Säkerhet vid olyckor
Citaro Ü

Säkerhet vid olyckor

Bussen är ett av de säkraste fordonen som finns – även i stads- och fjärrtrafik. Olyckor kan däremot inte alltid undvikas.

Mercedes-Benz ser till att följderna av en olycka blir så lindriga som möjligt. Sidoväggsförstärkningen på Citaro Ü är till exempel en viktig faktor för dess höga passiva säkerhet.

I Citaro Ü finns dessutom skiljeväggar, räcken och särskilda säten som absorberar energin vid en krock eller voltning och erbjuder viktigt skydd för passagerarna.

Hållfastheten i en busskaross är en avgörande faktor för bussens passiva säkerhet. Karossens motståndskraft minimerar följderna av en olycka. Den höga hållfastheten i Mercedes-Benz busskarosser garanteras bland annat av de omlöpande viktoptimerade ringspanten. Hållfastheten definieras enligt normen UN ECE-R 66/02. Normen definierar exakt ett visst ”överlevnadsrum” som konstruktionen måste garantera i händelse av en olycka.

Att konstruera säkra fordon är det ultimata målet inom det integrerade säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz. Detta omfattar även alla åtgärder för att minimera följderna av en olycka. En annan viktig del av vårt arbete är riktad information till räddningsarbetare, eftersom detaljerad kunskap om våra fordon och deras säkerhetssystem hjälper räddningstjänsten att snabbare ge vård till skadade. Så räddas liv.

Skulle en olycka trots alla säkerhetsåtgärder ändå ske är det viktigt att så fort som möjligt ge första hjälpen till människor som eventuellt skadats.

Eftersom även föraren kan skadas vid en olycka och därför inte alltid kan hjälpa sina passagerare, är förbandslådor och brandsläckare fritt tillgängliga och väl markerade i fordonet. Förbandslådan är placerad vid ingången framme vid föraren. Därmed kan både förare och passagerare ta hand om eventuell sårade människor så snabbt som möjligt i händelse av en olycka.