Kjør sikkert
Citaro Ü

Kjør sikkert

Nettopp i bytrafikk er det ikke alltid mulig å forutse farer. Desto viktigere er det da å treffe tiltak for å forebygge ulykker. Mercedes-Benz har utstyrt Citaro med en rekke sikkerhetsfunksjoner som gjør det lettere å mestre kritiske kjøresituasjoner.

Kjøretøyet kan om ønskelig utstyres med LED-hovedlys som har lang levetid. Lyskjeglen er meget presist definert. Lysfargen tilsvarer omtrent dagslys og skåner sjåførens øyne. Mer lysstyrke og lengre rekkevidde gir ekstra sikkerhet. LED-pærer er omtrent to til tre ganger mer effektive enn tradisjonelle glødepærer. LED-teknologien har lavere energiforbruk enn konvensjonelle lamper og pga. lengre levetid bidrar den også til lavere vedlikeholds- og reparasjonskostnader.

Knekkvinkelbeskyttelsen ATC (Articulated Turntable Controller) er en raffinert, ny utvikling fra Mercedes-Benz for leddbusser. Dette dreieleddet og tilhørende styring er en del av selve hjertet i Citaro GÜ: Den hydrauliske leddempingen innregulerer raskt og først og fremst behovstilpasset. Effekten: Dersom den høye grunndempingen av leddet som er vanlig andre steder fører til sterk tendens til understyring i kurver og økt dekkslitasje på forakselen, går kjøretøyets ledd nesten fritt i vanlig stabil kjøretilstand og dempes utelukkende av elementenes friksjon.

Citaro forstadsbuss støtter føreren med en rekke assistansesystemer. For eksempel er blindsoneassistenten Sideguard Assist 2 standard, og det samme er igangkjøringsovervåkingen, som oppdager fotgjengere eller syklister rett foran kjøretøyet og advarer sjåføren. Eller Traffic Sign Assist, som signaliserer til sjåføren når fartsgrensen overskrides. Preventive Brake Assist 2 som kan leveres om ønskelig, reagerer derimot på stillestående og bevegelige gjenstander, inkludert fotgjengere og syklister, og advarer om en mulig kollisjon. I tillegg innleder den samtidig en bremsemanøver med delvis oppbremsing.

Bildene vises på 7" og 15" display, avhengig av kjøretøy. De to høyoppløselige displayene viser de forskjellige synsfeltene. Fotodiodene som er integrert i displayene registrerer det innfallende lyset og justerer lysstyrken på den respektive displayene individuelt. For å gjøre det enklere for sjåføren å vurdere bildene, har 15" variantene tre forskjellige ledelinjer. Sammen med den permanent kalibrerte kjøretøylinjen støtter avstandslinjen sjåføren i å vurdere objekter som nærmer seg. Forbikjøringsassistenten aktiveres når blinklyset settes på i en hastighet fra 10 km/t for å støtte forbikjøringsmanøvrer eller svinger på en sikker måte. I tillegg blindsoneassistentens anvisning installert på displayet.

Det toppmoderne MirrorCam-systemet gir en klar og omfattende oversikt over veitrafikken. Utstyrt med høyoppløselige kameraer, forbedres kjøresikkerheten og risikoen for ulykker minimeres. Det utvidede synsfeltet gjør det mulig for sjåføren å oppdage fotgjengere, syklister og andre trafikanter i nærheten. Dette eliminerer blindsonen når man svinger til høyre.

Funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres. Fjernlyset aktiveres i frontlyktene. Det er aktivt fra en hastighet på 35 km/t og deaktiveres automatisk ved en hastighet på 27 km/t. Funksjonen tilpasser seg belysningen/lysstyrken i omgivelsene (slår seg ikke automatisk på ved tilstrekkelig gatebelysning).

Fjernlysassistenten slår automatisk på og av fjernlyset avhengig av trafikken, slik at kjørebanen alltid er optimalt opplyst. Dette bidrar til mer sikkerhet ved forbedrede lysforhold og optimalisert belysning og øker kjørekomforten og sikkerheten.

