Sikkerhet ved ulykke
CapaCity & CapaCity L

Sikkerhet ved ulykke

Ulykker kan aldri utelukkes helt. Mercedes-Benz har sørget for at følgene av en ulykke blir minst mulig.

Buss er ett av de sikreste kjøretøyene som finnes – også i bytrafikken. Likevel kan ulykker selvsagt ikke utelukkes. Mercedes-Benz har sørget for at følgene av en ulykke blir minst mulig. For eksempel er kjøretøyets sideveggforsterkning en vesentlig faktor for den store passive sikkerheten

Dessuten har kjøretøyet skillevegger, holdestenger og spesielle seter som absorberer energien ved en kollisjon eller et rundkast. En viktig beskyttelse for passasjerene.

Karosseriet er basert på den velprøvde teknikken med gjennomgående stålbøyler. Det er nå likevel enda stivere og beskytter dermed passasjerene bedre ved en eventuell sidekollisjon.

Styrken defineres iht. regulativ ECE-R 66/02. Regulativet definerer nøyaktig det "overlevelsesrommet" konstruksjonen må garantere ved en ulykke.

Å bygge sikre kjøretøy er det fremste målet med det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz. Her inngår alle tiltak som bidrar til å redusere følgene av en ulykke. En viktig del av dette arbeidet er målrettet informasjon til redningsmannskaper. Detaljert kunnskap om kjøretøyene og sikkerhetssystemene de er utstyrt med, gjør at redningsmannskapene kommer raskere inn til skadde personer. Og dermed å redde liv.

Skulle det til tross for alle sikkerhetstiltak skje en ulykke, er det viktig at eventuelle tilskadekomne får førstehjelp raskest mulig. Siden føreren også kan bli skadet i en ulykke og ikke alltid er i stand til å hjelpe passasjerene, er førstehjelpsutstyret lett tilgjengelig for alle og godt merket. Førstehjelpsskrinet er plassert i inngangspartiet ved førerplassen. Både føreren og passasjerene kan derfor raskest mulig ta hånd om eventuelle skadde.