Bruk av informasjonskapsler

For å utforme nettsiden optimalt og for å kunne forbedre den fortløpende, bruker Daimler informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av informasjonskapsler.

Ytterligere informasjon finner du i merknadene om informasjonskapsler.
Ved fare
CapaCity og CapaCity L.

Ved fare

Ved fare for ulykke må føreren reagere raskt. Det sporstabile understellet i CapaCity og den stødige styringen gir økt sikkerhet. Hovedæren har det uavhengige hjulopphenget på forakselen og boggiakselen.

Den nye døren til førerplassen beskytter føreren mot uventede angrep. Avhengig av formål og ønsket beskyttelsesgrad kan det leveres fire modulære utbyggingstrinn.

Citaro G, knekkvinkelbeskyttelse vintertest 2014 Rovaniemi

Hvis bussen kommer i en ustabil tilstand – som f.eks. på glatt underlag – griper leddempingen raskt inn etter behov. Dermed stabiliseres leddbussen meget raskt innenfor rammen av fysiske muligheter, og man unngår sleng på bakre vogn eller til og med den fryktede sakseeffekten. Med den nye Articulation Turntable Controller (ATC) oppnås på denne måten, som den eneste i sitt slag, omtrent den samme effekten som ved det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®).

Som ekstra kollisjonsbeskyttelse er det integrert et krasjelement i den forlengede fronten. Dette leder, sammen med en forsterket, definert rammekonstruksjon, kreftene ved en kollisjon direkte til chassiset. Resultatet av dette er en forbedret beskyttelse for føreren og førerens fotbrønn. Spesifikasjonene på grunnlag av pendelslagtest i henhold til UNECE-R 29 imøtekommes.

Utvendig hekkamera for kontroll av utsvingningsområdet på holdeplassen og i veitrafikken.

En betingelse og utfordring for sikker kjøring av en bybuss er en perfekt oversikt over omgivelsene, spesielt på området for bakerste vogn. CapaCity gir bedre sikt allerede i kraft av sin konstruksjon med kun ett ledd. Utover dette formidler flere utvendige kameraer god oversikt over det som skjer på området rundt bakerste vogn. Rangeringsmanøvrering og revers er like fullt mulig som på alle andre omnibusser med ett ledd.

I farlige situasjoner er riktig reaksjon fra førerens side like viktig som det tekniske utstyret i kjøretøyet. Et godt grunnlag legges med OMNIplus sikkerhetsopplæring. Et sentralt punkt her er å bli kjent med kjøretøyets egenskaper i grensesituasjoner.

Men også vanskelige passasjerer kan utgjøre en fare. Derfor tilbyr OMNIplus en egen kommunikasjonsopplæring som tar for seg de forskjelligste fasetter av mellommenneskelig kommunikasjon og går inn på de ulike særegenhetene ved yrkespraksisen.