Den innovative trafikkskiltassistenten tilbyr det høyeste nivået av sikkerhet og komfort på veien. Takket være GPS- og kamerastøtte sammenlignes kjøretøyets hastighet kontinuerlig med gjeldende trafikkregler.

Systemet er designet for å gi dedikert og passende tilbakemelding i tilfelle den tillatte hastigheten overskrides. Takket være det toppmoderne kombiinstrumentet mottar føreren både visuelle og akustiske signaler som trekker oppmerksomheten til hastigheten.

Citaro Ü Trafikkskiltassistent

360°-kamerasystemet består av fire kameraer som registrerer området umiddelbart rundt kjøretøyet og skaper en indirekte allroundvisning. Den tilhørende 10" skjermen er plassert på forskjellige steder i cockpiten avhengig av kjøretøy. Dette systemet kan også registrere forbipasserende, syklister og hindringer i områder som ellers ikke er synlig for sjåføren. Systemet øker trafikksikkerheten, da kollisjonsfare registreres og i beste fall kan forhindres.

Bilder fra 360°-kameraet er alltid tilgjengelig ved kjøring fremover til en hastighet på ca. 30 km/t og ved rygging. Bemerk: Risikoen for ulykke pga. gjenstander som stikker ut i trafikkområdet over kameraene, f.eks. takutspring, utvendige speil på egen og andre busser etc. Kameraene kan ikke registrere disse objektene. Spesielt i 360°-visning kan inntrykket av et fritt område oppstå, selv om gjenstander over de tilknyttede kameraene stikker ut i manøvreringsrommet.

En sjåfør som er fullt konsentrert om det som skjer på veien, er den viktigste forutsetningen for trafikksikkerheten. Derfor er det lagt ekstra vekt på en ergonomisk sjåførarbeidsplass. I Citaro Ü har sjåføren lett adgang til alle betjeningselementer og full oversikt over alle instrumenter. Ytterligere avlastning gir automatgirkassen og ryggekameraet. Opticool-frontruten og separat kontrollerbart klimaanlegg støtter sjåførens konsentrasjon selv ved høye temperaturer.

Med Opticool frontrute og separat regulerbart klimaanlegg bevarer føreren konsentrasjonen også ved høye temperaturer. En typisk situasjon: En ball triller ut i veien, lekende barn følger etter. Full oppbremsing er nødvendig. Gjennom målrettede elektroniske bremseinngrep hindrer de blokkeringsfrie bremsene (ABS) at hjulene låses. Det elektropneumatiske bremsesystemet (EBS) forkorter bremsestrekningen betydelig fordi bremsene reagerer raskere og mer presist.

Nettopp i trafikken i byer og forsteder er det ikke alltid mulig å forutse farer. Desto viktigere er det da å iverksette tiltak for å forebygge ulykker. Mercedes-Benz har utstyrt Citaro forstadsbussen med en rekke sikkerhetsfunksjoner som gjør det lettere å mestre kritiske kjøresituasjoner.

ESP® har siden 2014 vært lovpålagt for forstadsbusser i klasse II over hele Europa. Vi tilbyr ESP® som tilleggsutstyr i Citaro Ü 12 m.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system som skal øke kjøresikkerheten og kjørestabiliteten. Det bidrar merkbart til å redusere risikoen for skrens i kurver eller unnamanøvrer. I kjøredynamiske situasjoner blir bremsekreftene tilpasset på hvert enkelt hjul, for eksempel dersom bussen kjøres på grensen i en sving. Samtidig reduseres motoreffekten. Innenfor fysikkens grenser kan findosert nedbremsing hindre at bussen får skrens. ESP® overvåker blant annet bussens tverrakselerasjon. Dersom bussen skulle komme i en kritisk kjøretilstand i en langtrukket kurve – for eksempel en motorveiavkjørsel – eller under et raskt filskift, blir farten automatisk redusert tilstrekkelig til at kjørestabiliteten kan gjenopprettes. ESP® kan sammenlignes med systemet som benyttes i personbiler, men har funksjoner som er tilpasset og utvidet nettopp for busser.

