Sikkerhet ved ulykke
CapaCity og CapaCity L.

Sikkerhet ved ulykke

Buss er ett av de sikreste kjøretøyene som finnes – også i bytrafikken. Likevel kan ulykker selvsagt ikke utelukkes. 

Mercedes-Benz har sørget for at følgene av en ulykke blir minst mulig. Blant annet er sideveggforsterkningen på CapaCity en vesentlig faktor for den høye passive sikkerheten.

I tillegg har CapaCity skillevegger, holdestenger og spesialstoler som absorberer energien ved en kollisjon eller et velt. En viktig beskyttelse for passasjerene.

Karosseriet er basert på den velprøvde teknikken med gjennomgående stålbøyler. Det er nå likevel enda stivere og beskytter dermed passasjerene bedre ved en eventuell sidekollisjon.

Råkarosseriet ble også utviklet med hensyn til forskrift ECE-R 66/02, som har vært gyldig siden 2017. For rommet innvendig definerer den et større "overlevelsesrom" enn tidligere ved et velt.

Å bygge sikre kjøretøy er det fremste målet med det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz. Her inngår alle tiltak som bidrar til å redusere følgene av en ulykke. En viktig del av dette arbeidet er målrettet informasjon til redningsmannskaper. Detaljert kunnskap om kjøretøyene og sikkerhetssystemene de er utstyrt med, gjør at redningsmannskapene kommer raskere inn til skadde personer. Og kan dermed redde liv.

Skulle det til tross for alle sikkerhetstiltak skje en ulykke, er det viktig at eventuelle tilskadekomne får førstehjelp raskest mulig.

Siden føreren også kan bli skadet i en ulykke og ikke alltid er i stand til å hjelpe passasjerene, er førstehjelpsutstyret lett tilgjengelig for alle, og godt merket. Førstehjelpsskrinet er plassert i inngangspartiet ved førerplassen. Både føreren og passasjerene kan derfor raskest mulig ta hånd om eventuelle skadde.