Vaša kontaktná osoba
Lízing & financovanie

Vaša kontaktná osoba

Váš zodpovedný lízingový a finančný poradca zo skupiny Mercedes-Benz Financial Services pre vás s radosťou vypracuje ponuku prispôsobenú vašim potrebám.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

Tuhovská 29 
831 06 Bratislava 

Tel. :+421 2 492 94 600, 601
Fax: +421 2 492 94 666
leasing@mbfs.sk