Turvalisus õnnetuse korral
CapaCity & CapaCity L

Turvalisus õnnetuse korral

Liinibuss on üks turvalisematest sõidukitest - ka linnaliikluses. Siiski ei ole õnnetusi võimalik välistada. 

Mercedes-Benz on selle eest hoolitsenud, et õnnetuse tagajärjed oleksid võimalikult väikesed. Nii mängib CapaCity külgseinte tugevdus bussi kõrge passiivse turvalisuse puhul olulist rolli.

Lisaks on CapaCity's eraldusseinad, hoidetorud ja spetsiaalsed istmed, mis adsorbeerivad kokkupõrke või ümberpaiskumise korral energiat. Oluline kaitse reisijatele.

Keretoorik baseerub hinnatud ringtalade tehnikale. See on veelgi jäigem ning kaitseb reisijaid veelgi paremini külgkokkupõrke eest.

Keretoorik arendati samuti lähtuvalt 2017. aastast kehtivast eeskirjast ECE-R 66/02. Ka siseruumi on kohandatud nii palju, et sõiduki ümberpaiskumisel on ellujäämisvõimalus senisest suurem.

Turvaliste sõidukite ehitamine on Mercedes-Benzile omase turvalisuskontseptsiooni ülim eesmärk. See hõlmab kõiki meetmeid, mis aitavad minimeerida õnnetuste tagajärgi. Oluline osa meie tööst on päästeteenistust sihipäraselt teavitada. Sest detailne teave meie sõidukite ja nende turvasüsteemide kohta aitab päästeteenistusel kiiremini vigastatute juurde pääseda ja elusid päästa.

Juhul kui kõigist turvameetmetest hoolimata satutakse õnnetusse, on oluline võimalikele vigastatutele võimalikult ruttu esmaabi pakkuda.

Kuna ka juht võib õnnetuse korral vigastusi saada ja ta ei pruugi alati saada reisijaid aidata, on seetõttu sõidukis esmaabikarbid ja tulekustuti kõigile ligipääsetavad ja hästi tähistatud. Esmaabikarp on paigaldatud juhi sissekäigualasse. Nii juht kui ka reisijad saavad õnnetuste korral seega võimalike haavatute eest hoolitseda.