Turvaa onnettomuuden sattuessa
Citaro Ü

Turvaa onnettomuuden sattuessa

Linja-auto on yksi turvallisimmista liikennevälineistä – myös kaupunki- ja lähiliikenteessä. Onnettomuuksilta ei silti voida aina välttyä. 

Mercedes-Benz on huolehtinut siitä, että onnettomuuksien seuraukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Esimerkiksi Citaro Ü:n sivuseinien·vahvistus·lisää·huomattavasti·sen·passiivista·turvallisuutta.

Citaro Ü:ssä on·myös·väliseinät,·tukitangot·ja·erikoisistuimet,·jotka·ottavat·vastaan·energiaa·törmäyksessä·tai·ympäripyörähdyksessä. Se on tärkeä osa matkustajien suojaa.

Linja-auton korin lujuudella on merkittävä rooli linja-auton passiivisen turvallisuuden kannalta. Sen kestävyys auttaa minimoimaan onnettomuuden seurauksia. Mercedes-Benzin linja-autojen rungon lujuus varmistetaan muun muassa koko rakennetta ympäröivillä, painoltaan optimoiduilla kehyskaarilla. Korirakenteen lujuus määritetään UN ECE-R 66/02 -standardin mukaan. Siinä määritetään tarkasti ”selviytymistila”, joka rakenteen on taattava onnettomuuden sattuessa.

Turvallisten autojen valmistaminen on etusijalla Mercedes-Benzin kokonaisvaltaisessa turvallisuuskonseptissa. Se kattaa myös kaikki toimenpiteet, joilla minimoidaan onnettomuuden seuraukset. Tärkeä osa työtämme onkin olennaisen tiedon välitys pelastushenkilöstölle. Yksityiskohtainen tieto autoistamme ja niiden turvallisuusjärjestelmistä auttaa pelastushenkilöstöä pääsemään nopeammin loukkaantuneiden luo. Se voi pelastaa henkiä.

Jos onnettomuus tapahtuu kaikista varotoimista huolimatta, on tärkeää antaa loukkaantuneille ensiapua mahdollisimman pian.

Koska kuljettajakin saattaa loukkaantua onnettomuudessa eikä aina pysty auttamaan matkustajia, kuka tahansa pääsee käsiksi Citaron ensiapulaatikkoon ja palonsammuttimiin, jotka on merkitty selkeästi. Ensiapulaatikko on kuljettajan vieressä sisääntuloalueella. Sekä kuljettaja että matkustajat voivat siis auttaa onnettomuudessa loukkaantuneita mahdollisimman nopeasti.