Vaaratilanteessa
Citaro Ü

Vaaratilanteessa

Onnettomuuden uhatessa kuljettajan on reagoitava nopeasti, jotta vaara voidaan välttää. Tällöin turvallisuutta parantaa Citaro Ü:n kaistavakaa alusta ja rauhallisesti toimiva ohjaus. Sen varmistaa etuakselin erillispyöräripustus.

Citaro Ü:ssä kuljettajan turvallisuuteen on panostettu erityisesti. Kuorma-autoja koskeva UNECE-R 29 -standardi on määrittänyt kuljettajan selviytymiseen tarvittavan tilan nokkatörmäyksessä vuodesta 1975 alkaen, ja standardia sovellettiin myös Citaro Ü -malliin. UNECE-R 29 -standardin vaatimusten noudattaminen varmistettiin heiluritestissä. 

Standardin UNECE-R 29 mukainen nokkatörmäyssuoja, joka on ainoa laatuaan kaupunkiliikennebusseissa, sekä aiempaa jäykempi runkorakenne parantavat passiivista turvallisuutta.

Uusi kuljettajan suojaovi suojaa kuljettajaa odottamattomilta päällekarkauksilta. Valittavissa on neljä modulaarista lisävarustetta, joista valitaan sopiva käyttötarkoituksen ja halutun suojaustason perusteella.

Citarossa on vakiovarusteena moottoritilan palonvaroitusjärjestelmä, joka valvoo lämpötilaa. Jos määritetty 160 asteen lämpötila ylittyy, paineistettu tunnistusputki rikkoutuu ja varoittaa kuljettajaa äänimerkillä ja kuljettajan näyttöön ilmestyvällä visuaalisella ilmoituksella "Moottoritilan palohälytys".

Jos laitteen käytettävyyteen tulee häiriö tai se laukeaa esimerkiksi auton ollessa pysäköitynä ilman valvontaa, kuljettajan näytölle tulee ilmoitus ”Palonvaroitusjärjestelmä viallinen”.

Jos lämpötila ylittää 160 °C, kuljettajan näyttöön tulee hälytys ja ilmoitus ”Tulipalo moottoritilassa”. Lisäksi annetaan varoitusääni, ja sammuttaminen alkaa automaattisesti. 

Jos tulipalo syttyy, paineistettu tunnistusputki (Firetrace) rikkoutuu ja sumuttaa suutinten kautta koko moottoritilaan vedestä, jäähdytysnesteestä ja erityisestä lisäaineesta sekoitettua sammutusainetta. Vesisumu höyrystyy korkeissa lämpötiloissa ja syrjäyttää hapen. Näin moottoritila jäähtyy huomattavasti, palo sammuu välittömästi ja uudelleensyttyminen estetään.           

Hyödyt

  • Sammutuksen jälkeen ei tarvita laajoja kunnostustöitä
  • Hieno vesisumu laskee lämpötilaa ja sammuttaa palon välittömästi
  • Kalvon muodostavat aineet estävät paloa syttymästä uudelleen
  • Vaaraton ihmisille, moottorille ja laitteille
  • Ympäristöystävällinen, pakkasenkestävä sammutusneste jopa –35 asteen lämpötiloihin
  • Toiminto laukeaa automaattisesti liian korkeassa lämpötilassa (yli 160 °C tai tulipalo)
  • Järjestelmä toimii asennusasennosta riippumatta

*Lisävaruste