Bezpečné jazdenie
Citaro Ü

Bezpečné jazdenie

Práve v mestskej premávke nie sú nebezpečenstvá vždy predvídateľné. O to dôležitejšie je prijať opatrenia na predchádzanie nehodám. Značka Mercedes-Benz vybavila mestský autobus Citaro množstvom bezpečnostných prvkov, ktoré pomáhajú zvládnuť kritické jazdné situácie.

Vozidlo je voliteľne vybavené LED svetlometmi s dlhou životnosťou. Svetelný lúč je možné definovať veľmi presne. Farba svetla je približne rovnaká ako denné svetlo, preto sa oči vodiča menej rýchlo unavia. Vyšší jas a dlhší dosah poskytujú dodatočnú bezpečnosť. Technológia LED má nižšiu spotrebu energie ako bežné svetelné zdroje a vďaka dlhšej životnosti prispieva aj k nižším nákladom na údržbu a opravy.

Jedinečná aktívna ochrana zalomenia kĺbu ATC (Articulated Turntable Controller) pre kĺbové autobusy, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou Mercedes-Benz, je sofistikovaná. Tento otočný kĺb a jeho riadenie sú jedným z kľúčových prvkov autobusu Citaro GÜ: Hydraulické tlmenie kĺbu reaguje rýchlo a hlavne podľa potreby.

Medzimestský autobus Citaro podporuje vodiča mnohými asistenčnými systémami. Napríklad asistent odbočovania Sideguard Assist 2 je súčasťou štandardnej výbavy, rovnako ako Frontguard Assist, ktorý rozpozná chodcov alebo cyklistov priamo pred vozidlom a varuje vodiča. Alebo Traffic Sign Assist, ktorý upozorní vodiča na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Na želanie dodávaný, preventívny brzdový asistent Preventive Break Assist 2, naopak reaguje na stojace a pohybujúce sa predmety vrátane chodcov a cyklistov a varuje pred kolíziou. Zároveň tiež iniciuje brzdný manéver s čiastočným brzdením.

V závislosti od vozidla sa snímky zobrazujú na 7" a 15" monitoroch. Dva displeje s vysokým rozlíšením zobrazujú rôzne zorné polia. Fotodiódy integrované v monitoroch detegujú dopadajúce svetlo a individuálne prispôsobujú jas príslušného monitora. Na uľahčenie vyhodnocovania záberov vodičovi majú 15" varianty tri rôzne vodiace čiary. Spolu s trvalo kalibrovanou koncovou čiarou vozidla pomáha vodičovi čiara vzdialenosti pri hodnotení približujúcich sa objektov. Asistent predbiehania sa aktivuje od rýchlosť 10 km/h s blikaním pre bezpečnú asistenciu pri predbiehaní alebo odbočovaní. Okrem toho je v monitore nainštalovaný displej pre asistenta mŕtveho uhla.

Moderný systém MirrorCam poskytuje jasný a úplný pohľad na cestnú premávku. Vybavený kamerami s vysokým rozlíšením zvyšuje bezpečnosť jazdy a minimalizuje riziko nehôd. Rozšírené zorné pole umožňuje vodičovi vidieť chodcov, cyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky v okolí. Tým sa eliminuje mŕtvy uhol pri odbočovaní vpravo.

Funkciu je možné aktivovať alebo deaktivovať. Je aktívna od rýchlosti približne 35 km/h a automaticky sa deaktivuje pri rýchlosti približne 27 km/h. Funkcia sa prispôsobuje osvetleniu/svetlu okolia (žiadne automatické zapnutie pri dostatočnom osvetlení ulice).

Asistent diaľkových svetiel automaticky zapína alebo vypína diaľkové svetlá v závislosti od premávky, takže je vždy zaistené optimálne osvetlenie vozovky. Týmto spôsobom prispieva k vyššej bezpečnosti prostredníctvom zlepšených svetelných podmienok a optimalizovaného osvetlenia a zvyšuje komfort a bezpečnosť jazdy.

Inovatívny asistent dopravných značiek ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie na ceste. Vďaka podpore GPS a kamery sa rýchlosť vozidla neustále porovnáva s aktuálnymi dopravnými predpismi.

Systém je navrhnutý tak, aby poskytoval vyhradenú a vhodnú spätnú väzbu v prípade prekročenia povolenej rýchlosti. Vďaka najmodernejšiemu prístrojovému panelu dostáva vodič vizuálne aj zvukové signály, ktoré okamžite upozorňujú na rýchlosť.

