Vid fara
CapaCity och CapaCity L

Vid fara

För att undvika en olycka måste föraren kunna reagera snabbt. CapaCitys spårstabila chassi och mjuka styrning ökar säkerheten. Till detta bidrar den separata hjulupphängningen på fram- och löpaxeln.

Den nya förarskyddsdörren skyddar föraren från oväntade angrepp. Dörren kan anpassas efter önskad säkerhetsgrad och skyddssyfte genom de fyra tillgängliga modulerna.

Citaro G, knäckskydd vintertest 2014 Rovaniemi

Om fordonet hamnar i ett ostabilt tillstånd – till exempel på hal vägbana – regleras ledens dämpning snabbt och behovsanpassat. Det stabiliserar ledbussen mycket snabbt inom ramen för vad som är fysiskt möjligt och förhindrar att trailerdelen hamnar i gungning eller åker ut så att den fruktande fällknivseffekten uppstår. Den nya knäckskyddsregleringen ATC uppnår på så sätt som enda reglering av sin typ en liknande effekt som det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®).

I det förlängda frampartiet finns ett krocksskyddselement som erbjuder extra kollisionsskydd. Tillsammans med en förstärkt, definierad ramkonstruktion leder den krafterna vid en kollision direkt till underredet. Det ger ett bättre skydd av föraren och förarens fotutrymme. Kraven i samband med pendelslagstest enligt ECE R29 (föreskrivs endast för lastbilar) uppfylls.

Yttre bakre kamera för kontroll över utsvängningsområdet från hållplatser och i trafiken.

En utmanande förutsättning för att högkapacitetsbussar ska kunna köras säkert är att föraren har perfekt översikt, framför allt i området kring bakvagnen. Konstruktionen med endast en led gör det enklare att ha CapaCity i överblick. Dessutom ger flera yttre kameror en översikt av det som sker kring fordonets bakparti. Rangeringsmanövrar och backning sker på samma sätt som med varje enledad buss.