Sikkerhet
Citaro Ü

Sikkerhet

Buss regnes som et av verdens sikreste transportmidler. Innovasjoner fra Mercedes-Benz har bidratt vesentlig til dette. Få andre produsenter har tatt ansvar for sikkerheten i buss på samme måte som Mercedes-Benz. Mange av nyvinningene som i dag er standard, kom på markedet i et kjøretøy med stjerne. Blant annet blokkeringsfrie bremser (ABS) og det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®).

Ansvar forplikter. Mercedes-Benz har en nullvisjon for trafikkulykker. Det integrerte sikkerhetskonseptet fra Mercedes-Benz er et vesentlig bidrag til å realisere denne visjonen. Konseptet innebærer en konsekvent gjennomføring av sikkerhetstanken i alle sikkerhetsaspekter ved veitrafikken: Fra trygg kjøring via sikkerhet i faresituasjoner og beskyttelse ved ulykker til tiltak for å gjøre følgene av en ulykke minst mulig.

Kjør sikkert

Kjør sikkert

Ansvar forplikter. Mercedes-Benz har en nullvisjon for trafikkulykker. For at det skal kunne omsettes i praksis, yter det integrerte sikkerhetskonseptet et viktig bidrag.

Finn ut mer
Ved fare

Ved fare

Ved fare for ulykke må føreren reagere raskt. Det sporstabile understellet og den stødige styringen på Citaro Ü gir økt sikkerhet.

Finn ut mer
Sikkerhet ved ulykke

Sikkerhet ved ulykke

Ulykker kan aldri utelukkes helt. Mercedes-Benz har sørget for at følgene av en ulykke blir minst mulig.

Finn ut mer