Bezbedna vožnja
Citaro Ü

Bezbedna vožnja

Upravo u gradskom saobraćaju opasnosti ponekad ne mogu da se predvide. Utoliko je važnije da se preduzmu mere koje će doprineti sprečavanju nezgode. Mercedes-Benz je opremio gradski autobus Citaro sa velikim brojem bezbednosnih karakteristika koje pomažu u savladavanju kritičnih situacija u vožnji.

U zavisnosti od vozila, slike se prikazuju na 7" i 15" monitorima. Dva displeja visoke rezolucije prikazuju različita vidna polja. Fotodiode integrisane u monitore detektuju upadnu svetlost i pojedinačno podešavaju osvetljenost dotičnog monitora. Da bi vozaču olakšali procenu slika, varijante od 15" imaju tri različite linije vodiča. Zajedno sa trajno kalibrisanom krajnjom linijom vozila, linija udaljenosti pomaže vozaču u proceni objekata koji se približavaju. Preklapanje pomoći pri preticanju se aktivira sa brzina od 10 km/h sa treptanjem, u cilju bezbednog preticanja ili skretanja. Pored toga, u monitor je instaliran displej za pomoć u mrtvom uglu.

Savremeni MirrorCam sistem pruža jasan i pun pogled na drumski saobraćaj. Opremljen kamerama visoke rezolucije, bezbednost vožnje je poboljšana, a rizik od nezgoda je minimiziran. Prošireno vidno polje omogućava vozaču da vidi pešake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju u okolini. Ovo eliminiše mrtvi ugao pri skretanju udesno.

Vozilo je opciono opremljeno dugotrajnim LED farovima. Svetlosni snop se može vrlo precizno definisati. Boja svetla je približno ista kao dnevna, pa se oči vozača manje zamaraju. Veća osvetljenost i duži domet pružaju dodatnu sigurnost. LED tehnologija ima manju potrošnju energije od konvencionalnih izvora svetlosti i takođe doprinosi nižim troškovima održavanja i popravke zbog dužeg veka trajanja.

Kontroler zglobnog okretanja za artikulaciju (ATC) koji je razvio Mercedes-Benz je sofisticirani sistem stabilnosti za zglobne autobuse. Ovaj okretni zglob i njegovo upravljanje čine jedan od osnovnih elemenata Citaro GÜ-a: hidraulično prigušivanje zgloba reaguje brzo i, pre svega, po potrebi.

Međugradski autobus Citaro podržava vozača brojnim asistenčnim sistemima. Pomoćnik za skretanje Sideguard Assist 2, na primer, deo je standardne opreme kao i Frontguard Assist, koji detektuje pešake ili bicikliste direktno ispred vozila i upozorava vozača. Ili Traffic Sign Assist, koji obaveštava vozača kada je dozvoljena maksimalna brzina prekoračena. Opcioni Preventive Brake Assist 2, sa druge strane, reaguje na nepokretne i pokretne objekte, uključujući pešake i bicikliste, i upozorava na sudar. Istovremeno, pokreće i manevar kočenja sa delimičnim kočenjem.

Inovativna pomoć za saobraćajne znakove (TSA) nudi maksimalnu sigurnost i udobnost na putu. Zahvaljujući GPS-u i podršci kamere, brzina vozila se konstantno upoređuje sa važećim saobraćajnim propisima.

Sistem je dizajniran da pruži namenske i odgovarajuće povratne informacije ako je dozvoljena brzina prekoračena. Zahvaljujući najsavremenijoj instrument tabli, vozač prima i vizuelne i zvučne signale koji odmah skreću pažnju na brzinu.

Citaro Ü Pomoć za saobraćajne znakove (TSA)

Sistem kamera od 360° sastoji se od četiri kamere koje snimaju neposredno okruženje vozila i generišu indirektan pogled iz celog sveta. Pridruženi ekran od 10" nalazi se na A stubu iznad kokpita. Ovaj sistem omogućava da se pešaci, biciklisti i prepreke vide čak i u oblastima koje inače nisu vidljive za vozača. Na ovaj način sistem povećava bezbednost na putu, jer opasnosti od sudara se mogu otkriti i, u najboljem slučaju, sprečiti.

