Bezbednost u slučaju nezgode
Citaro Ü

Bezbednost u slučaju nezgode

Ovaj autobus spada u najbezbednija vozila – i u gradskom i u međugradskom saobraćaju. Međutim, nezgode naravno ne mogu u potpunosti da se izbegnu.

Mercedes-Benz se pobrinuo da posledice nezgode budu zadržane na najmanjem mogućem nivou. Tako je, na primer, ojačana bočna strana autobusa Citaro Ü važan faktor koji obezbeđuje njegovu veliku pasivnu sigurnost.

Osim toga, u autobusu Citaro Ü postoje razdvojni zidovi, potporne motke i posebna sedišta koja apsorbuju energiju prilikom udara ili prevrtanja, što predstavlja značajnu zaštitu putnika.

Čvrstoća karoserije autobusa je važan faktor pasivne bezbednosti autobusa. Zahvaljujući njenoj otpornosti mogu se sprečiti posledice nezgode. Velika čvrstoća karoserije kod Mercedes-Benz autobusa se obezbeđuje, pored ostalog, neprekidnim cirkularnim okvirom. Čvrstoća nadogradnje se definiše prema propisu UN ECE-R 66/02. On precizno definiše „Prostor preživljavanja“ koji konstrukcija treba da garantuje u slučaju nezgode.

Izrada bezbednih vozila je najveći cilj u okviru integralnog sistema sigurnosti kompanije Mercedes-Benz. To obuhvaća i sve mere koje mogu da smanje posledice nezgode. Stoga važan deo našeg posla predstavlja i ciljano informisanje ekipa za spašavanje. Jer, detaljno poznavanje naših vozila i njihovih sistema bezbednosti pomaže spasilačkim službama da brže dođu do povređenih lica. I tako spase život.

Ako se uprkos svim bezbednosnim merama jednom dogodi nezgoda, onda je najvažnije da se što pre dođe do povređenih lica i ukaže im se prva pomoć.

Obzirom da u slučaju nezgode i vozač može da bude povređen i stoga mu nije moguće da pomogne svojim putnicima, u vozilu postoje kutije za prvu pomoć i protivpožarni aparati koji su svima dostupni i vidljivo su označeni. Kutija za prvu pomoć se nalazi u ulaznom delu odmah kod vozača. Stoga i vozač i ostali putnici u slučaju nezgode mogu odmah da se pobrinu za eventualno povređene putnike.