Driftsøkonomi
CapaCity & CapaCity L

Driftsøkonomi

Når en buss er i drift, er faktorene som forårsaker kostnader, mange. Selv om du ikke har full oversikt over kostnadene, er det mye du kan gjøre for å kjøre din CapaCity mer driftsøkonomisk: Over en tredjedel av kostnadene som oppstår, kan påvirkes med aktive tiltak. Med hensyn til investering, forbruk, vedlikehold og restverdi viser vi deg hvor de totale økonomiske fordelene ved våre busser og tjenesteytelser ligger.

Total driftsøkonomi

Total driftsøkonomi

Til tross for lengden klarer CapaCity og CapaCity L seg med kun ett ledd. Det reduserer behovet for vedlikehold og skaper en forbilledlig pålitelighet. En perfekt synergi av begge elementer bidrar til omnibussens gode driftsøkonomi.

Finn ut mer
Perfekt for BRT

Perfekt for BRT

Urbane sentra utvikler seg stadig mer til megabyer. For spesialiserte bussmetroer, Bus Rapid Transit systemer, som gir rask og komfortabel mobilitet i byer, er CapaCity og CapaCity L helt optimale.

Finn ut mer
Teknologi og vedlikehold

Teknologi og vedlikehold

Med utgangspunkt i den velkjente plattformen til Citaro står CapaCity for optimal vedlikeholds- og reparasjonsvennlighet samt lave vedlikeholdskostnader.

Finn ut mer
Smidighet

Smidighet

CapaCity er det beste eksempel på at kjøretøystørrelse og smidighet ikke trenger å være motsetninger. Begge modeller, CapaCity og CapaCity L, er enkle å manøvrere.

Finn ut mer