Säkerhet
Intouro

Säkerhet

Ett toppmodernt säkerhetssystem är en självklarhet i alla Mercedes-Benz bussar – och det var inte bara ett lyckligt sammanträffande att ABS-systemet först installerades i ett stjärnfordon. Vidareutvecklade och förbättrade säkerhetssystem forsätter att garantera optimalt skydd för förare, resenärer och andra trafikanter. För att se till att du alltid känner dig säker, innehar våra bussar alltid den senaste teknologin ombord.

Tips & Tricks -video om säkerhet och annan utrustning och funktioner.

Intouro - Maximal effektivitet. Den nya Mercedes-Benz bussen utmärker sig med en stor variation och mångsidighet, högsta effektivitet samt omfattande funktioner. Vi lyfte fram de mest fördelaktiga tipsen om det integrerade säkerhetskonceptet, inklusive världens nya Active Brake Assist 5 (ABA 5) och all annan utrustning och funktioner i nya Intouro.

Klicka här för att titta på videon
Icon

Aktiv bromshjälp 5 (ABA 5).

ABA 5 hjälper föraren genom automatiserad inbromsning vid risk för påkörningsolyckor med framförvarande fordon eller stillastående hinder. Det detekterar även rörliga eller stillastående personer framför fordonet. Systemet reagerar med en ljudsignal och optiska varningar till föraren samtidigt som en partiell bromsning eller fullbromsning inleds.
Föraren kan när som helst stänga av Active Brake Assist 5, men den femte generationen, precis som den fjärde, är så tekniskt avancerad och utformad att detta väldigt sällan behöver göras. Med de utökade systemgränserna för Active Brake Assist 5 kan olyckor förhindras ännu mer tillförlitligt än tidigare. Automatiserad nödbromsning vid upptäckten av personer som rör sig ger ytterligare ett plus i säkerhet – särskilt för resor i innerstadsområden.

Icon

Elektroniskt stabiliseringsprogram (ESP®).

Det elektroniska stabiliseringsprogrammet reducerar avsevärt riskerna, då man till exempel behöver göra abrupta undanmanövrar, genom att motverka effekten med att bromsa snabbare och mer precist.

Icon

Körfältsassistenten (SPA).

Körfältsassistenten (SPA) upptäcker när fordonet oavsiktligt lämnar ett markerat körfält. Om fordonet korsar vägmarkeringen, varnas föraren genom vibrationer i förarstolen.

Icon

Den elektroniska bromsassistenten (BAS).

Genom att ständigt jämföra information upptäcker det elektroniska bromsassistanssystemet omedelbart om hastigheten med vilken bromspedalen trycks ned plötsligt överskrider den vanliga nivån, och i sådana situationer ökar automatiskt den maximala bromskraften inom bråkdelar av en sekund. Detta förkortar fordonets stoppsträcka avsevärt.

Icon

Sideguard Assist.

Sideguard Assist är ett säkerhetssystem som hjälper föraren i kritiska situationer i kurvor där sikten kan vara begränsad. När man svänger eller byter fil är systemet utformat för att hjälpa till att undvika kritiska situationer, inom dess begränsningar, eller minska konsekvenserna av en olycka.

Systemets funktion och varningskonceptet fastställdes utifrån analysen av olyckor vid kurvtagning med fotgängare och cyklister inblandade. I de flesta olycksscenarier sker olyckan på grund av att båda parter rör sig (fordon och fotgängare/cyklist). I dessa fall ger systemet tidig information (gul display) om rörliga personer eller fordon i ett område bredvid och över hela fordonets längd och varnar så fort situationen blir kritisk (röd).

Icon

Bi-Xenon strålkastarna.

I jämförelse med halogen strålkastare, ger Bi-Xenon strålkastarna en bättre upplyst vägbana och förbrukar mindre energi och har dessutom en längre livstid.

Icon

Regn- och ljussensor.

Regnsensorn och den automatiska ljussensorn är hjälpsystem som aktiveras automatiskt för att avhjälpa föraren i sitt arbete, för att denne ska kunna hålla full fokus på trafiken.

Icon

AquaBlade®-vindrutetorkare.

AquaBlade® vindrutetorkare garanterar alltid optimal sikt och tack vare sin ergonomiska utformning minimerar de både körljudet och bränsleförbrukningen.