Безопасно шофиране
Citaro Ü

Безопасно шофиране

Опасностите понякога са непредвидими, особено в градския трафик. Това прави още по-важно да се вземат мерки за предотвратяване на произшествия. Mercedes-Benz е оборудвал градския автобус Citaro с различни функции за безопасност, които помагат за овладяване на критични ситуации при шофиране.

В зависимост от превозното средство изображенията се показват на 7" и 15" монитори. Двата дисплея с висока разделителна способност показват различните зрителни полета. Интегрираните в мониторите фотодиоди възприемат количеството падаща светлина и настройват индивидуално яркостта на съответния монитор. За да се улесни водача при оценката на ситуацията в изображенията, 15" версиите имат три различни контролни линии. Заедно с твърдо калибрираната крайна линия на превозното средство, дистанционната линия подпомага водача при оценката на приближаващите обекти. Наслагването на асистента за изпреварване се активира от скорост 10 км/ч, когато мига, за да осигури безопасно изпреварване или завиване. В допълнение, в монитора е вграден асистиращия дисплей за наблюдение на мъртва зона - Blind Spot Assist.

Модерната система MirrorCam позволява ясен и цялостен изглед на пътния трафик. Оборудван с камери с висока разделителна способност, безопасността при шофиране и рискът от инциденти са сведени до минимум. Разширеното зрително поле позволява на водача да разпознава пешеходци, велосипедисти и други участници в движението в близост до автобуса. То елиминира мъртвата зона при завиване надясно.

Автомобилът е допълнително оборудван с LED основни фарове с дълъг живот. Светлинният сноп може да се насочи изключително точно. Цветът на светлината съответства на дневната светлина и следователно не уморява очите на водача толкова бързо. Повече яркост и по-голяма осветена зона осигуряват допълнителна сигурност. LED крушките са около два до три пъти по-ефективни от традиционните крушки с нажежаема жичка. LED технологията има по-ниска консумация на енергия от конвенционалните светлинни източници и благодарение на по-дългия си експлоатационен живот допринася също така за по-ниски разходи за поддръжка и ремонт

Усъвършенствана е и новоразработената от Mercedes-Benz уникална система за защита срещу пречупване ATC (Articulated Turntable Controller) за съчленени автобуси. Този въртящ се шарнир на съчленението и неговото управление са сърцевината на Citaro GÜ: Хидравличното демпфериране на шарнира извършва регулирането бързо и най-вече според необходимостта. Ефектът: Ако силното основно демпфериране на шарнира, което е обичайно другаде, води до силна тенденция към недозавиване в завои и повишено износване на гумите на предната ос, шарнирът на автомобила се движи почти свободно в обичайните и стабилни условия на шофиране и се демпферира единствено от триенето на конструкционните елементите.

Междуградският автобус Citaro подпомага водача с многобройни асистиращи системи. Асистентът за завиване Sideguard Assist 2 е стандартно оборудване, както и Frontguard Assist, който разпознава пешеходци или велосипедисти директно пред автомобила и предупреждава водача. Или асистентът за проследяване на пътните знаци Traffic Sign Assist, който сигнализира на водача при превишаване на максимално допустимата скорост. Опционалният Preventive Brake Assist  2, от друга страна, реагира на неподвижни и движещи се обекти, включително пешеходци и велосипедисти и предупреждава за сблъсък. В допълнение, той може да инициира спирачна маневра с частично спиране.

Иновативният асистент за следене на пътните знаци предлага най-високо ниво на безопасност и комфорт на пътя. Благодарение на координираната поддръжка от GPS-система и камера, скоростта на автомобила непрекъснато се сравнява с приложимите правила за движение.

Системата е проектирана да предоставя на водача специална и в подходяща форма обратна връзка, ако разрешената скорост е превишена. Благодарение на най-модерното арматурно табло, водачът получава както визуални, така и звукови сигнали, които веднага привличат неговото внимание към скоростта.

