Sikker kørsel
Citaro Ü

Sikker kørsel

Især i bytrafik er farerne nogle gange uforudsigelige. Det er derfor desto vigtigere, at der træffes foranstaltninger for at forhindre ulykker. Mercedes-Benz har udstyret Citaro-bybussen med en række sikkerhedsfunktioner, der hjælper med at håndtere kritiske køresituationer.

Køretøjet er valgfrit udstyret med holdbare LED-forlygter. Lyskeglen er særligt præcist definerbar. Lysets farve svarer cirka til dagslys og mindsker derfor hurtig træthed i førerens øjne. Øget lysstyrke og større rækkevidde bidrager til ekstra sikkerhed. LED-lyskilder er cirka to til tre gange mere effektive end traditionelle glødepærer. LED-teknikken har et lavt energiforbrug end almindelige lyskilder og bidrager også til lavere service- og reparationsomkostninger på grund af den længere levetid.

Den unikke knækbeskyttelse ATC (Articulation Turntable Controller), udviklet af Mercedes-Benz, er raffineret. Denne drejeled og dens kontrol udgør en af hjørnestenene i Citaro GÜ: Hydraulisk dæmpning af leddet reguleres hurtigt og især behovsbaseret. Effekten er, at mens den sædvanlige høje grunddæmpning af leddet andre steder fører til kraftig tendens til understyring i sving og øget dækslid på forakslen, kører køretøjets led næsten frit ved normal stabil køretilstand og dæmpes kun af friktionen mellem elementerne.

Citaro Überland understøtter chaufføren med adskillige assistent-systemer. Således inkluderer standardudstyret også svingassistenten Sideguard Assist 2, samt Frontguard Assist, der registrerer fodgængere eller cyklister umiddelbart foran køretøjet og advarer chaufføren. Der er også Trafikskiltassistenten Traffic Sign Assist, som signalerer til chaufføren, hvis den tilladte maksimale hastighed overskrides. Den valgfrie Preventive Brake Assist 2 reagerer på den anden side på stationære og bevægelige genstande, herunder fodgængere og cyklister, og advarer om en kollision. Derudover igangsætter den samtidig en bremsemanøvre med delvis opbremsning.

Afhængigt af køretøjet vises billederne på 7" og 15" skærme. De to displays med høj opløsning viser de forskellige synsfelter. Fotodioderne integreret i monitorerne registrerer det indfaldende lys og justerer lysstyrken på den respektive monitor individuelt. For at gøre det nemmere for chaufføren at vurdere billederne, har 15" versionerne tre forskellige guidelinjer. Sammen med den fast kalibrerede køretøjsendelinje understøtter afstandslinjen føreren i vurderingen af ​​objekter, der nærmer sig. Overhalingsassistenten aktiveres fra en hastighed på 10 km/t, når den blinker for sikkert at understøtte overhaling eller vending. Derudover er displayet til Blind Spot Assist indbygget i skærmen.

Det moderne MirrorCam-system giver et klart og omfattende overblik over trafikken. Udstyret med kameraer i høj opløsning minimeres køresikkerheden og risikoen for ulykker. Det udvidede synsfelt gør det muligt for føreren at se fodgængere, cyklister og andre trafikanter i omgivelserne. Derved bortfalder den blinde vinkel ved højresving.

Funktionen kan aktiveres eller deaktiveres. Fjernlyset i forlygterne aktiveres. Den er aktiv fra en hastighed på 35 km/t og deaktiveres automatisk under en hastighed på 27 km/t. Funktionen tilpasser sig efter omgivelsernes belysning/lysstyrke (ingen automatisk tilkobling ved tilstrækkelig vejbelysning).

Fjernlysassistenten tænder eller slukker automatisk fjernlyset afhængigt af trafikken, så der altid sikres en optimal belysning af vejbanen. Det bidrager til større sikkerhed gennem forbedrede lysforhold og optimeret belysning og øger kørekomforten og sikkerheden.

Den innovative færdselstavleassistent giver maksimal sikkerhed og komfort på vejene. Takket være GPS- og kameraunderstøttelse sammenlignes bilens hastighed kontinuerligt med de gældende færdselsregler.

