Celková hospodárnosť
CapaCity & CapaCity L

Celková hospodárnosť

Pri prevádzke autobusu sa do nákladov premietajú mnohé faktory. Hoci nebudete mať pod kontrolou všetky náklady, môžete napriek tomu prispieť k hospodárnej prevádzke Vášho autobusu CapaCity: Viac ako tretinu nákladov môžete ovplyvňovať aktívne. Z pohľadu investície, spotreby, údržby a zostatkovej hodnoty Vám ukážeme, v čom spočívajú komplexné ekonomické výhody našich autobusov a služieb.

Hospodárnosť je otázka techniky. Každý autobus CapaCity prinesie do Vášho grafikonu komplexné hospodárne riešenie. Inovačné technické vybavenie vozidla presvedčí optimalizáciou výkonu: Technológia pohonov BlueEFFICIENCY na vysokoúčinnú hnaciu silu, plnoautomatická prevodovka na prvotriedny jazdný komfort a zdokonalená portálová náprava na rýchly tok cestujúcich.

Motory Euro VI neredukujú na minimum len škodliviny, ale aj spotrebu paliva, a tým podstatnú časť permanentných prevádzkových nákladov. Na svedomí to má okrem iného rekuperačný modul. Napája palubný elektrický systém akumulovaným prúdom, ktorý sa zadarmo generuje v deceleračnom režime. Tým sa znižuje zaťaženie motora a citeľne klesá spotreba paliva.

Vďaka kvalite a dlhej životnosti je autobus CapaCity od začiatku stabilnou investíciou. Vďaka našim servisným zmluvám OMNIplus Service sa grafikonom bude riadiť aj Vaše účtovníctvo. Pravidelná údržba garantuje permanentne transparentné náklady a kalkulovateľnú zostatkovú hodnotu.

Neprofitujte iba z technických benefitov autobusu CapaCity. Atraktívne ponuky na financovanie a poistné riešenia s poistným presne nastaveným podľa Vášho individuálneho spôsobu používania Vám zaistia ekonomický náskok.

Autobusy značky Mercedes-Benz nájdete na cestách prakticky po celej Európe. Čo je pre nás dostatočný dôvod na to, aby sme ponúkali najhustejšiu sieť servisov špecializovaných na autobusy. Zaručuje rýchlu pomoc a krátke časy státia pri poruche. Prirodzene, nepretržite s naším spoľahlivým 24-hodinovým servisom.

Na doplnenie nášho portfólia vám navyše ponúkame naše školenie OMNIplus EcoTraining. Naše skúsenosti ukazujú, že vďaka nemu si už šetrenie paliva a dodržiavanie cestového poriadku nemusia viac odporovať. Spolu s digitálnymi službami od OMNIplus ON možno zvýšiť hospodárnosť vozového parku. V štichu vás navyše nenecháme ani na konci životnosti vášho autobusu: Obchod BusStore vám na požiadanie môže garantovať zostatkovú hodnotu a odkúpi od vás vozidlo na konci jeho zadefinovanej životnosti.