Sikkerhet ved ulykke
Citaro Ü

Sikkerhet ved ulykke

Buss er et av de sikreste kjøretøyene som finnes – også i byer og forsteder. Likevel kan ulykker selvsagt ikke utelukkes. 

Mercedes-Benz har sørget for at følgene av en ulykke blir minst mulig. Blant annet er sideveggforsterkningen på Citaro Ü en vesentlig faktor i den høye passive sikkerheten.

I tillegg har Citaro skillevegger, holdestenger og spesialstoler som absorberer energien ved en kollisjon eller et velt.

Styrken i busskarosseriet er en vesentlig faktor for den passive sikkerheten til en buss. Er det sterkt nok, kan følgene av en ulykke unngås. Styrken i busser fra Mercedes-Benz sikres blant annet ved hjelp av rundtgående, vektoptimaliserte ringspant. Styrken defineres i henhold til regulering UN ECE-R 66/02. Den fastlegger nøyktig "overlevelsesrommet" som må være gitt av konstruksjonen ved en ulykke.

Å bygge sikre kjøretøy er det fremste målet med det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz. Her inngår alle tiltak som bidrar til å redusere følgene av en ulykke. En viktig del av dette arbeidet er målrettet informasjon til redningsmannskaper. Detaljert kunnskap om kjøretøyene og sikkerhetssystemene de er utstyrt med, gjør at redningsmannskapene kommer raskere inn til skadde personer. Og kan dermed redde liv.

Skulle det til tross for alle sikkerhetstiltak skje en ulykke, er det viktig at eventuelle tilskadekomne får førstehjelp raskest mulig.

Siden føreren også kan bli skadet i en ulykke og ikke alltid er i stand til å hjelpe passasjerene, er førstehjelpsutstyret lett tilgjengelig for alle og godt merket. Førstehjelpsskrinet er plassert i inngangspartiet ved førerplassen. Både føreren og passasjerene kan derfor raskest mulig ta hånd om eventuelle skadde.