Blokkeringsfrie bremser (ABS) støtter kjørestabiliteten i kritiske bremsesituasjoner og sikrer at kjøretøyet fortsatt kan styres. Bremsekreftene som virker på de enkelte hjulene distribueres av ABS på en slik måte at selv ved fullstendig oppbremsing blir ingen hjul blokkert i lengere tid og bussens styrbarhet stort sett opprettholdes.

Bremseelektronikkens styreenhet registrerer den aktuelle hjulhastigheten via polhjulene og hjulsensorene. Ved bremsing styrer systemet bremsetrykket på de enkelte hjulbremsesylindrene via styreventilene. Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Blindsoneassistenten Sideguard Assist 2 er et sikkerhetsassistansesystem som permanent støtter sjåføren i kritiske svingsituasjoner på begge sider med mulig begrenset sikt. Når du svinger eller skifter fil, er systemet designet for å oppdage hindringer som beveger seg innenfor systemgrensene og advare sjåføren for å unngå kritiske situasjoner eller redusere konsekvensene av ulykker.

Kjøretøyets sideområder overvåkes permanent. Dermed oppdages kjøretøy, fotgjengere eller syklister som kan være i blindsonen både på passasjer- og førersiden. Radarsystemet registrerer nøyaktig bevegelsene og advarer føreren om mulige kollisjoner. Det intuitive brukergrensesnittet og de tydelig forståelige advarslene gir sjåføren en sikker og avslappet tur.

Varselkaskade og bremseinngrep er nøyaktig konstruert for bruk i bytrafikk. Ved nært forestående kollisjon med fotgjengere eller syklister samt med bevegelige eller stillestående objekter, varsler Preventive Brake Assist 2. Sjåføren advares både visuelt av en rød trekant i det sentrale displayet og akustisk og starter samtidig delvis oppbremsing. Det holdes til enten sjåføren griper inn, situasjonen ikke lenger er kritisk eller bussen stopper helt.

Takket være samspillet mellom frontradar, nærområderadar og frontkamera, skannes området på opptil 250 meter foran bussen kontinuerlig. Støtten er garantert opp til en hastighet på 60 km/t. Ved snø, regn, tåke, dårlig sikt, blending, direkte sollys eller skiftende lysforhold, kan rekkevidden og registreringen av kjøretøy og personer bli svekket.

Svingelys sørger for betydelig økt sikkerhet takket være forbedret sikt under avkjøring i kryss, i rundkjøringer og ved finmanøvrering forover og bakover.

Funksjonen blir automatisk aktivert opp til en fart ca. 35 km/t dersom hovedlyktene eller blinklyset slås på eller rattet legges over. Den ene av de to tåkelyktene slås på for å lyse opp et område ved siden av kjøretøyet som ikke blir opplyst av frontlyktene. Den intelligente elektronikken dimmer ned svingelyset før det slås på eller av. Det gir øyet mulighet til å tilpasse seg skiftende lyssituasjoner.

Videoovervåkingskameraer kan følge med på hva som skjer i bussen. Et videoovervåkingssystem kan ikke bare gi bussjåfør og passasjerer økt grad av opplevd sikkerhet, men også registrere bråkmakere som utøver hærverk eller vold ombord.

Dataene overføres til monitoren på førerplassen. Bussjåføren kan lettere oppfatte og bedømme situasjoner og hendelser som utspiller seg i passasjerrommet og reagere på en eventuell faresituasjon. Kjøretøyet har symboler som informerer passasjerene om at kjøretøyet er videoovervåket. Med videoovervåking gir du sjåfør og passasjerer større grad av opplevd sikkerhet og gjør bruken av offentlige transportmidler mer attraktiv. Videoovervåkingssystemet er tilleggsutstyr.

Mer informasjon om hvordan videoovervåkingen og datalagringen fungerer, får du fra vår salgskonsulent for busser.