Lízing
Lízing & financovanie

Lízing

Klasický lízing je uprednostňovanou alternatívou financovania alebo nákupu za hotovosť, keď v popredí stojí zachovanie likvidity, daňové výhody alebo aktuálnosť vozového parku. Platby za používanie autobusu sú v súlade s individuálne stanoveným počtom najazdených kilometrov, mesačné splátky sú príjemne nízke a okrem toho v plnom rozsahu daňovo odpočítateľné. A na konci doby trvania lízingu svoj autobus jednoducho vrátite – za zmluvne zaručenú zvyškovú hodnotu.

Vaše výhody.

  • Nízke mesačné splátky
  • Možnosť individuálneho nastavenia doby trvania lízingu a počtu najazdených kilometrov
  • Splátky lízingu sú daňovo odpočítateľné položky
  • Zaručená zvyšková hodnota na konci zmluvy
  • Vrátane bezplatného poistenia finančnej straty GAP*

Pomocou komunálneho lízingu skupiny Mercedes-Benz Bank môžu aj verejné inštitúcie, ako napríklad mestské alebo obecné prepravné spoločnosti, profitovať z predností lízingu. Lízingové zmluvy s individuálne nastaviteľnými podmienkami a prehľadnými nákladmi sú perfektným riešením hlavne na premostenie krátkodobo sa vyskytujúcej potreby vozidla alebo prípravy prechodu na e-mobilitu. Vďaka individuálnym dobám splácania a nízkym mesačným nákladom zostávate po celý čas flexibilný - a váš vozový park stále zodpovedá aktuálnemu stavu techniky.

Vaše výhody.

  • Výhodné mesačné splátky
  • Vysoký stupeň istoty plánovania a veľká flexibilita
  • Moderný a hospodárny vozový park
  • Citeľné odľahčenie verejného rozpočtu
  • Vrátane bezplatného poistenia finančnej straty GAP*

Nájdite svojho kompetentného lízingového a finančného poradcu skupiny Mercedes-Benz Bank, ktorý vám ochotne poskytne individuálne poradenstvo.

*Toto vás finančne poistí pre prípad totálnej škody alebo krádeže. Zaplatíme vám nielen hodnotu v danom čase, ale aj možný rozdiel medzi odkupnou hodnotou lízingovej zmluvy a hodnotou náhrady poistenia motorového vozidla.
Predpokladom pre plnenie poistenia finančnej straty GAP je havarijné poistenie.