Обща икономичност
CapaCity & CapaCity L

Обща икономичност

Много фактори при експлоатацията на даден автобус създават разходи. Дори и когато не всички разходи са под Ваш контрол, можете да направите нещо за по-икономичното движение на CapaCity: можете да влияете активно на около една трета от възникващите разходи. Ще Ви покажем в какво се състоят общите икономически предимства на нашите автобуси и услуги по отношение на инвестицията, разхода, техническото обслужване и остатъчната стойност.

Икономичността е въпрос на техника. С всеки CapaCity на Вашия дневен ред имате икономично цялостно решение. Иновативната автомобилна техника впечатлява чрез оптимизиране на мощността: Задвижваща технология BlueEFFICIENCY за високоефективна тяга, изцяло автоматична предавателна кутия за първокласен комфорт на движение и подобреният портален мост за бърз пътникопоток.

Двигателите по Евро VI стандарт не само редуцират до минимум вредните емисии, а и намаляват разхода на гориво и по този начин една значителна част от постоянните експлоатационни разходи. Отговорен за това между другото е рекуперационният модул. Той захранва бордовата електрическа мрежа с акумулиран ток, произведен безплатно в режима на принудителен празен ход. Това облекчава двигателя и осезаемо намалява разхода на гориво.

Качеството и дълговечността превръщат от самото начало CapaCity в стабилна инвестиция. При това с нашите договори за сервизно обслужване OMNIplus също и Вашето счетоводство ще се движи по разписание. Редовното техническо обслужване гарантира по всяко време прозрачни разходи и подлежаща на калкулиране остатъчна стойност.

Спечелете не само от техническите преимущества на CapaCity. Атрактивните оферти за финансиране и застрахователните решения с изчислени точно според Вашето индивидуално използване премии гарантират Вашето икономическо предимство.

В Европа автобусите Mercedes-Benz се движат на практика по всички пътища. Достатъчна причина за нас да предложим за тях и най-гъстата, специфична за автобуси сервизна мрежа. В случай на авария това гарантира бърза помощ и кратки престои. Естествено 24 часа в денонощието с нашето надеждно 24-часово СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.

За да допълним портфолиото си, с удоволствие Ви предлагаме допълнително нашият OMNIplus EcoTraining. Опитът ни показва, че по този начин двете изисквания за пестене на гориво и за спазване на разписанието вече не е необходимо да бъдат в противоречие. Заедно с дигиталните услуги в портала OMNIplus ON устойчиво се увеличава икономичното управление на автопарка. Освен това не Ви изоставяме и след края на срока на ползване на Вашия автобус: по желание BusStore Ви гарантира остатъчната стойност и в края на дефинирания срок на ползване купува обратно Вашия автобус.