Lease
Leasing & financiering

Lease

Bij Operationele Lease is Daimler Truck Financial Services de juridisch en economisch eigenaar van de bus. Dat betekent dat wij alle risico’s, die aan de overeenkomst verbonden zijn, voor onze rekening nemen. U huurt de Mercedes-Benz bus voor een langere termijn. U betaalt een vast bedrag per maand gedurende de gehele overeenkomst.

Met onze aanvullende service overeenkomst bepaalt u wat u uit handen wenst te geven, zodat u zich volledig kunt concentreren op uw kernactiviteit.

Operationele Lease biedt u de volgende voordelen:

  • U huurt de Mercedes-Benz bus
  • U betaalt een vast bedrag per maand, bestaande uit afschrijving en rente, zodat u eenvoudig kunt budgetteren
  • U bepaalt zelf de looptijd van uw overeenkomst
  • U betaalt geen afsluitkosten
  • De Mercedes-Benz staat niet op uw balans en heeft dus een positief effect op uw solvabiliteit
  • Het restwaarderisico ligt bij Daimler Truck Financial Services