Säkerhet vid olyckor
CapaCity & CapaCity L

Säkerhet vid olyckor

Olyckor går inte att utesluta helt och hållet. Mercedes-Benz ser till att följderna av en olycka blir så lindriga som möjligt.

Bussen är ett av de säkraste fordonen som finns – även i stadstrafik. Olyckor kan däremot inte alltid undvikas. Mercedes-Benz ser till att följderna av en olycka blir så lindriga som möjligt. Exempelvis är sidoväggsförstärkningen av fordonets en viktig faktor för bussens höga passiva säkerhet.

Vidare har fordonet skiljeväggar, räcken och en speciell stoluppsättning som tar upp mycket energi i händelse av påkörning eller voltning. Ett viktigt skydd för passagerarna.

Karossens utformning är baserad på beprövad allround-teknik. Den ger ännu högre styvhet och skyddar passagerarna bättre vid sidokollisioner.

Hållfastheten definieras i enlighet med UN ECE-R 66.02. I dessa föreskrifter definieras ett visst ”överlevnadsrum” som konstruktionen måste garantera i händelse av en olycka.

Att konstruera säkra fordon är det ultimata målet inom det integrerade säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz. Detta omfattar även alla åtgärder för att minimera följderna av en olycka. En annan viktig del av vårt arbete är riktad information till räddningsarbetare, eftersom detaljerad kunskap om våra fordon och deras säkerhetssystem hjälper räddningstjänsten att snabbare ge vård till skadade. Så räddas liv.

Skulle en olycka trots alla säkerhetsåtgärder ändå ske är det viktigt att så fort som möjligt ge första hjälpen till människor som eventuellt skadats. Eftersom även föraren kan skadas vid en olycka och därför inte alltid kan hjälpa sina passagerare, är förbandslådor och brandsläckare fritt tillgängliga och väl markerade i fordonet. Förbandslådan är placerad vid ingången framme vid föraren. Därmed kan både förare och passagerare ta hand om eventuell sårade människor så snabbt som möjligt i händelse av en olycka.