Systemet er designet til at give målrettet og passende feedback, hvis den tilladte hastighed overskrides. Takket være det topmoderne kombiinstrument modtager føreren både visuelle og akustiske signaler, som straks gør opmærksom på hastigheden.

Citaro Ü Færdselstavleassistent

360°-kamerasystemet består af fire kameraer, som registrerer bilens umiddelbare omgivelser og genererer et indirekte udsyn til alle sider. Den tilhørende 10" skærm befinder sig afhængigt af køretøjet forskellige steder i cockpittet. Med dette system kan forbipasserende, cyklister og forhindringer også registreres i områder, som føreren ellers ikke kan se. På den måde øger systemet trafiksikkerheden, da kollisionsfarer kan registreres og i bedste fald forhindres.

Billederne fra 360° kameraet er ved fremadkørsel op til en hastighed på ca. 30 km/t. og altid til rådighed ved bakning. N.B.: Fare for ulykker på grund af genstande, der rager ud over kameraerne og ind i trafikrummet, f. eks. forspringende tage, sidespejle på egen og andre busser osv. Kameraerne kan ikke se disse genstande. Især i 360°-visningen kan der opstå et indtryk af et frit miljø, selvom genstande rager ind i manøvreringsrummet over de anbragte kameraer.

En chauffør, der er fuldt fokuseret på trafikken, udgør det bedste grundlag for trafiksikkerhed. Derfor er der blevet lagt særlig vægt på en ergonomisk førerarbejdsplads. I Citaro Ü kan føreren nemt betjene alle kontrolenheder og har fuldt overblik over alle instrumenter. Yderligere aflastning tilbydes af automatisk gear og standard bagskærmkamera. Den Opticool-forrude og den separat regulerbare klimaanlæg understøtter førerens koncentration, selv under varme temperaturer.

Opticool-forruden og klimaanlægget, der reguleres separat, bidrager til førerens koncentration også under varme temperaturer. En typisk situation: En bold triller ud på vejen, legende børn følger efter. En fuld opbremsning er nødvendig. Med målrettede elektroniske bremseindgreb opnår antiblokeringssystemet ABS, at hjulene ikke blokerer vedvarende. Det elektropneumatiske bremsesystem EBS tilbyder ekstra hjælp ved at reducere standselængden markant, da bremserne aktiveres hurtigere og mere præcist.

Særligt i by- og regionaltrafikken er risiciene ofte uforudsigelige. Så meget desto vigtigere er det, at der bliver implementeret tiltag til at forhindre en ulykke. Mercedes-Benz har udstyret Citaro omegnsbussen med et væld af sikkerhedsfunktioner, der bidrager til at overvinde kritiske kørselssituationer.

ESP® har siden 2014 været lovmæssigt påkrævet i omegnsbusser i klasse II i hele Europa. Vi tilbyder ESP® som ekstraudstyr i Citaro Ü 12m.

Det Elektroniske Stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system designet til at øge køresikkerheden og stabiliteten. Det bidrager markant til at reducere risikoen for udskridning under kurvekørsel eller undvigemanøvrer. I dynamisk udfordrende situationer reguleres bremsekræfterne målrettet ved hvert enkelt hjul, for eksempel når bussen bevæger sig tæt på grænsen under kurvekørsel. Samtidig reduceres motorydelsen. Muligheden for, at bussen mister grebet, forhindres således ved fint doseret bremsning inden for de fysiske grænser. ESP® overvåger blandt andet tværakselerationen af busser. Hvis bussen i lange sving, såsom motorvejsafkørsler, eller ved hurtige vejbaneskift når en kritisk kørselstilstand, reduceres køretøjets hastighed automatisk, indtil kørestabiliteten er genoprettet.

Antiblokeringssystemet (ABS) understøtter ved kritiske opbremsninger kørestabiliteten og sørger for, at køretøjet fortsat kan styres. De bremsekræfter, der påvirker de enkelte hjul, fordeles af ABS på en sådan måde, at ingen hjul blokerer i længere tid ved en fuld opbremsning, og at bussens styreevne i vid udstrækning bevares.

