Sikkerhed ved ulykker
CapaCity & CapaCity L

Sikkerhed ved ulykker

Passagerbussen hører til et af de sikreste køretøjer – også ved bykørsel. Alligevel kan man selvfølgelig ikke udelukke risikoen for ulykker. 

Mercedes-Benz har sørget for at holde følgerne af ulykker så små som muligt. For eksempel bidrager forstærkningen af sidevæggen på CapaCity i høj grad til dens høje passive sikkerhed.

Endvidere er der i CapaCity skillevægge, holdestænger og en særlig sædeplacering, der absorberer energien i tilfælde af påkørsel, hvis bussen skulle rulle rundt. En vigtig beskyttelse for passagererne.

Råkarosseriet er baseret på den velkendte teknik med ringspanter. Det er udført endnu stivere og beskytter dermed passagerne endnu bedre i tilfælde af en sidekollision.

Råkarosseriet er ligeledes udviklet med henblik på den siden 2017 gældende forskrift ECE-R 66/02. Den definerer et større "overlevelsesrum" i kabinen end tidligere i tilfælde af, at bussen skulle vælte.

At konstruere sikre køretøjer er det højeste mål for det integrerede sikkerhedskoncept fra Mercedes-Benz. Det omfatter også alle tiltag, der bidrager til at minimere følgerne af en ulykke. En vigtig del af vores arbejde er derfor også målrettet information til redningsmandskabet. Detaljerede oplysninger om vores køretøjer og deres sikkerhedssystemer hjælper redningstjenesten med at komme hurtigere til de kvæstede. Og dermed redde liv.

Hvis der trods alle sikkerhedsforanstaltninger skulle ske en ulykke, er det vigtigt at yde førstehjælp til eventuelle kvæstede så hurtigt som muligt.

Da også føreren kan komme til skade under en ulykke, og det derfor ikke altid er muligt for ham at hjælpe sine passagerer, er der i køretøjet forbindingskasser og ildslukkere frit tilgængeligt for alle, og de er tydeligt markeret. Forbindingskassen er placeret i indgangsområdet ved føreren. Både føreren og passagererne kan derfor sørge for hjælp til eventuelt sårede så hurtigt som muligt i tilfælde af en skade.