В случай на опасност.
Citaro Ü

В случай на опасност.

Водачът трябва да реагира бързо в случай на заплаха от произшествие, за да предотврати опасността. Citaro подпомага това с курсово устойчиво окачване и плавно работеща кормилна уредба. Това се постига чрез независимото окачване на предния мост.

В Citaro Ü обръщаме особено внимание на безопасността на водача. Валидната за товарни автомобили директива UNECE-R 29, която от 1975 г. дефинира пространството за оцеляване на водача при челен удар в товарните автомобили, се внедрява доброволно като стандарт при новия Citaro Ü. Чрез опит със залюляващ удар се проверява спазването на UNECE-R 29.

Защита при челен удар съответно на стандарт UNECE-R 29, уникална за градски автобуси, както и още по-усилената оребрена структура, увеличават пасивната безопасност.

Новата врата на кабината на водача може да предпази водача от неочаквани атаки. В зависимост от целта на използване и желаната степен на защита на разположение са четири модулни степени на изграждане.

При повишаване на температура от ок. 160°C, водачът получава предупредително съобщение на дисплея „пожар в двигателния отсек“. Допълнително се подава акустичен предупредителен сигнал и автоматично се задейства пожарогасителната система.

В случай на пожар намиращата се под налягане детекционна система се разхерметизира (Firetrace) и активира разпръскването на пожарогасителна емулсия от вода, антифриз и специална добавка през дюзи в целия двигателен отсек. Водната пара се изпарява поради високите температури и измества кислорода. По този начин двигателното отделение се охлажда бързо, пожарът се потушава незабавно и се предотвратява повторно запалване на огъня.

Предимства.

  • Минимални дейности за привеждане в изправност след задействане на системата
  • Фината водна мъгла незабавно понижава температурите и потушава пожара
  • Филмообразуващите вещества затрудняват повторно възпламеняване
  • Безвредна за хората, двигателите и техните системи
  • Екологична, защитена от замръзване пожарогасителна течност до -35°C
  • Автоматично задействане при високи температури (над 160°C или в случай на пожар)
  • Функцията на системата е гарантирана при всяко монтажно положение