Kvalita a ekológia
Citaro Ü

Kvalita a ekológia

Už predchádzajúci model Citaro Ü patril k najpredávanejším autobusom na hromadnú osobnú prímestskú dopravu. Rozhodujúcim faktorom tohto úspechu nebol iba progresívny koncept vozidla, ale aj mimoriadna kvalita.

Citaro Ü sa vyrába v najmodernejších prevádzkach na výrobu autobusov na svete. Množstvo krokov na zvyšovanie a zabezpečenie kvality sú zárukou, že aj po rokoch bude schopný plniť bez problémov svoj účel použitia. Sem patrí katodické ponorné lakovanie celej holej karosérie. Dlhodobo chráni Citaro proti korózii – a tým aj hodnotu Vašej investície.

Každý diel autobusu Citaro Ü je pred jeho presunom do výroby podrobovaný náročným testom. A po každom výrobnom úkone nasledujú prísne kontroly, ktoré zaručujú bezchybné spracovanie. Veď neustála kontrola a optimalizácia výrobných procesov je napokon súčasťou filozofie kvality spoločnosti Mercedes-Benz. Aby ste s vaším autobusom Citaro Ü mohli počítať a plánovať jeho používanie.

Jazda autobusom patrí k najekologickejším druhom mobility – a najmä po nastúpení do autobusu Citaro Ü. Pretože nepredstavuje špičku iba z hľadiska redukovania škodlivých emisií. Aj v rámci ekológie patrí k totálnym lídrom.

Čistá práca.Už pri výrobe Citara dbáme na maximálne možný ekologický prístup. Preto sa napríklad pri katodickom ponornom lakovaní vo veľkej miere nepoužívajú rozpúšťadlá. A keď raz vozidlo po dlhom a úspešnom životnom cykle autobusu doslúži, dajú sa jeho komponenty recyklovať. Na želanie sa Citaro Ü dodáva dokonca s environmentálnou značkou Modrý anjel. Opäť sa raz kvalita dotiahla až do absolútneho konca: typické pre Mercedes-Benz.