Sve činjenice
CapaCity & CapaCity L

Sve činjenice

Prostran i iznimno pokretan. CapaCity je idealna postava gdje god prometuju vrlo frekventne linije u gusto naseljenim urbanim aglomeracijama. CapaCity se pritom, zahvaljujući opsežnoj serijskoj i dodatnoj opremi, može oblikovati i opremiti potpuno prema vašim zahtjevima.

Oprema

Oprema

Osnovni dizajn autobusa CapaCity i CapaCity L dopušta brojne mogućnosti varijacije. CapaCity je od prvog trenutka poznat vozačicama i vozačima, pa tako jednostavno mogu njime upravljati.

Saznajte više
Tehnički podaci

Tehnički podaci

Ekonomičnost je pitanje tehnologije.Sa svakim autobusom CapaCity na svom voznom redu imate ekonomično cjelokupno rješenje. Inovativna automobilska tehnologija osvaja optimiranim performansama.

Saznajte više