Citaro Ü Asistent dopravných značiek (TSA)

360° kamerový systém pozostáva zo štyroch kamier, ktoré zachytávajú bezprostredné okolie vozidla a vytvárajú nepriamy všestranný pohľad. Združená 10" obrazovka je umiestnená na A-stĺpiku nad kabínou. Tento systém umožňuje vidieť chodcov, cyklistov a prekážky aj v oblastiach, ktoré inak vodič nevidí. Týmto spôsobom systém zvyšuje bezpečnosť na cestách, keďže možno odhaliť nebezpečenstvo kolízie a v najlepšom prípade mu predísť.

Pohľady z 360° kamery sú dostupné až do rýchlosti cca. 30 km/h pri jazde vpred a vždy pri cúvaní. Poznámka: Riziko nehôd v dôsledku predmetov vyčnievajúcich do dopravného priestoru nad kamerami, napr. vyčnievajúce strechy, vonkajšie spätné zrkadlá vlastných a iných autobusov a pod. Kamery tieto objekty nedokážu rozpoznať. Najmä v 360° pohľade môže vzniknúť dojem voľného prostredia, aj keď predmety nad namontovanými kamerami vyčnievajú do priestoru otáčania.

Najlepším základom bezpečnosti jazdy je vodič, ktorý sa plne sústredí na dopravné podmienky. Preto sa osobitná pozornosť venovala ergonomickému pracovnému priestoru vodiča. V Citaro Ü má vodič pohodlný prístup ku všetkým ovládacím prvkom a dokonalý výhľad na všetky prístroje. Ďalšie pohodlie poskytuje automatická prevodovka a štandardná cúvacia kamera. Čelné sklo Opticool a samostatne riadená klimatizácia zaisťujú, že vodič sa dokáže sústrediť aj vtedy, keď je vonku horúco.

Čelné sklo Opticool a samostatne regulovateľná klimatizácia zvyšujú koncentráciu vodiča aj pri vysokých teplotách. Typická situácia: na cestu sa prikotúľa lopta, za ňou nasledujú hrajúce sa deti. Vodič musí brzdiť naplno. Protiblokovací systém (ABS) dokáže cielenými elektronickými zásahmi bŕzd zabrániť trvalému zablokovaniu kolies. Dodatočnú podporu ponúka aj elektropneumatická regulácia bŕzd EBS, vďaka ktorej sa dráha zastavenia výrazne skracuje, pretože brzdy reagujú rýchlejšie a precíznejšie.

Nebezpečenstvá v mestskej a vidieckej doprave sú niekedy nepredvídateľné. O to dôležitejšie je potom prijať opatrenia na zabránenie nehode. Mercedes-Benz vybavil medzimestský autobus Citaro Ü mnohými bezpečnostnými prvkami, ktoré pomáhajú pri zvládaní kritických jazdných situácií.

Podľa zákona, musia byť od roku 2014 všetky autobusy II. triedy určené na vidiek, vybavené systémom ESP®. ESP® ponúkame ako voliteľnú výbavu pre 12m Citaro Ü.

Elektronický stabilizačný systém (ESP®) je aktívny systém pre zvýšenie bezpečnosti jazdy a jazdnej stability. Výrazne prispieva k zníženiu rizika šmyku pri zatáčaní alebo vyhýbavých manévroch. Dosahuje sa to špecifickou reguláciou brzdných síl na každom jednotlivom kolese v situáciách, keď je dynamika jazdy kritická, napríklad ak autobus jazdí na rýchlostnom limite v zákrutách. Súčasne sa zníži výkon motora. Možnému "rozbitiu" autobusu sa tak zabráni jemne dávkovaným brzdením - v medziach fyzikálnych možností. ESP® monitoruje okrem iného aj priečne zrýchlenie autobusu. Ak sa v dlhých zákrutách – ako sú výjazdy z diaľnice – alebo pri rýchlej zmene jazdného pruhu dostane autobus do kritickej jazdnej situácie, rýchlosť vozidla sa automaticky zníži, kým sa opäť nedosiahne jazdná stabilita.

Protiblokovací brzdový systém (ABS) podporuje jazdnú stabilitu počas kritických operácií brzdenia a zaisťuje, že vozidlo zostane ovládateľné. Brzdné sily pôsobiace na jednotlivé kolesá rozdeľuje ABS tak, že ani v prípade núdzového brzdenia sa žiadne koleso na dlhší čas nezablokuje a ovládateľnosť autobusu je do značnej miery zachovaná.

Riadiaca jednotka brzdovej elektroniky zaznamenáva aktuálnu rýchlosť kolies prostredníctvom pólových kolies a snímačov kolies. Pri brzdení systém riadi brzdový tlak na jednotlivých brzdových valcoch kolies prostredníctvom regulačných ventilov. Pri núdzovom brzdení a brzdení s blokovaním kolies systém vo veľmi krátkych intervaloch plne automaticky otvára a zatvára ovládacie ventily brzdových valcov kolies, čím zabraňuje zablokovaniu a udržiava vozidlo v ovládateľnosti.

