Vid fara
CapaCity & CapaCity L

Vid fara

För att undvika en olycka måste föraren kunna reagera snabbt. CapaCitys spårstabila chassi och mjuka styrning ökar säkerheten. Till detta bidrar den separata hjulupphängningen på fram- och löpaxeln.

Förarskyddsdörren höjer säkerheten för föraren. Kabinformen hjälper också till att behålla den temperatur som väljs av föraren.

Citaro G, knäckskydd vintertest 2014 Rovaniemi

 

Stabil och smidig. Det unika vikskyddet ATC (Articulation Turntable Controller) för ledbussar som utvecklats av Mercedes-Benz är förträffligt. Denna vridled och dess styrsystem utgör en av fordonets huvudkomponenter.

På grund av den höga grunddämpningen av en bussled uppstår en kraftig lutning för understyrning i kurvor och ett ökat däckslitage på framaxeln. Detta löser den kördynamiska styrningen Articulation Turntable Controller (ATC).

Den reglerar snabbt och framför allt behovsanpassat ledens hydrauliska dämpning, beroende på bland annat styrvinkel, knäckvinkel, hastighet och last. ATC använder data från CAN-databussen för detta ändamål.

I det förlängda frampartiet finns ett krocksskyddselement som erbjuder extra kollisionsskydd. Tillsammans med en förstärkt, definierad ramkonstruktion leder den krafterna vid en kollision direkt till underredet. Det ger ett bättre skydd av föraren och förarens fotutrymme. Kraven i samband med pendelslagstest enligt ECE R29 (föreskrivs endast för lastbilar) uppfylls.

Yttre bakre kamera för kontroll över utsvängningsområdet från hållplatser och i trafiken.

En utmanande förutsättning för att högkapacitetsbussar ska kunna köras säkert är att föraren har perfekt översikt, framför allt i området kring bakvagnen. Konstruktionen med endast en led gör det enklare att ha CapaCity i överblick. Dessutom ger flera yttre kameror en översikt av det som sker kring fordonets bakparti. Rangeringsmanövrar och backning sker på samma sätt som med varje enledad buss.