Pogledi sa kamere od 360° dostupni su do brzine od pribl. 20 mph (30 km/h) kada vozite napred i uvek kada se krećete unazad. Beleška: Rizik od nezgoda zbog predmeta koji vire u saobraćajnu površinu iznad kamera, npr. izbočeni krovovi, spoljašnjost retrovizora i drugih autobusa itd. Kamere ne mogu da otkriju ove objekte. Naročito u pogledu od 360°, može se stvoriti utisak slobodnog okruženja iako objekti iznad montiranih kamera ulaze u prostor za okretanje.

Najbolja osnova za bezbednost vožnje je vozač koji je u potpunosti fokusiran na uslove u saobraćaju. Zbog toga je posebna pažnja posvećena ergonomskom radnom prostoru vozača. U Citaro Ü, vozač ima udoban pristup svim kontrolama i savršen pogled na sve instrumente. Dodatnu udobnost pružaju automatski menjač i standardna kamera za vožnju unazad. Opticool vetrobran i odvojeno kontrolisan sistem klimatizacije obezbeđuju da vozač može da se koncentriše čak i kada je napolju vruće.

Opticool vetrobransko staklo i klima-uređaj koji se posebno reguliše podržavaju usredsređenost vozača čak i pri visokim temperaturama. Tipična situacija: Lopta se otkotrljala na ulicu, a za njom izleću deca. Nepohodno je potpuno kočenje. Ciljanim elektronskim kočionim intervencijama sistem protiv blokiranja točkova ABS postiže da točkovi ne budu trajno blokirani. Dodatnu podršku u pogledu bezbednosti nudi i elektro-pneumatski sistem kočnica EBS kojim se zaustavni put značajno skraćuje, jer kočnice reaguju brže i preciznije.

Opasnosti u gradskom i međugradskom saobraćaju se ne mogu uvek predvideti. Utoliko je važnije da se preduzmu mere koje će doprineti sprečavanju nezgode. Mercedes-Benz je Citaro međugradski autobus opremio brojnim bezbednosnim opcijama koje pomažu da se prevaziđu kritične situacije.

Od 2014. godine, zakonodavci širom Evrope za međugradske autobuse klase II zahtevaju ESP®. Mi nudimo ESP® u Citaro Ü 12m kao dodatnu opremu.

Elektronski program stabilnosti (ESP®) predstavlja aktivan sistem za povećanje bezbednosti i stabilnosti u vožnji. On značajno doprinosi smanjenju zanošenja vozila pri vožnji u krivinama ili pri manjevrima izbegavanja. Osim toga, u kritičnim dinamičkim situacijama u vožnji ciljano reguliše sile kočenja na svakom pojedinačnom točku, na primer kada se autobus pri vožnji u krivinama kreće u graničnoj oblasti. Istovremeno se smanjuje snaga motora. Mogući „ispad“ autobusa se sprečava preciznim doziranjem kočenja u okviru fizičkih mogućnosti. Pored ostalog, ESP® nadzire poprečno ubrzanje autobusa. Ukoliko autobus u dugačkim krivinama – kao na izlazima sa autoputa – ili pri brzim promenama trake dođe u kritično vozno stanje, brzina vozila se automatski smanjuje sve dok se ponovo ne postigne stabilnost u vožnji. ESP® se može uporediti sa sistemom ugrađenim u putnička vozila, ali ima i proširene funkcije prilagođene primeni u autobusima.

Sistem protiv blokiranja točkova (ABS) podržava stabilnost vožnje tokom kritičnih operacija kočenja i osigurava da vozilo ostane upravljivo. Kočne sile koje deluju na pojedinačne točkove distribuira ABS tako da čak ni u situaciji naglog kočenja nijedan točak nije blokiran tokom bilo kojeg vremenskog perioda, a upravljivost autobusa se u velikoj meri održava.

Upravljačka jedinica kočione elektronike beleži trenutnu brzinu točka preko točkova i senzora točkova. Prilikom kočenja, sistem kontroliše pritisak kočnice na pojedinačnim kočionim cilindrima točkova preko kontrolnih ventila. Tokom kočenja u nuždi i kočenja sa blokirajućim točkovima, sistem potpuno automatski otvara i zatvara kontrolne ventile cilindara kočnica točkova u vrlo kratkim intervalima, čime se sprečava zaključavanje i zadržava vozilo upravljivim.

