Kvalitet & miljö
Citaro Ü

Kvalitet & miljö

Redan modellen före Citaro Ü hörde till de mest sålda bussarna inom busskollektivtrafiken. En viktig faktor för detta var inte bara det framtidssäkra fordonskonceptet utan också den ovanligt höga kvaliteten.

Citaro Ü tillverkas i toppmoderna anläggningar för bussproduktion. En mängd kvalitetsökande och -säkrande arbetssteg ser till att den även efter flera år utför sina arbetsuppgifter utan problem. Dit hör bland annat den katodiska dopplackeringen av den kompletta råkarossen. Dopplackeringen skyddar Citaro under lång tid från korrosion och därmed skyddas också värdet på din investering.

Varje komponent i Citaro Ü genomgår omfattande tester innan den införs i produktionen. Efter varje tillverkningssteg sker också stränga kontroller för att garantera felfri hantering. Slutligen är en del av Mercedes-Benz kvalitetsfilosofi att också ständigt kontrollera och optimera tillverkningsprocessen. För att du ska kunna räkna och planera med din Citaro Ü.

Busstransport är en av de mest miljövänliga metoderna för att ta sig någonstans – framför allt om man åker med en Citaro Ü. Den bidrar inte bara till att reducera skadliga utsläpp. Den är också en föregångare vad gäller miljövänlighet.

Ren tillverkning. Redan under tillverkningen av Citaro strävar vi efter största möjliga miljövänlighet. Därför är till exempel den katodiska dopplackeringen (KTL) i stort sett lösningsmedelsfri. När bilen efter en lång och framgångsrik livslängd slutligen ska tas ur drift går komponenterna att återvinna. Som tillval går Citaro Ü till och med att få med miljömärkningen ”Blauer Engel”. Återigen har man tänkt på kvalitet hela vägen: typiskt för Mercedes-Benz.