Безопасност при произшествие
Citaro Ü

Безопасност при произшествие

Автобусът принадлежи към най-безопасните автомобили – също и в градското и извънградското движение. Въпреки това естествено не може да бъдат изключени произшествия. 

Mercedes-Benz се погрижи последиците от произшествието да са възможни най-минимални. Така например усилването на страничните стени на Citaro Ü е значителен фактор за неговата висока пасивна безопасност. 

Освен това при Citaro Ü има преградни стени, тръбни арматури за правостоящи пътници и специални седалки, които поемат енергията при удар или преобръщане, важна защита за пътниците. 

Якостта на автобусната каросерия е значителен фактор за пасивната безопасност на автобуса. С нейната устойчивост може да бъдат предотвратени последиците при произшествие. Голямата якост на корпуса на автобуса при Mercedes-Benz автобусите се гарантира между другото и чрез разположените по цялата периферия, оптимизирани към теглото пръстенни скоби. Якостта на каросерията се дефинира съгласно регламент UN ECE-R 66/02. Тя точно определя „пространството за оцеляване“, което трябва да бъде гарантирано чрез конструкцията при произшествие.

Производството на безопасни автомобили най-приоритетна цел в рамките на интегралната концепция за безопасност на Mercedes-Benz. Това обхваща също всички мерки, които спомагат за минимизиране на последиците при произшествие. Важна част на нашата работа поради това е също и целенасоченото информиране на спасителните екипи. Тъй като подробното познаване на нашите автомобили и техните системи за безопасност помага на спасителния екип да достигне по-бързо до пострадалите. И така да бъде спасен животът им.

Ако въпреки всички мерки за безопасност се стигне до произшествие, то е важно на възможните пострадали да се окаже възможно най-бързо първа помощ.

Тъй като също и водачът е възможно да бъде наранен при произшествие и поради това да не успее винаги да помогне на пътниците, в автомобила аптечките и пожарогасителите са свободно достъпни за всеки и са добре обозначени. Аптечката е разположена в областта на входа при водача. Както водачът, така също и пътниците поради това имат възможност в случай на пострадали да окажат възможно най-бързо помощ на евентуално наранените.