Tokom kočenja u nuždi i kočenja sa blokirajućim točkovima, sistem potpuno automatski otvara i zatvara kontrolne ventile cilindara kočnica točkova u vrlo kratkim intervalima, čime se sprečava zaključavanje i zadržava vozilo upravljivim.

Sideguard Assist 2 je bezbednosni sistem pomoći koji podržava vozača u kritičnim situacijama pri skretanju udesno ili ulevo kada je vidljivost eventualno ograničena. Sistem je dizajniran da pomogne u otkrivanju pokretnih prepreka u granicama sistema, i upozorava vozača kako bi izbegao kritične situacije ili smanjio posledice udesa pri skretanju ili promeni trake.

Bočne površine vozila se stalno nadgledaju. Kao rezultat toga, vozila, pešaci ili biciklisti koji se mogu naći u mrtvom uglu detektuju se i na strani suvozača i na strani vozača. Radarski sistem precizno detektuje kretanje i upozorava vozača na moguće sudare. Intuitivni korisnički interfejs i jasna upozorenja omogućavaju vozaču da vozi bezbedno i opušteno.

Kaskada upozorenja i intervencija kočenja su posebno dizajnirani za upotrebu u gradskom saobraćaju. U slučaju predstojećeg sudara sa pešacima ili biciklistima, kao i sa pokretnim ili nepokretnim objektima, Preventive Brake Assist 2 izdaje upozorenje. Vozač je vizuelno upozoren crvenim trepćućim trouglom na centralnom displeju i zvučno, i istovremeno pokreće delimično kočenje. Ova intervencija kočenja se održava ili dok vozač ne interveniše, situacija više nije kritična ili se autobus zaustavi.

Zahvaljujući interakciji prednjeg radara, radara kratkog dometa i prednje kamere, područje do 250 metara ispred autobusa se stalno skenira. Ova pomoć je obezbeđena do brzine od 60 km/h. U snegu, kiši, magli, jakom prskanju, uslovima odsjaja/zaslepljivanja, direktnoj sunčevoj svetlosti ili stalno promenljivim svetlosnim uslovima, domet sistema i detekcija vozila i ljudi mogu biti smanjeni.

Svetlo za skretanje obezbeđuje znatno više sigurnosti zbog poboljšanih uslova vidljivosti prilikom noćnih skretanja na raskrsnicama, kružnim tokovima, kao i postupcima manevrisanja pri vožnji unapred i unazad.

Funkcija se do brzine od oko 35 km/h automatski uključuje, kada se uključi glavni far, aktivira poluga pokazivača pravca ili pokrene upravljač. Pri tome se uključuje i jedno od dva far svetla za maglu kako bi se osvetlio deo sa bočne strane vozila, koji nije osvetljen pomoću glavnih farova. Inteligentni elektronski sistem progresivno uključuje ili isključuje svetla za krivine na isti način kao prekidač za prigušivanje. Ovo daje očima vozača priliku da se prilagode promeni svetla.

Instalirane kamere za video nazdor mogu da nadziru dešavanja u autobusu. Sistem video nadzora ne samo da može poboljšati osećaj sigurnosti za vozača i putnike; on takođe može da snimi rušilačko i vandalističko ponašanje, odnosno eventualna nasilnička dela.

Podaci se prenose na monitor u kokpitu vozača autobusa. Vozač autobusa može bolje registrovati i proceniti određene situacije i dešavanja koja se događaju u prostoru za putnike i, po potrebi, reagovati u slučaju opasnosti. U vozilu su postavljeni piktogrami, tako da putnici mogu videti da se radi o vozilu koje se nalazi pod video nadzorom. Sa video nadzorom se povećava subjektivni osećaj sigurnosti za vašeg vozača i putnike, a time i privlačnost korišćenja javnih prevoznih sredstava. Sistem video nazdora spada u dodatnu opremu.

Više informacija o funkciji video nadzora i čuvanja podataka možete dobiti kod našeg prodajnog savetnika za autobuse.