Bremseelektronikkens styreenhed registrerer den aktuelle hjulhastighed via polhjulene og hjulsensorerne. I tilfælde af bremsning styrer systemet bremsetrykket på de enkelte hjulbremsecylindere ved hjælp af reguleringsventilerne. Ved katastrofeopbremsninger og opbremsninger med blokerende hjul åbner og lukker systemet fuldautomatisk hjulbremsecylindernes reguleringsventiler med meget korte intervaller, hvorved en blokering forhindres, og køretøjet forbliver styrbart.

Ved katastrofeopbremsninger og opbremsninger med blokerende hjul åbner og lukker systemet fuldautomatisk hjulbremsecylindernes reguleringsventiler med meget korte intervaller, hvorved en blokering forhindres, og køretøjet forbliver styrbart.

Sideguard Assist 2 er et sikkerhedsassistentsystem, der hjælper føreren i begge sider i kritiske drejesituationer med muligvis begrænset udsyn. Systemet skal ved drejning eller vognbaneskift hjælpe med at registrere bevægelige forhindringer inden for systemets grænser og advare føreren for at undgå kritiske situationer eller reducere følgerne af en ulykke.

Områderne ved siden af bilen overvåges. På den måde registreres køretøjer, fodgængere eller cyklister, der kan befinde sig i den blinde vinkel, både i passagersiden og i førersiden. Radarsystemet registrerer bevægelserne præcist og advarer føreren om mulige kollisioner. Den intuitive brugergrænseflade og de tydelige advarsler giver føreren en sikker og afslappet køretur.

Advarselskaskade og bremseindgreb er konstrueret præcist til anvendelse i bytrafik. Ved fare for kollision med fodgængere eller cyklister samt med objekter i bevægelse eller stationære objekter advarer Preventive Brake Assist 2. Føreren advares både optisk med en rødt lysende trekant i det centrale display og akustisk og indleder samtidig en delvis opbremsning. Den holdes, indtil enten chaufføren griber ind, situationen ikke længere er kritisk, eller bussen standser.

Takket være samspillet mellem frontradar, nærområderadar og frontkamera aflæses området op til 250 meter foran bussen konstant. Understøttelsen er sikret op til en hastighed på 60 km/t. Sne, regn, tåge, kraftig vandtåge, blænding, direkte sollys eller skiftende lysforhold kan påvirke rækkevidden og registreringen af køretøjer og personer.

Kurvelyset skaber væsentlig mere sikkerhed på grund af forbedret udsyn ved kørsel i sving i mørke i kryds, rundkørsler samt ved manøvrering i fremad- eller bagudgående retning.

Funktionen tilsluttes automatisk ved en hastighed på op til ca. 35 km/h, når forlygterne er tændt, blinklysarmen er aktiveret eller rattet drejes. I den forbindelse tændes en af de to tågeforlygter for at belyse et område i siden af bilen, som ikke belyses af forlygterne. Den intelligente elektronik tænder eller slukker drejelyset gradvist. Således har øjet mulighed for at tilpasse sig til ændringerne i lyssituationerne.

Installerede videoovervågningskameraer kan overvåge, hvad der sker i bussen. Et videoovervågningssystem kan ikke kun forbedre den sikkerhed, som buschaufføren og passagererne føler, men det kan også afsløre gerningsmænd, der udøver hærværk i køretøjet eller udøver vold.

Data bliver overført til monitoren ved chaufførens arbejdsplads. Buschaufføren kan bedre registrere og vurdere visse situationer og begivenheder, der finder sted i passagerområdet, og reagere om nødvendigt i tilfælde af fare. Køretøjet er udstyret med piktogrammer, så passagererne kan se, at det er et videoovervåget køretøj. Ved at have videoovervågning øger du den oplevede subjektive sikkerhed for både din chauffør og passagerer, hvilket øger tiltrækningskraften ved brug af offentlige transportmidler. Videoovervågningssystemet er ekstraudstyr.

Du kan få mere information om videoovervågnings- og datalagringsfunktionen fra din Omnibus-salgsrådgiver.