze čtyř kamer, které snímají bezprostřední okolí vozidla a vytvářejí nepřímý výhled do všech stran. V závislosti na vozidle je příslušná 10" obrazovka umístěna v různých oblastech kokpitu. Tento systém umožňuje vidět kolemjdoucí, cyklisty a překážky v oblastech, které by řidič jinak neviděl. Systém tak zvyšuje bezpečnost provozu, protože riziko kolize je rozpoznáno a lze mu v nejlepším případě předejít.

Pohledy 360° kamery jsou k dispozici vždy při jízdě vpřed do rychlosti cca 30 km/h a při jízdě vzad. Upozornění: Riziko nehod způsobených předměty vyčnívajícími do dopravního prostoru nad kamerami, např. vyčnívající střechy, vnější zpětná zrcátka vlastních i jiných autobusů atd. Kamery tyto předměty nedokážou detekovat. Zejména v 360° záběru může vzniknout dojem otevřeného prostředí, byť předměty vyčnívají do manévrovacího prostoru nad připojenými kamerami.

Řidič plně soustředěný na dění silničního provozu je nejlepším předpokladem bezpečnosti jízdy. Proto byl také kladen zvláštní důraz na ergonomické uspořádání pracoviště řidiče. V modelu Citaro Ü řidič pohodlně dosáhne na veškeré ovládací prvky a má dokonalý výhled na všechny přístroje. Další ulehčení nabízí automatická převodovka a couvací kamera ve standardní výbavě. Čelní sklo Opticool a samostatně regulovatelná klimatizace podporují koncentraci řidiče i při vysokých teplotách.

Soustředit se na jízdu i v úmorných vedrech pomůže řidiči čelní sklo v provedení Opticool a samostatně regulovatelná klimatizace. Typická situace: Na silnici se přikutálí míč a za ním přibíhají hrající si děti. Je nutné úplně zabrzdit. Protiblokovací brzdový systém (ABS) dosáhne vlivem cíleného, elektronicky ovládaného přibrzďování toho, že se kola při brzdění trvale nezablokují. Další pomoc poskytne elektropneumatický brzdový systém (EBS), díky němuž se výrazně zkrátí brzdná dráha, protože brzdy zareagují rychleji a přesněji.

V městském a dálkovém provozu nelze rizika mnohdy vůbec předvídat. O to je pak důležitější učinit opatření, aby se předešlo nehodě. Mercedes-Benz vybavil dálkový autobus Citaro množstvím bezpečnostních prvků, které pomáhají zvládat kritické jízdní situace.

Od roku 2014 je v celé Evropě pro dálkové autobusy třídy II zákonem vyžadován systém ESP®. My nabízíme systém ESP® v modelu Citaro Ü 12m jako příplatkovou výbavu.

Elektronický stabilizační systém (ESP®) je aktivním systémem, určeným pro zvýšení bezpečnosti jízdy a jízdní stability. Významně přispívá ke snížení nebezpečí smyku při projíždění zatáček nebo při vyhýbacích manévrech. V kritických situacích z hlediska jízdní dynamiky jsou při tom cíleně regulovány brzdné síly u každého jednotlivého kola, např. když se autobus pohybuje při projíždění zatáček v mezní oblasti. Zároveň se ubírá na výkonu motoru. Díky jemně dávkovanému přibrzďování v rámci fyzických možností se tím zabraňuje možnosti „prudkého vybočení“ autobusu z dráhy. Systém ESP® monitoruje kromě jiného také příčné zrychlení autobusů. Pokud by autobus v táhlých zatáčkách – jako např. ve výjezdech z dálnic – nebo při rychlých změnách jízdní dráhy dosahoval kritického jízdního stavu, pak se rychlost vozidla automaticky sníží tak, aby mohla být obnovena jízdní stabilita. Systém ESP® je srovnatelný se systémem používaným v osobních automobilech, má však pro použití v autobusech přizpůsobené, rozšířené funkce.

Protiblokovací brzdový systém (ABS) podporuje jízdní stabilitu během kritických brzdných procesů a zajišťuje, že vozidlo zůstane řiditelné. Brzdné síly působící na jednotlivá kola rozděluje ABS tak, že ani v případě nouzového brzdění nedojde na delší dobu k zablokování žádného kola a řiditelnost autobusu je do značné míry zachována.

