При опасност
Citaro Ü

При опасност

Преди произшествие водачът трябва да реагира бързо, за да избегне опасността. При това увеличена безопасност се предлага от курсово-устойчивата ходова част и спокойната кормилна уредба на Citaro Ü. За това отговаря независимото окачване на колелата на предния мост.

В Citaro Ü обръщаме особено внимание на безопасността на водача. Валидната за товарни автомобили директива UNECE-R 29, която от 1975 г. дефинира пространството за оцеляване на водача при челен удар в товарните автомобили, се внедрява доброволно  като стандарт при новия Citaro Ü. Чрез опит със залюляващ удар се проверява спазването на UNECE-R 29. 

Защита при челен удар съответно на стандарт UNECE-R 29, уникална за градски автобуси, както и още по-усилената оребрена структура, увеличават пасивната безопасност.

Новата врата на кабината на водача може да предпази водача от неочаквани атаки. В зависимост от целта на използване и желаната степен на защита на разположение са четири модулни степени на изграждане.

Citaro е оборудван серийно с пожароизвестителна система в двигателния отсек, която контролира температурите в него. При надвишаване на настроената стойност от 160°C се прекъсва намиращата се под налягане детекционна инсталация и предупреждава водача чрез акустичен алармен сигнал и визуално съобщение на дисплея с указанието „съобщение за пожар в двигателния отсек“ за застрашаващата опасност.

Неизправност на експлоатационната готовност, както и извършено задействане на системата, например по време на неконтролирана фаза на паркиране на автобуса, се показва на водача чрез съобщението „повреда на пожароизвестителната система“, както и на дисплея.

При надвишаване на температура от ок. 160°C водачът чрез дисплея на водача получава аларма със съобщението „пожар в двигателния отсек“. Допълнително се подава акустичен предупредителен сигнал и автоматично се задейства процесът на гасене. 

В случай на пожар се прекъсва намиращата се под налягане детекционна инсталация (Firetrace) и разпръсква смес от пожарогасително средство от вода, антифриз и специална добавка през така наречените Nozzles (дюзи) в целия двигателен отсек. Водната пара се изпарява поради високите температури и измества кислорода. Така двигателният отсек се охлажда значително, при пожар незабавно се изгасява и предотвратява повторно запалване.           

Предимствата

  • Минимални дейности за привеждане в изправност след задействане на системата
  • Фината водна мъгла незабавно понижава температурите и изгасява пожара
  • Вещества, образуващи филм, затрудняват повторно възпламеняване
  • Безвредна за хората, двигателите и устройствата
  • Екологична, защитена от замръзване пожарогасителна течност до -35°C
  • Автоматично задействане при твърде високи температури (над 160°C или пожар)
  • Функцията на системата е гарантирана във всяко монтажно положение

* Специално изпълнение