Säker körning
Citaro Ü

Säker körning

I stadstrafik sker det mest oväntade. Det gör det extra viktigt att vidta åtgärder för att förhindra olyckor. Mercedes-Benz har utrustat Citaro stadsbuss med en mängd olika säkerhetsfunktioner som hjälper föraren att bemästra kritiska situationer.

Beroende på fordon visas bilderna på 7"- och 15"-bildskärmar. De båda högupplösta displayerna visar de olika synfälten. Fotodioderna som är integrerade i monitorerna känner av det infallande ljuset och justerar ljusstyrkan på respektive monitor individuellt. För att göra det enklare för föraren att utvärdera bilderna har 15"-varianterna tre olika vägledningslinjer. Tillsammans med den permanent kalibrerade fordonsändlinjen hjälper avståndslinjen föraren att bedöma objekt som närmar sig. Omkörningsassistentens överlagring aktiveras från en hastighet på 10 km/h med blinkning för att på ett säkert sätt hjälpa till vid omkörning eller svängning. Dessutom är indikeringen för dödvinkelassistenten monterad i monitorn.

Det moderna MirrorCam-systemet ger fri sikt över hela vägen. Utrustad med högupplösta kameror ökar körsäkerheten och minskar olycksrisken. Det utökade synfältet gör att föraren kan se fotgängare, cyklister och andra trafikanter i omgivningen. Detta eliminerar den döda vinkeln vid högersvängar.

Som tillval kan bilen utrustas med LED-strålkastare med lång livslängd. Ljusstrålen kan definieras mycket exakt. Ljusets färg är ungefär densamma som dagsljus, vilket gör att förarens ögon inte blir trötta lika snabbt. Mer ljusstyrka och längre räckvidd ger ytterligare säkerhet. LED-lampor är ungefär två till tre gånger effektivare än vanliga glödlampor. LED-tekniken har lägre energiförbrukning än konventionella ljuskällor och bidrar dessutom till lägre underhålls- och reparationskostnader tack vare längre livslängd.

Det unika knäckskyddet ATC (Articulation Turntable Controller) för ledbussar har utvecklats av Mercedes-Benz. Denna vridled och dess styrning utgör en av de centrala delarna i Citaro GÜ: Ledens hydrauliska dämpning reglerar snabbt och framför allt behovsanpassat. Effekten: Om ledens vanliga höga grunddämpning leder till en kraftig tendens till understyrning i kurvor och ökat däckslitage på framaxeln, så löper fordonets led nästan fritt vid normalt stabilt körtillstånd och dämpas enbart av elementens friktion.

Citaro Intercity stöder föraren med ett flertal hjälpsystem. Svängningsassistenten Sideguard Assist 2 ingår i standardutrustningen liksom Frontguard Assist, som känner av fotgängare eller cyklister direkt framför fordonet och varnar föraren. Eller vägmärkesassistenten Traffic Sign Assist, som informerar föraren när den tillåtna maxhastigheten överskrids. Preventive Brake Assist 2 (tillval) reagerar däremot på stillastående och rörliga objekt inklusive fotgängare och cyklister och varnar för en kollision. Dessutom inleder den samtidigt en bromsmanöver med en lätt inbromsning.

Den innovativa vägmärkesassistenten ger högsta möjliga säkerhet och komfort på vägen. Tack vare GPS- och kamerastöd jämförs bussens hastighet kontinuerligt med gällande trafikregler.

Systemet är utformat för att ge specifik och lämplig återkoppling om den tillåtna hastigheten överskrids. Tack vare det toppmoderna kombiinstrumentet får föraren visuella och akustiska signaler som omedelbart uppmärksammar föraren på hastigheten.

Citaro Ü Traffic Sign Assist (TSA)

360° kamerasystemet består av fyra kameror som fångar den omedelbara fordonsmiljön och genererar en indirekt allroundvy. Den tillhörande 10-tumsskärmen sitter placerad på A-stolpen ovanför förarplatsen. Detta system gör det möjligt att upptäcka fotgängare, cyklister och hinder även i områden som annars inte är synliga för föraren. På så sätt ökar systemet trafiksäkerheten eftersom kollisionsrisker kan upptäckas och i bästa fall förhindras.

Vyerna från 360°-kameran är tillgängliga upp till en hastighet på ca. 30 km/h (20 mph) vid körning framåt och alltid vid backning. Observera att: Olycksrisk på grund av utstickande föremål i området ovanför kamerorna, t.ex. utskjutande tak, ytterbackspeglar på egna och andra bussar etc. Kamerorna kan inte detektera dessa objekt. Särskilt i 360°-vyn kan intrycket av en fri miljö skapas även om föremål ovanför de monterade kamerorna sticker ut i svängutrymmet.

En koncentrerad förare är den bästa förutsättningen för en säker färd. Just därför har förarplatsen utformats så ergonomiskt som möjligt. I Citaro Ü når föraren bekvämt alla reglage och har en god överblick över alla instrument. Automatväxellådan och backkameran avlastar föraren.

Opticool-vindrutan och den separata klimatanläggningen bidrar också till en ökad koncentration för föraren vid höga temperaturer. En typisk situation: En boll rullar ut på vägen, som följs av lekande barn. En full inbromsning är nödvändig. Genom riktade elektroniska bromsingrepp ser de låsningsfria bromsarna (ABS) till att hjulen inte låser sig.Extra stöd ger dessutom det elektroniska bromssystemet (EBS), som förkortar stoppsträckan avsevärt genom att bromsarna aktiveras snabbare och mer precist.

