Kvalitet i zaštita životne sredine
Citaro Ü

Kvalitet i zaštita životne sredine

Prethodni model Citaro Ü spada u najprodavanije autobuse u segmentu javnog prevoza. Ključni faktor uspeha nije bila futuristička koncepcija vozila, već i njegov izuzetan kvalitet.

Citaro Ü je proizveden u najsavremenijim pogonima za proizvodnju autobusa na svetu. Veliki broj koraka za povećanje i osiguranje kvaliteta obezbeđuje dugogodišnji rad bez ikakvih problema. Jedan od njih je, na primer, katodno lakiranje potapanjem kompletnog okvira karoserije. Ono dugoročno štiti Citaro od korozije – a time i vrednost Vaše investicije.

Svaki deo vozila Citaro Ü se detaljno testira pre nego što uđe u proizvodnju. A nakon svakog proizvodnog koraka vrše se stroge kontrole koje garantuju besprekornu obradu. Osim toga, u filozofiju kvaliteta kompanije Mercedes-Benz spada i kontinuirana kontrola i optimizacija procesa proizvodnje. Kako biste mogli računati na i planirati sa vašim Citaro Ü.

Putovanje autobusom spada u maksimalno ekološke načine prevoza, a posebno kada se vozite autobusom Citaro Ü. On nije daleko odmakao samo kada je u pitanju smanjenje štetnih emisija. On je daleko odmakao i po pitanju zaštite životne sredine.

Pedantan. Još u fazi proizvodnje autobusa Citaro vodimo računa o najvećoj mogućoj ekološkoj prihvatljivosti. Zato se katodno lakiranje potapanjem (KTL) uglavnom vrši bez rastvarača. A kada vozilo nakon dugog i uspešnog radnog veka treba staviti van upotrebe, njegove komponente se mogu reciklirati. Citaro Ü je na zahtev dostupan i sa ekološkim pečatom „Plavi anđeo“. I ovde je kvalitet osmišljen do kraja: tipičan Mercedes-Benz.