Řídicí jednotka brzdové elektroniky zaznamenává aktuální rychlost kola prostřednictvím magnetických kol a snímačů kol. Při brzdění systém řídí brzdový tlak na jednotlivých brzdových válcích kol prostřednictvím řídicích ventilů. V případě nouzového brzdění a brzdění s blokováním kol systém plně automaticky ve velmi krátkých intervalech otevírá a zavírá regulační ventily brzdových válců kol, čímž se zabrání zablokování a vozidlo zůstane řiditelné.

V případě nouzového brzdění a brzdění s blokováním kol systém plně automaticky ve velmi krátkých intervalech otevírá a zavírá regulační ventily brzdových válců kol, čímž se zabrání zablokování a vozidlo zůstane řiditelné.

Sideguard Assist 2 je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče v kritických situacích při odbočování vpravo nebo odbočování vlevo, když je výhled potenciálně omezen. Systém je navržen tak, aby pomohl detekovat stojící nebo pohybující se překážky v rámci limitů systému a varoval řidiče, aby se vyhnul kritickým situacím nebo snížil následky nehod při odbočování nebo změně jízdního pruhu.

Boční prostory vozidla jsou neustále monitorovány. V důsledku toho jsou vozidla, chodci nebo cyklisté, kteří se mohou nacházet v mrtvém úhlu, detekováni jak na straně spolujezdce, tak na straně řidiče. Radarový systém přesně detekuje pohyby a varuje řidiče před možnými kolizemi. Intuitivní uživatelské rozhraní a jasná varování umožňují řidiči řídit bezpečně a uvolněně.

Výstražná kaskáda a brzdný zásah jsou speciálně navrženy pro použití v městském provozu. V případě hrozící srážky s chodci nebo cyklisty, jakož i s pohybujícími se nebo stojícími objekty, vydá Preventive Brake Assist 2 varování. Řidič je varován jak vizuálně blikajícím červeným trojúhelníkem na centrálním displeji, tak akusticky a současně zahájí částečné brzdění. Tento brzdný zásah je zachován, dokud nezasáhne řidič, situace již není kritická nebo dokud autobus nezastaví.

Díky souhře předního radaru, radaru krátkého dosahu a přední kamery je neustále snímán prostor až 250 metrů před autobusem. Tato asistence je zajištěna do rychlosti 60 km/h. Ve sněhu, dešti, mlze, silném poprašku, oslnění, přímém slunečním světle nebo neustále se měnících světelných podmínkách může být narušen dosah systému a detekce vozidel a osob.

Světlo s funkcí cornering významně přispívá k vyšší bezpečnosti díky zlepšení viditelnosti při nočním odbočování na křižovatkách, kruhových objezdech, stejně jako při manévrování při jízdě vpřed nebo při couvání.

Funkce přisvěcování do zatáčky se aktivuje automaticky při rychlostech do cca 35 km/h, pokud jsou zapnuty hlavní světlomety a přepnete ovladač směrových světel nebo natočíte volant. Při tom se zapne jeden z obou mlhových světlometů, aby osvítil boční oblast před vozidlem, kam nedosáhne světlo hlavních světlometů. Inteligentní elektronika zapíná a vypíná světlo postupně. Oči mají tím pádem dostatek času, aby se přizpůsobily měnícím se světelným podmínkám.

Nainstalované monitorovací videokamery mohou hlídat dění v autobusu. Monitorovací systém může nejen zlepšit pocit bezpečí řidiče i cestujících, ale rovněž dokáže pořídit záznam výtržníků, kteří ničí interiér vozidla resp. páchají násilné činy.

Data jsou přenášena na monitor v kokpitu řidiče. Řidič pak může lépe zaregistrovat a vyhodnotit určité situace a události odehrávající se v prostoru pro cestující a v případě nebezpečí náležitě zareagovat. Ve vozidle jsou umístěny piktogramy, aby cestující poznali, že se jedná o monitorované vozidlo. Použitím monitorovacího systému zvýšíte subjektivní pocit bezpečí jak řidiče, tak i cestujících, a tím i atraktivitu využívání veřejných dopravních prostředků. Monitorovací systém je prvkem zvláštní výbavy.

Další informace k funkci videomonitorování a ukládání dat získáte u našeho prodejního poradce se specializací na autobusy.