I stads- och fjärrtrafik sker det mest oväntade. Det gör det extra viktigt att vidta åtgärder för att förhindra olyckor. Mercedes-Benz har utrustat Citaro fjärrtrafiskbuss med en mängd olika säkerhetsfunktioner som hjälper föraren att bemästra kritiska situationer.

ESP® är ett lagstadgat krav för fjärrtrafikbussar i klass II sedan 2014. Vi erbjuder ESP® i Citaro Ü 12 m som extrautrustning.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®) är ett aktivt system som ökar säkerheten och stabiliteten. Det minskar märkbart bussens tendens att sladda i kurvor och vid undanmanövrar. I kördynamiskt kritiska situationer reglerar systemet bromskrafterna till varje enskilt hjul, t.ex. om bussen börjar tappa väggreppet i en kurva. Samtidigt reduceras motoreffekten. Risken för att bussen ”bryter sig ut” förhindras av fint doserade inbromsningar inom ramen för vad som är fysiskt möjligt. ESP® övervakar bland annat bussens sidoacceleration. Om bussen skulle börja tappa väggreppet i en lång kurva – t.ex. på en motorvägspåfart – eller vid ett snabbt filbyte, minskas hastigheten automatiskt tills fordonet är stabilt igen. ESP® är jämförbart med sin motsvarighet i en personbil, men systemets funktioner är anpassade och vidareutvecklade för bussar.

ABS-systemet (låsningsfria bromsar) stöder körstabiliteten vid kritiska inbromsningar och ser till att fordonet förblir styrbart. De bromskrafter som verkar på de enskilda hjulen fördelas av ABS-systemet så att inga hjul blockeras under någon längre tid ens i en panikbromssituation, och bussens styrförmåga till största delen bibehålls.

Bromselektronikens styrenhet registrerar den aktuella hjulhastigheten via polhjulen och hjulgivarna. Vid inbromsning reglerar systemet bromstrycket i de enskilda hjulbromscylindrarna via reglerventilerna. Vid nödbromsning och bromsning med låsta hjul öppnar och stänger systemet styrventilerna på hjulbromscylindrarna helt automatiskt med mycket korta intervaller, vilket förhindrar låsning och gör fordonet styrbart.

Vid nödbromsning och bromsning med låsta hjul öppnar och stänger systemet styrventilerna på hjulbromscylindrarna helt automatiskt med mycket korta intervaller, vilket förhindrar låsning och gör fordonet styrbart.

Sideguard Assist 2 är ett säkerhetsassistanssystem som stöder föraren i kritiska svängsituationer vid eventuellt begränsad sikt. Vid svängning eller filbyte ska systemet inom systemets gränser hjälpa till att registrera stillastående eller rörliga hinder och varna föraren för att undvika kritiska situationer eller minska följderna av en olycka.

Områdena på sidorna av bussen övervakas kontinuerligt. På så sätt registreras fordon, fotgängare eller cyklister som kan befinna sig i döda vinkeln, både på passagerarsidan och förarsidan. Radarsystemet registrerar rörelserna exakt och varnar föraren för eventuella kollisioner. Det intuitiva användargränssnittet och de tydliga varningarna gör att föraren kan köra säkert och avspänt.

Varningskaskaden och bromsingreppet är exakt anpassade för användning i stadstrafik. Vid risk för kollision med fotgängare eller cyklister samt med rörliga eller stillastående objekt varnar Preventive Brake Assist 2. Föraren varnas både visuellt med en blinkande röd triangel på mittdisplayen och akustiskt och inleder samtidigt en lätt inbromsning. Detta bromsingrepp upprätthålls antingen tills föraren ingriper, situationen inte längre är kritisk eller bussen stannar.

Tack vare samspelet mellan frontradar, närradar och frontkamera övervakas hela tiden området upp till 250 meter framför bussen. Detta stöd säkerställs upp till en hastighet på 60 km/h. Vid snö, regn, dimma, kraftig vattenrök, bländning, direkt solljus eller ständigt växlande ljusförhållanden kan systemets räckvidd och identifiering av fordon och personer försämras.

Kurvljuset ökar säkerheten avsevärt på grund av förbättrad sikt nattetid vid svängar i korsningar och rondeller och vid manövrering framåt och bakåt.

Funktionen aktiveras automatiskt upp till en hastighet på ca 35 km/h om huvudstrålkastarna är tända, blinkersspaken är aktiverad eller ratten vrids. Då tänds ett av de båda dimljusen för att belysa ett område vid sidan om fordonet som inte belyses av huvudstrålkastarna. Den intelligenta elektroniken tänder och släcker kurvljuset med dimmerfunktion. På så sätt har ögat möjlighet att anpassa sig till ändrade ljussituationer.

Installerade övervakningskameror kan övervaka det som händer på bussen. Ett videoövervakningssystem kan inte bara förbättra den upplevda säkerheten för bussförare och passagerare, utan kan också spela in bråkmakare som vandaliserar fordonet eller utövar våld.

Data överförs till bildskärmen på förarplatsen. Bussföraren kan bättre uppfatta och utvärdera situationer och händelser som äger rum i passagerarutrymmet och vid behov reagera på fara. Fordonet är utrustat med piktogram så att passagerarna kan se att det är videoövervakat. Med videoövervakning ökar den upplevda subjektiva säkerheten för förare och passagerare, vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Videoövervakningssystemet är en extrautrustning.

För mer information om hur videoövervakningen och datalagringen fungerar, kontakta vår bussförsäljningskonsult.