Turvalisus liiklusõnnetuse korral
Citaro Ü

Turvalisus liiklusõnnetuse korral

Liinibuss on üks turvalisematest sõidukitest - ka linnaliikluses. Siiski ei ole õnnetusi võimalik välistada. Mercedes-Benz on selle eest hoolitsenud, et õnnetuse tagajärjed oleksid võimalikult väiksemahulised. Nii mängib eCitaro külgseinte tugevdus bussi kõrge passiivse turvalisuse puhul olulist rolli. Tagantkokkupõrke korral minimeerib tugevdatud esiosa õnnetuse tagajärjed ja kaitseb juhti paremini.

Lisaks on sõiduk eraldusseinad, hoidetorud ja erilised istmed, mis adsorbeerivad kokkupõrke või ümberpaiskumise korral energiat. Oluline kaitse reisijatele

Bussi kere tugevus on bussi passiivse turvalisuse oluline faktor. Tänu selle vastupidavusele on võimalik leevendada õnnetuse tagajärgi. Mercedes-Benzi bussi korpuse tugevus tagatakse muuhulgas ka seda ümbritsevate optimeeritud massiga ringtaladega. Tugevust defineeritakse regulatsiooniga ECE-R 66/02. See määrab kindlaks „ellujäämisruumi“, mis tuleb konstruktsioonil õnnetuse puhul tagada.

Turvaliste sõidukite ehitamine on Mercedes-Benzile omase turvalisuse kontseptsiooni ülim siht. See hõlmab kõiki meetmeid, mis aitavad minimeerida õnnetuste tagajärgi. Oluline osa meie tööst on päästeteenistust sihipäraselt teavitada. Sest detailne teave meie sõidukite ja nende turvasüsteemide kohta aitab päästeteenistusel kiiremini vigastatute juurde pääseda ja elusid päästa.

Juhul kui kõigist turvameetmetest hoolimata satutakse õnnetusse, on oluline võimalikele vigastatutele võimalikult ruttu esmaabi pakkuda. Kuna ka juht võib õnnetuse korral vigastusi saada, ei pruugi ta alati saada reisijaid aidata, ning seetõttu on sõidukis esmaabikarbid ja tulekustuti kõigile ligipääsetavad ja hästi tähistatud. Esmaabikarp on paigaldatud juhi sissekäigualas. Nii juht kui ka reisijad saavad õnnetuste korral seega võimalike haavatute eest hoolitseda.