Citaro Ü Асистент за следене на пътните знаци (TSA)

Системата за 360° видимост се състои от четири камери, които наблюдават непосредствената околност около автомобила и създават индиректен кръгов изглед. Свързаният 10" екран е разположен в различни зони на шофьорската кабина в зависимост от автомобила. Тази система позволява минувачите, велосипедистите и препятствията да бъдат виждани дори в зони, които иначе са невидими за водача. Така тази система повишава безопасността на движението, като спомага за откриването на рискове от произшествия и в най-добрия случай те да бъдат предотвратени.

Изгледите на 360°-камера са винаги налични при движение напред до скорост от около 30 км/ч и при движение на заден ход. Предупреждение: Съществува риск от инциденти, поради обекти, които стърчат в зоната на движение над самите камери, напр. стърчащи покриви, външни огледала на вашия собствен и други автобуси и т.н. Камерите не могат да открият тези обекти. Особено при 360° изглед може да възникне впечатлението за свободни пространства край автобуса, въпреки наличието на обекти стърчащи в зоната за маневриране над мястото на монтаж на камерите.

Напълно концентрираният върху пътната обстановка водач е най-доброто условие за безопасност на движението. Поради това беше обърнато специално внимание на ергономичността на работното място на водача. В Citaro Ü водачът достига удобно всички елементи за управление и има перфектна видимост към всички инструменти. Допълнително удобство предлагат автоматичната предавателна кутия, както и сатандартната камерата за заден ход. Предното стъкло Opticool и отделно регулируемият климатик поддържат комфорта и концентрацията на водача дори при високи температури.

Челното стъкло Opticool и отделно регулируемата климатична система подпомагат концентрацията на водача също и при горещи температури. Типична ситуация: топка се търкаля по улицата, играещи деца я следват. Необходимо е пълно спиране. Чрез целенасочените електронни спирачни въздействия антиблокиращата система ABS предотвратява трайно блокиране на колелата. Допълнително подпомагане предлага електропневматичната спирачна система EBS, благодарение на която спирачният път се съкращава значително, тъй като спирачките се задействат по-бързо и прецизно.

Опасностите понякога са непредвидими, особено в градския и междуградския трафик. Това прави още по-важно вземането на мерки за предотвратяване на злополуки. Mercedes-Benz е оборудвал междуградския автобус Citaro с различни функции за безопасност, които помагат за овладяване на критични ситуации при шофиране.

ESP® за междуградски автобуси от клас II, от 2014 год. се изисква от законодателя в цяла Европа. Ние предлагаме ESP® в Citaro Ü 12 м като специално изпълнение.

Електронната стабилизираща програма (ESP®) е активна система за повишаване на безопасността и курсовата устойчивост. Тя допринася чувствително за намаляване на опасността от занасяне на автомобила при движение по завои или при заобикалящи маневри. За целта в пътнодинамични критични ситуации целенасочено се регулират спирачните сили на всяко отделно колело, например когато автобусът в участък със завои се движи в граничната зона на сцепление. Едновременно с това се намалява и мощността на двигателя. Възможното „занасяне“ на автобуса се предотвратява, чрез фино дозирано спирачно въздействие, в границите на физичните възможности. ESP® контролира наред с други неща, напречното ускорение на автобусите. Ако автобусът при дълго изнесени завои – като изходи от магистрали или при бърза смяна на лентата за движение достигне критично състояние, скоростта на автомобила автоматично се намалява, докато отново бъде постигната стабилността на движението.

Антиблокиращата спирачна система (ABS) поддържа стабилността по време на критични спирачни процеси и гарантира, че превозното средство ще остане управляемо. Спирачните сили, действащи върху отделните колела се разпределят от ABS по такъв начин, че дори в случай на аварийно спиране, те не блокират и управляемостта на автобуса се запазва до голяма степен.

