Perfekt för BRT
CapaCity & CapaCity L

Perfekt för BRT

Det pågår en förändring på vägarna i Europa och över hela världen.Den offentliga kollektivtrafiken präglas av en ökande tillströmning av passagerare på många håll i världen. Det ger ett ökat behov av högkapacitetsbussar i stadskärnorna. CapaCity och CapaCity L är skräddarsydda för denna uppgift. De bemästrar enkelt kraftigt trafikerade linjer i stadstrafiken. De lämpar sig även optimalt för specialiserade BRT-system i egna körfält. De imponerar med hög transportkapacitet och erbjuder fördelar som snabbt passagerarflöde och överraskande god manövrerbarhet.

Styrning, drivning och dimensioner är också del av det intelligenta helhetskonceptet, som baseras på den beprövade och tillförlitliga storproduktionstekniken. Dessutom ges stort spelrum för olika önskemål och krav i samband med utformningen. CapaCity L förenar oslagbar kapacitet med en förvånansvärt stor flexibilitet i fråga om användning och linjeplanering. Vare sig det gäller ett nytt köpcenter, ett bostads- eller ett industriområde: CapaCity L ger snabb och billig tillgång till alla platser. Denna storbuss bidrar på så sätt till att reducera trafiktätheten i stadskärnor.

Layouten i CapaCity L kan varieras. Fordonet kan utformas genomgående med stora ståplatsutrymmen för att kunna rymma så många passagerare som möjligt. I frampartiet finns en barnvagns-/rullstolsplats både på vänster sida och på den motsatta sidan mellan dörrarna. Denna yta kan efter behov användas av stående passagerare, passagerare i rullstol eller passagerare med barnvagn.

Den andra dörren kan utrustas med en elektronisk ramp. Den första och andra dörren kan utrustas med en mekaniskt infällbar ramp. Ett räcke som är tredelat i övre området (SFK)* erbjuder särskilt god stabilitet åt passagerare på den stora barnvagns-/rullstolsplatsen på vänster sida i körriktningen. Ytterligare ståplatser kan placeras omedelbart före leden tack vare att podesterna har förkortats.

*SFK - specialönskemål från kund