Driftsekonomi
CapaCity & CapaCity L

Driftsekonomi

Det finns många faktorer som orsakar kostnader vid driften av en buss. Även om du inte kan påverka alla kostnader finns det vissa åtgärder som du kan vidta för att köra din CapaCity på ett ännu kostnadseffektivare sätt: Mer än en tredjedel av kostnaderna kan påverkas aktivt. Vi visar vilka ekonomiska fördelar våra bussar och tjänster erbjuder på lång sikt i fråga om investering, förbrukning, underhåll och restvärde.

Total driftsekonomi

Total driftsekonomi

Trots sin imponerande längd klarar sig CapaCity och CapaCity L med endast en led. Detta resulterar i lågt underhåll och en förebildlig tillförlitlighet. Båda bidrar till bussens totala kostnadseffektivitet.

Läs mer
Perfekt för BRT

Perfekt för BRT

Stadskärnor utvecklas i allt större utsträckning till miljonstäder. CapaCity och CapaCity L lämpar sig optimalt för specialiserade Bus Rapid Transit-system med snabb, komfortabel mobilitet i städer.

Läs mer
Teknik & underhåll

Teknik & underhåll

CapaCity bygger på den beprövade Citaro-plattformen och står för högsta underhålls- och reparationsvänlighet såväl som låga underhållskostnader.

Läs mer
Manövrerbarhet

Manövrerbarhet

CapaCity är det bästa beviset på att ett fordons storlek och manövrerbarhet inte måste utesluta varandra. Båda modellerna, CapaCity och CapaCity L, är lätta att manövrera.

Läs mer