Turvaa onnettomuuden sattuessa
CapaCity & CapaCity L

Turvaa onnettomuuden sattuessa

Onnettomuuksia ei voi kuitenkaan koskaan sulkea kokonaan pois. Mercedes-Benz on huolehtinut siitä, että onnettomuuksien seuraukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Linja-auto on yksi turvallisimmista liikennevälineistä – myös kaupunkiliikenteessä. Onnettomuuksilta ei silti voida aina välttää. Mercedes-Benz on huolehtinut siitä, että onnettomuuksien seuraukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Esimerkiksi ajoneuvon sivuseinien vahvistus on tärkeä passiiviseen turvallisuuteen vaikuttava tekijä.

Lisäksi ajoneuvossa on väliseiniä, tukitankoja ja erikoisrakenteiset tuolit, jotka absorboivat energiaa törmäyksen tai ympäripyörähdyksen tapauksessa. Tämä suojaa merkittävästi matkustajia.

Korirakenne on entistäkin jäykempi ja suojaa matkustajia paremmin sivutörmäyksissä.

Lujuus määritetään ECE-R 66/02 -standardin mukaan. Siinä määritetään tarkasti ”selviytymistila”, joka rakenteen on taattava onnettomuuden sattuessa.

Turvallisten autojen valmistaminen on etusijalla Mercedes-Benzin kokonaisvaltaisessa turvallisuuskonseptissa. Se kattaa myös kaikki toimenpiteet, joilla minimoidaan onnettomuuden seuraukset. Tärkeä osa työtämme onkin olennaisen tiedon välitys pelastushenkilöstölle. Yksityiskohtainen tieto autoistamme ja niiden turvallisuusjärjestelmistä auttaa pelastushenkilöstöä pääsemään nopeammin loukkaantuneiden luo. Se voi pelastaa henkiä.

Jos onnettomuus tapahtuu kaikista varotoimista huolimatta, on tärkeää antaa loukkaantuneille ensiapua mahdollisimman pian. Koska kuljettajakin saattaa loukkaantua onnettomuudessa eikä aina pysty auttamaan matkustajia, kuka tahansa pääsee käsiksi eCitaron ensiapulaatikkoon ja palonsammuttimiin, jotka on merkitty selkeästi. Ensiapulaatikko on kuljettajan vieressä sisääntuloalueella. Sekä kuljettaja että matkustajat voivat siis auttaa onnettomuudessa loukkaantuneita mahdollisimman nopeasti.