Ved fare
CapaCity & CapaCity L

Ved fare

Ved fare for ulykke må føreren reagere raskt. Det sporstabile understellet i CapaCity og den stødige styringen gir økt sikkerhet. Hovedæren har det uavhengige hjulopphenget på forakselen og boggiakselen.

Døren til sjåførplassen gir føreren økt sikkerhet. Takket være kabinformen opprettholdes også temperaturen som sjåføren har valgt, godt.

Citaro G, knekkvinkelbeskyttelse vintertest 2014 Rovaniemi

 

Stabil og smidig. Den unike og patenterte leddstyringen ATC (Articulation Turntable Controller) som forhindrer saksing, er utviklet av Mercedes-Benz. Dette svingbare leddet og dets styring danner et av hjertet av kjøretøyet.

Den vanlige høye grunndempingen til et bussledd fører til en sterk tendens til understyring i svinger og økt dekkslitasje på forakselen. Her hjelper den kjøredynamiske styringen Articulation Turntable Controller (ATC).

Den kjøredynamiske styringen ATC regulerer den hydrauliske dempningen av leddet raskt og situasjonsbestemt, avhengig av blant annet styrevinkel, knekkvinkel, hastighet og last. ATC benytter seg av data fra CAN-bussen.

Som ekstra kollisjonsbeskyttelse er det integrert et krasjelement i den forlengede fronten. Dette leder, sammen med en forsterket, definert rammekonstruksjon, kreftene ved en kollisjon direkte til chassiset. Resultatet av dette er en forbedret beskyttelse for føreren og førerens fotbrønn. Spesifikasjonene på grunnlag av pendelslagtest i henhold til UNECE-R 29 imøtekommes.

Utvendig hekkamera for kontroll av utsvingningsområdet på holdeplassen og i veitrafikken.

En betingelse og utfordring for sikker kjøring av en bybuss er en perfekt oversikt over omgivelsene, spesielt på området for bakerste vogn. CapaCity gir bedre sikt allerede i kraft av sin konstruksjon med kun ett ledd. Utover dette formidler flere utvendige kameraer god oversikt over det som skjer på området rundt bakerste vogn. Rangeringsmanøvrering og revers er like fullt mulig som på alle andre omnibusser med ett ledd.