Spara genom att bromsa.
Omnibus Magasinet

Spara genom att bromsa.

Nya Mercedes-Benz Intouro hybrid.

Nu tjänar man ännu mer på att köra Intouro: Med den alternativa hybridmodulen sparar man upp till fem procent bränsle. På så sätt blir Intouro specialiserad på långa resor i stadsmiljö.

Intouro hybridens grundfunktion är egentligen löjligt enkel: En extra elmotor fungerar som generator i broms- och skjuvfaserna och omvandlar bromsenergi till ström. Denna lagras och kan användas av e-motorn för att stödja förbränningsmotorn vid tomgång, start eller också vid acceleration. För linjetrafik i stadsmiljö innebär det en besparing på upp till fem procent bränsle.

Den ström som genereras genom rekuperation lagras i kondensatorer, som även går under namnet supercaps. Dessa passar utmärkt för den fortsatta växlingen mellan laddning och urladdning vid start och stopp. Hybriddrivningens andra kärnkomponent är elmotorn. Aggregatet sätts in mellan förbränningsmotorn och automatdriften. Prestandan uppgår till 14 kW, vridmomentet till 220 Nm. E-motorn hjälper förbränningsmotorn vid höga krav på prestandan. Men den används inte för att öka maxeffekten, vilket gör att specifikationerna för prestanda och vridmoment är oförändrade. Elmotorns uppgift är snarare att avlasta förbränningsmotorn.

Nya Mercedes-Benz Intouro hybrid.

Okomplicerad teknik utan högspänningsnät: I stället för ett påkostat högspänningsnät används ett separat elnät på 48 V. Det räknas som lågspänningsteknik och ofarligt att hantera.

Nya Mercedes-Benz Intouro hybrid.

Okomplicerad teknik utan högspänningsnät: I stället för ett påkostat högspänningsnät används ett separat elnät på 48 V. Det räknas som lågspänningsteknik och ofarligt att hantera.

”Hybridmodulen sänker Intouro-bussens redan låga bränsleförbrukning ned till cirka fem procent.”

Hybridmodulen kan beställas för modellerna Intouro och Intouro M. Fokus ligger på Intouro-familjens båda tvåaxlade bussar (längd 12,18 och 13,09 meter). Till dessa lägger vi nu den särskilt lätthanterliga Intouro K. Bussen med en längd på 10,75 meter används med fördel för körning i bergig terräng, orter som slingrar sig utefter bergskammarna eller för utflykter i små resesällskap. Alla tre utförandena för Intouro hybrid ingår i det traditionella segmentet med bussar för linjetrafik med upphöjda golv. Här finns allt från verkliga linjetrafikbussar med upphöjda golv och bagageutrymme, bussar som används för skolskjutsar eller pendeltrafik, varutransportbussar för företag till bekväma bussar för dagsutflykter och weekendresor. Hybridtekniken fungerar som bäst i stop-and-go-trafik. Detta betyder att trafikbolagen har särskilt mycket att vinna på linjetrafikbussarna när de körs på tungt trafikerade sträckor eller i stadsmiljöer med omnejd.

”Med Intouro får man särskilt stor nytta av hybridtekniken på tungt trafikerade sträckor för linjetrafik.”

Även den mönstergilla säkerhetsutrustningen på Intouro hybrid är elektrifierad. Som den äkta Mercedes-Benz som nya Intouro är bjuder den på en hittills ouppnådd säkerhetsnivå i sitt segment. Fokus har lagts på förebyggande av olyckor. Den unika nödbromsassistenten Active Brake Assist 5 – kort sagt ABA 5 – förtjänar särskild respekt. Med den här funktionen har man nått ytterligare en milstolpe som nu gör debut i Intouro. ABA 5 arbetar med en kombination av ett radar- och kamerasystem. Assistanssystemet som kan levereras på begäran kan utföra en fullständig inbromsning automatiskt tills bussen har stannat framför stående eller rörliga hinder. Som världens första nödbromsassistent för bussar kan ABA 5 även utföra en fullständig inbromsning automatiskt framför personer som är i rörelse. På begäran kan man även beställa ytterligare assistanssystem som vändassistenten eller sideguard assist.