Säkerhet
Intouro

Säkerhet

I Mercedes-Benz bussar är de modernaste säkerhetsstandarderna en självklarhet – det var inte för inte som de låsningsfria bromsarna (ABS) monterades för första gången i ett fordon med stjärnan längst fram. Samtidigt garanterar nya och vidareutvecklade säkerhetssystem alltid optimalt skydd för förare, passagerare och andra trafikanter. För att du alltid ska känna dig trygg har våra bussar alltid med sig ny och revolutionerande teknik i bagaget.

Tips & Tricks -video om säkerhet och annan utrustning och funktioner.

Effektiv, effektivare, Intouro – den nya Mercedes-Benz-bussen är mångsidig tack vare sin lönsamhet och kundspecifika utrustning. När det gäller det integrerade säkerhetskonceptet, inklusive världsnyheten Active Brake Assist 6 och alla andra funktioner, har vi sammanställt de viktigaste tipsen och knepen för dig.

Klicka här för att titta på videon

Det moderna MirrorCam-systemet ger fri sikt över hela vägen. Utrustad med högupplösta kameror ökar körsäkerheten och minskar olycksrisken. Det utökade synfältet gör att föraren kan se fotgängare, cyklister och andra trafikanter i omgivningen. Detta eliminerar den döda vinkeln vid högersvängar.

Beroende på fordon visas bilderna på 7"- och 15"-bildskärmar. De båda högupplösta displayerna visar de olika synfälten. Fotodioderna som är integrerade i monitorerna känner av det infallande ljuset och justerar ljusstyrkan på respektive monitor individuellt. För att göra det enklare för föraren att utvärdera bilderna har 15"-varianterna tre olika vägledningslinjer. Tillsammans med den permanent kalibrerade fordonsändlinjen hjälper avståndslinjen föraren att bedöma objekt som närmar sig. Omkörningsassistentens överlagring aktiveras från en hastighet på 10 km/h med blinkning för att på ett säkert sätt hjälpa till vid omkörning eller svängning. Dessutom är indikeringen för dödvinkelassistenten monterad i monitorn.

Helljusassistenten slår automatiskt på eller av helljuset beroende på trafiken, så att optimal belysning av vägen alltid säkerställs. På så sätt bidrar den till ökad säkerhet genom förbättrade ljusförhållanden, optimerad belysning och ökad körkomfort och säkerhet.

Funktionen kan aktiveras eller avaktiveras. Den är aktiv från en hastighet på cirka 35 km/h (20 mph) och avaktiveras automatiskt under en hastighet på cirka 27 km/h (15 mph). Funktionen anpassar sig efter omgivningens belysning/ljusstyrka (ingen automatisk tillkoppling vid tillräcklig gatubelysning).

Den innovativa vägmärkesassistenten ger högsta möjliga säkerhet och komfort på vägen. Tack vare GPS- och kamerastöd jämförs bussens hastighet kontinuerligt med gällande trafikregler.

Systemet är utformat för att ge specifik och lämplig återkoppling om den tillåtna hastigheten överskrids. Tack vare det toppmoderna kombiinstrumentet får föraren visuella och akustiska signaler som omedelbart uppmärksammar föraren på hastigheten.

Sideguard Assist 2

Nödbromssystemet ABA 6 hjälper föraren genom att automatiskt inleda en nödbromsning om det finns risk för påkörningsolyckor med framförvarande fordon eller stillastående hinder. Den registrerar även personer som rör sig eller står stilla samt cyklister framför bussen. Systemet reagerar på detta med en akustisk och visuell varning till föraren samt en automatiskt inledd lätt inbromsning eller nödbromsning.

Med Active Brake Assist 6 kan olyckor undvikas ännu mer tillförlitligt. Systemet täcker hela fordonets hastighetsområde och är aktivt i bakgrunden. Upp till en hastighet på 60 km/h kan fotgängare och cyklister reagera. Säkerhetssystemet ABA 6 reagerar på korsande och mötande fotgängare samt cyklister i rörelse i det egna körfältet med en automatisk nödbromsning. Denna automatisering ger också ökad säkerhet för cyklister, oavsett om det är i regionaltrafik eller stadstrafik.

Det elektroniska stabiliseringsprogrammet reducerar avsevärt riskerna, då man till exempel behöver göra abrupta undanmanövrar, genom att motverka effekten med att bromsa snabbare och mer precist.

Körfältsassistenten (SPA) upptäcker när fordonet oavsiktligt lämnar ett markerat körfält. Om fordonet korsar vägmarkeringen, varnas föraren genom vibrationer i förarstolen.

360° kamerasystemet består av fyra kameror som fångar den omedelbara fordonsmiljön och genererar en indirekt allroundvy. Den tillhörande 10-tumsskärmen sitter placerad på A-stolpen ovanför förarplatsen. Detta system gör det möjligt att upptäcka fotgängare, cyklister och hinder även i områden som annars inte är synliga för föraren. På så sätt ökar systemet trafiksäkerheten eftersom kollisionsrisker kan upptäckas och i bästa fall förhindras.

Vyerna från 360°-kameran är tillgängliga upp till en hastighet på ca. 30 km/h (20 mph) vid körning framåt och alltid vid backning. Observera att: Olycksrisk på grund av utstickande föremål i området ovanför kamerorna, t.ex. utskjutande tak, ytterbackspeglar på egna och andra bussar etc. Kamerorna kan inte detektera dessa objekt. Särskilt i 360°-vyn kan intrycket av en fri miljö skapas även om föremål ovanför de monterade kamerorna sticker ut i svängutrymmet.

Sideguard Assist 2

Sideguard Assist 2 är ett säkerhetsassistanssystem som stöder föraren i kritiska svängsituationer vid eventuellt begränsad sikt. Vid svängning eller filbyte ska systemet inom systemets gränser hjälpa till att registrera stillastående eller rörliga hinder och varna föraren för att undvika kritiska situationer eller minska följderna av en olycka.

Områdena på sidorna av bussen övervakas kontinuerligt. På så sätt registreras fordon, fotgängare eller cyklister som kan befinna sig i döda vinkeln, både på passagerarsidan och förarsidan. Radarsystemet registrerar rörelserna exakt och varnar föraren för eventuella kollisioner. Det intuitiva användargränssnittet och de tydliga varningarna gör att föraren kan köra säkert och avspänt.

I jämförelse med halogen strålkastare, ger Bi-Xenon strålkastarna en bättre upplyst vägbana och förbrukar mindre energi och har dessutom en längre livstid.

Regnsensorn och den automatiska ljussensorn är hjälpsystem som aktiveras automatiskt för att avhjälpa föraren i sitt arbete, för att denne ska kunna hålla full fokus på trafiken.

AquaBlade® vindrutetorkare garanterar alltid optimal sikt och tack vare sin ergonomiska utformning minimerar de både körljudet och bränsleförbrukningen.

Rättslig information om aktiva säkerhetsassistanssystem: Nödbromssystem och andra säkerhetsassistanssystem kan hjälpa föraren och under optimala förhållanden mildra följderna av en olycka eller förhindra olyckor i kritiska körsituationer inom systemets gränser. Föraren är dock alltid skyldig att anpassa sitt körsätt och i synnerhet sin hastighet till rådande trafik- och väderleksförhållanden och att alltid vara uppmärksam. Detta gäller särskilt i speciella situationer som t.ex. nedisad eller våt vägbana, regn, sidvind, dålig sikt, snöfall, dimma etc. Följaktligen har föraren som styr bussen alltid ansvaret för hela körningen och får inte enbart förlita sig på säkerhets- och körhjälpssystemen.