Podczas wypadku
Citaro Ü

Podczas wypadku

Autobus należy do najbezpieczniejszych pojazdów – również w komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Mimo tego nie da się oczywiście wykluczyć wypadków. 

Mercedes-Benz zadbał o to, by skutki wypadków były możliwie jak najmniej dotkliwe. I tak na przykład istotnym czynnikiem wysokiego poziomu bezpieczeństwa biernego są wzmocnione ściany boczne Citaro Ü.

Citaro Ü posiada ponadto ścianki działowe, poręcze i specjalnie skonstruowane siedzenia, które pochłaniają energię podczas zderzenia lub dachowania. To istotna ochrona dla pasażerów.

Wytrzymałość karoserii autobusu jest istotnym czynnikiem biernego bezpieczeństwa pojazdu. Dzięki tej wytrzymałości można uniknąć następstw wypadku. Duża trwałość korpusu w autobusach Mercedes-Benz została zapewniona między innymi poprzez obejmujące korpus, zoptymalizowane pod względem ciężaru wręgi pierścieniowe. Wytrzymałość została zdefiniowana zgodnie z regulacją UN ECE-R 66/02. Określa ona dokładnie „przestrzeń przeżycia”, którą należy zapewnić podczas wypadku, stosując odpowiednią konstrukcję.

Tworzenie bezpiecznych pojazdów to nadrzędny cel w zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa Mercedes-Benz. Obejmuje on również wszystkie działania pomagające zminimalizować następstwa wypadku. Dlatego też ważną częścią naszej pracy jest też precyzyjne informowanie służb ratunkowych, bowiem szczegółowa wiedza na temat naszych pojazdów i ich systemów bezpieczeństwa pomaga służbom ratunkowym szybciej docierać do rannych. A tym samym ratować im życie.

Gdyby jednak pomimo wszystkich zastosowanych środków bezpieczeństwa doszło kiedyś do wypadku, ważne jest, aby jak najszybciej dotrzeć z pierwszą pomocą do wszystkich rannych.

Ponieważ także i kierowca może ucierpieć podczas wypadku i nie zawsze będzie w stanie udzielić pomocy swoim pasażerom, apteczki i gaśnice w autobusie są łatwo dostępne i dobrze oznakowane. Apteczka ulokowana jest w strefie wejścia obok miejsca kierowcy. Teraz zarówno kierowca, jak i pasażerowie mogą bardzo szybko opatrzyć ewentualnych rannych w przypadku odniesienia przez nich obrażeń.