Turvaa onnettomuuden varalle
CapaCity & CapaCity L

Turvaa onnettomuuden varalle

Linja-auto on yksi turvallisimmista liikennevälineistä – myös kaupunkiliikenteessä. Onnettomuuksilta ei silti voida aina välttyä. 

Mercedes-Benz on huolehtinut siitä, että onnettomuuksien seuraukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Esimerkiksi CapaCityn kylkivahvistus on olennainen passiivista turvallisuutta lisäävä tekijä.

Lisäksi CapaCityn väliseinät, tukitangot ja erityinen istuinasettelu absorboivat energiaa törmäys- tai kaatumistilanteessa. Tämä suojaa merkittävästi matkustajia.

Korirakenne on entistäkin jäykempi ja suojaa matkustajia paremmin sivutörmäyksissä.

Korirakenne on kehitetty myös vuodesta 2017 voimassa olevaa määräystä ECE-R 66/02 silmällä pitäen. Määräyksen mukaan sisätiloihin on varmistettava aiempaa suurempi eloonjäämistila kaatumisen varalle.

Turvallisten autojen valmistaminen on etusijalla Mercedes-Benzin kokonaisvaltaisessa turvallisuuskonseptissa. Se kattaa myös kaikki toimenpiteet, joilla minimoidaan onnettomuuden seuraukset. Tärkeä osa työtämme onkin olennaisen tiedon välitys pelastushenkilöstölle. Yksityiskohtainen tieto autoistamme ja niiden turvallisuusjärjestelmistä auttaa pelastushenkilöstöä pääsemään nopeammin loukkaantuneiden luo. Se voi pelastaa henkiä.

Jos onnettomuus tapahtuu kaikista varotoimista huolimatta, on tärkeää antaa loukkaantuneille ensiapua mahdollisimman pian.

Koska kuljettajakin saattaa loukkaantua onnettomuudessa eikä aina pysty auttamaan matkustajia, kuka tahansa pääsee käsiksi Citaron ensiapulaatikkoon ja palonsammuttimiin, jotka on merkitty selkeästi. Ensiapulaatikko on kuljettajan vieressä sisääntuloalueella. Sekä kuljettaja että matkustajat voivat siis auttaa onnettomuudessa loukkaantuneita mahdollisimman nopeasti.