Pri núdzovom brzdení a brzdení s blokovaním kolies systém vo veľmi krátkych intervaloch plne automaticky otvára a zatvára ovládacie ventily brzdových valcov kolies, čím zabraňuje zablokovaniu a udržiava vozidlo v ovládateľnosti.

Odbočovací asistent Sideguard Assist 2 je bezpečnostný asistenčný systém, ktorý podporuje vodiča v kritických situáciách pri odbočovaní vpravo alebo odbočovaní vľavo, keď je viditeľnosť obmedzená. Systém je navrhnutý tak, aby pomáhal detegovať pohybujúce sa prekážky v rámci limitov systému a varoval vodiča, aby sa vyhol kritickým situáciám alebo znížil následky nehôd pri odbočovaní alebo zmene jazdného pruhu.

Bočné oblasti vozidla sú neustále monitorované. V dôsledku toho sú vozidlá, chodci alebo cyklisti, ktorí sa môžu nachádzať v mŕtvom uhle, rozpoznaní na strane spolujazdca aj na strane vodiča. Radarový systém presne deteguje pohyby a varuje vodiča pred možnými kolíziami. Intuitívne používateľské rozhranie a jasné varovania umožňujú vodičovi jazdiť bezpečne a uvoľnene.

Výstražné svetlá a brzdný zásah sú špeciálne navrhnuté pre použitie v mestskej premávke. V prípade hroziacej kolízie s chodcami alebo cyklistami, ako aj s pohybujúcimi sa alebo stojacimi predmetmi, preventívny brzdový asistent 2 vydá varovanie. Vodič je varovaný vizuálne blikajúcim červeným trojuholníkom na centrálnom displeji a akusticky a súčasne iniciuje čiastočné brzdenie. Tento brzdný zásah je zachovaný buď dovtedy, kým vodič nezasiahne, situácia už nie je kritická alebo kým autobus nezastaví.

Vďaka interakcii predného radaru, radaru krátkeho dosahu a prednej kamery je neustále snímaný priestor až 250 metrov pred autobusom. Táto asistencia je zabezpečená do rýchlosti 60 km/h. Pri snežení, daždi, hmle, silnej hmle, oslnení/oslňujúcich podmienkach, priamom slnečnom svetle alebo neustále sa meniacich svetelných podmienkach môže byť dosah systému a detekcia vozidiel a osôb narušená.

Odbočovacie svetlo sa vďaka zlepšeným svetelným podmienkam postará o výrazne vyššiu bezpečnosť pri odbočovaní na križovatkách a v kruhových objazdoch, ako aj pri manévrovaní počas jazdy vpred aj počas cúvania.

Táto funkcia sa automaticky zapne do rýchlosti približne 35 km/h, keď sú zapnuté hlavné svetlomety, keď vodič použije prepínač ukazovateľov zmeny smeru jazdy alebo keď výrazne otočí volantom. Zapne sa pritom jeden z dvoch hmlových svetlometov a osvetlí bočnú oblasť pred vozidlom, ktorú hlavné svetlomety neosvetľujú. Inteligentný elektronický systém tlmene zapína alebo vypína odbočovacie svetlo. Vďaka tomu sa oči môžu prispôsobiť zmeneným svetelným situáciám.

Nainštalované monitorovacie videokamery dokážu monitorovať dianie v autobuse. Monitorovací videosystém dokáže nielen zvýšiť pocit bezpečia vodiča autobusu a cestujúcich, ale aj zaznamenať výtržníkov, ktorí sa vo vozidle dopúšťajú vandalizmu, prípadne násilia.

Údaje sa prenášajú na monitor v kabíne vodiča autobusu. Vodič môže lepšie zaznamenať a vyhodnotiť rôzne situácie a udalosti, ktoré prebiehajú v priestore pre cestujúcich, a v prípade potreby reagovať na nebezpečenstvo. Vo vozidle sa nachádzajú piktogramy, ktoré cestujúcich informujú o tom, že vozidlo je vybavené monitorovacím video systémom. Pomocou monitorovacieho video systému zvýšite pocit bezpečia vášho vodiča a cestujúcich, a tým aj atraktivitu verejných dopravných prostriedkov. Monitorovací video systém sa dodáva ako doplnková výbava.

Viac informácií o monitorovacom video systéme a ukladaní údajov vám poskytne náš poradca v oblasti predaja autobusov.