Sikkerhed ved uheld
CapaCity & CapaCity L

Sikkerhed ved uheld

Ulykker kan aldrig helt udelukkes. Mercedes-Benz har sørget for at holde følgerne af ulykker så små som muligt.

Bussen hører til blandt de sikreste køretøjer – også i bytrafikken. Ikke desto mindre kan ulykker naturligvis ikke udelukkes. Mercedes-Benz har sørget for, at konsekvenserne af ulykker er så minimale som muligt. For eksempel er forstærkningen af køretøjets sidevægge en væsentlig faktor for dets høje passive sikkerhed. I tilfælde af en påkørsel mindsker den forstærkede front konsekvenserne af ulykken og beskytter føreren bedre.

Derudover er der i køretøjet skillevægge, holdestænger og en speciel placering af siddepladser, der absorberer energien ved en kollision, eller hvis bussen ruller rundt. En vigtig beskyttelse for passagererne.

Råkarosseriet er baseret på den velkendte teknik med ringspanter. Det er udført endnu stivere og beskytter dermed passagerne endnu bedre i tilfælde af en sidekollision.

Styrken af opbygningen defineres i overensstemmelse med bestemmelsen UN ECE-R 66.02. Den fastlægger præcist det "overlevelsesrum", der skal sikres ved konstruktionen under en ulykke.

At bygge sikre køretøjer er det øverste mål inden for Mercedes-Benz' integrerede sikkerhedskoncept. Dette omfatter også alle foranstaltninger, der reducerer konsekvenserne af en ulykke. En vigtig del af vores arbejde er derfor også målrettet information til redningsmandskabet. Fordi en detaljeret viden om vores køretøjer og deres sikkerhedssystemer hjælper redningstjenesten med at nå hurtigere frem til de sårede. Og dermed redde liv.

Hvis der på trods af alle sikkerhedsforanstaltninger skulle ske en ulykke, er det vigtigt at yde førstehjælp til eventuelle kvæstede så hurtigt som muligt. Da føreren også kan komme til skade under en ulykke og det derfor ikke altid er muligt for ham at hjælpe passagererne, er der i køretøjet førstehjælpskasse og brandslukker, som er frit tilgængelige for alle og tydeligt markerede. Førstehjælpskassen er placeret ved indgangsområdet nær føreren. Så både føreren og passagererne kan tage sig af eventuelt sårede så hurtigt som muligt i tilfælde af skade.