Perfektný partner pre BRT
CapaCity & CapaCity L

Perfektný partner pre BRT

Na cestách v Nemecku, Európe a po celom svete je cítiť zmenu každý deň. Trendy verejnej dopravy ovplyvňujú v súčasnosti na mnohých miestach rastúce objemy cestujúcich. V dôsledku toho je dopyt mestských centier po veľkoformátovom autobuse čoraz naliehavejší. Autobusy CapaCity a CapaCity L sú ideálnym kandidátom na obsadenie tejto roly. Suverénne zvládnu mimoriadne frekventované linky v mestskej premávke. Súčasne predstavujú najlepšiu voľbu aj pre špecializované systémy BRT s vlastným jazdným pruhom.Presvedčia pozoruhodnou prepravnou kapacitou a umožnia rýchly tok cestujúcich a vynikajúcu manévrovateľnosť.

Riadenie, pohon a rozmery úspešne sekundujú inteligentnému konceptu, ktorého základom je tisíckrát overená a dôverne známa veľkosériová technika. Návrh okrem toho poskytuje veľký priestor na rôzne želania a požiadavky. Autobus CapaCity L spája následne ideálnym spôsobom svoju neprekonateľnú kapacitu s pozoruhodnou flexibilitou z hľadiska použitia a plánovania trás. Je jedno, či ide o nákupné centrum, obytnú oblasť alebo priemyselný park: Autobus CapaCity L ich obslúži rýchlo a výhodne. Tento veľkokapacitný autobus prispeje výrazným spôsobom k zníženiu hustoty dopravy v centrách miest.

Koncept priestorového usporiadania autobusu CapaCity L je variabilný. Veľké plochy na státie umožňujú dôsledný návrh vozidla na maximálne počty cestujúcich. V prednej časti vozidla sa nielen na ľavej, ale aj na protiľahlej strane medzi dverami vždy počíta s plochou na zvláštne využitie. V závislosti od požiadaviek ju môžu využívať stojaci cestujúci, vozíčkari alebo cestujúci s detskými kočíkmi.

Druhé dvere môžu byť doplnené o elektricky ovládanú rampu. Mechanicky ovládaná rampa sa dá osadiť na prvé a druhé dvere. Tyč na držanie delená v hornej časti na tri sekcie, tzv. trojzubec, (KSW*), poskytuje cestujúcim stojacim na mimoriadne veľkej ploche na zvláštne využitie možnosť uchopenia vľavo v smere jazdy. Vďaka skráteniu plošiny sa bezprostredne pred kĺbom vytvorili ďalšie miesta na sedenie.

* Mimoriadne želanie zákazníka