Електронният блок за управление на спирачната система регистрира текущата скорост на въртене на колелата, чрез коронната гривна и колесния ABS сензор. При спиране системата регулира спирачното налягане към отделните спирачни цилиндри, чрез управляващи вентили. В случай на аварийно спиране и склонност за блокиране на колелата, системата отваря и затваря управляващите вентили на спирачните цилиндри на всяко колело напълно автоматично, на много кратки интервали, което предотвратява тяхното блокиране, а автобусът остава управляем.

В случай на аварийно спиране и склонност за блокиране на колелата, системата отваря и затваря управляващите вентили на спирачните цилиндри на всяко колело напълно автоматично, на много кратки интервали, което предотвратява тяхното блокиране, а автобусът остава управляем.

Sideguard Assist 2 е система за подпомагане на безопасността, която асистира водача от двете страни в критични ситуации при завиване с потенциално ограничена видимост. При завиване или смяна на лентата за движение, системата е проектирана да подпомага откриването на препятствия, както и движещи се обекти в границите на нейния периметър и предупреждава водача, за да избегне критични ситуации или да намали последствията от произшествия.

Страничните зони на автомобила непрекъснато се наблюдават. Това означава, че превозни средства, пешеходци или велосипедисти, които биха могли да бъдат в мъртвата зона, се засичат както от дясната страната, така и от страната на шофьора. Радарната система прецизно регистрира движението им и предупреждава водача за възможни сблъсъци. Интуитивният интерфейс и ясно разбираемите предупреждения, осигуряват на водача безопасно и спокойно пътуване.

Предупредителната каскада и спирачната намеса са прецизно проектирани за използване в градския трафик. В случай на предстоящ сблъсък с пешеходци или велосипедисти, както и с движещи се или неподвижни обекти, системата Preventive Brake Assist 2 генерира предупреждение. Водачът се предупреждава както визуално, чрез мигащ червен триъгълник на централния дисплей, така и акустично и в същото време инициира частично спиране. Това спиране продължава до тогава, докато шофьорът се намеси, ситуацията вече не е критична или автобусът спре окончателно.

Благодарение на взаимодействието между предния радар, радарът с малък обсег и предната камера, зоната до 250 метра пред автобуса се сканира постоянно. Асистенцията е гарантирана до скорост от 60 км/ч. Сняг, дъжд, мъгла, силни пръски, отблясъци, пряка слънчева светлина или променящи се условия на осветеност могат да повлияят на обхвата и откриването на превозни средства и хора в контролираната зона.

Светлините за помощ при завиване осигуряват значително повече безопасност въз основа на подобрената видимост при завиване през нощта на кръстовища, кръгови движения, както и при маневриране при движение напред и назад.

Функцията се включва автоматично до скорост от ок. 35 км/ч, когато включите основните фарове, задействате комбинирания превключвател на мигачите или завъртите волана. При това допълнително се включва един от двата фара за мъгла, за да освети зоната странично пред автомобила, която не се осветява от главните фарове. Интелигентната електроника включва или изключва светлините за помощ при завиване постепенно. Така очите имат възможност да се адаптират към променящата се светлинна ситуация.

Инсталирани камери за видеонаблюдение може да документират случващото се в автобуса. Системата за видеонаблюдение може да подобри не само усещането за безопасност на водача на автобуса, но и на пътниците. Тя може също така да направи запис на злосторници, които вандалстват в него или упражняват насилие.

Данните се предават на монитора в кокпита на водача на автобуса. Водачът на автобуса има възможност по-добре да наблюдава и оценява определени ситуации и събития, които се случват в пътническия салон и евентуално да реагира при опасност. Автомобилът е оборудван с пиктограми, които показват на пътниците, че се намират в автомобил с видеонаблюдение. Чрез видеонаблюдението Вие повишавате усещането за лична безопасност на Вашия водач и неговите пътници и чрез това атрактивността на използването на обществени превозни средства. Системата за видеонаблюдение е специално изпълнение.

Повече информация за работата на видеонаблюдението и съхраняването на данните ще получите от нашия консултант по продажбата на автобуси.