Hospodárnosť
CapaCity & CapaCity L

Hospodárnosť

Pri prevádzke autobusu sa do nákladov premietajú mnohé faktory. Hoci nebudete mať pod kontrolou všetky náklady, môžete napriek tomu prispieť k hospodárnej prevádzke Vášho autobusu CapaCity: Viac ako tretinu nákladov môžete ovplyvňovať aktívne. Z pohľadu investície, spotreby, údržby a zostatkovej hodnoty Vám ukážeme, v čom spočívajú komplexné ekonomické výhody našich autobusov a služieb.

Celková hospodárnosť

Celková hospodárnosť

Napriek svojej dĺžke si autobusy CapaCity a CapaCity L vystačia len s jedným kĺbom. Výsledkom sú nižšie náklady na údržbu, ako aj ukážková spoľahlivosť. Oba tieto faktory prispievajú k celkovej hospodárnosti autobusu.

Získať viac informácií
Perfektný partner pre BRT

Perfektný partner pre BRT

Z mestských aglomerácií sa čoraz častejšie stávajú megamestá. Pre špecializované systémy Bus Rapid Transit, ktoré ponúkajú rýchlu, komfortnú mestskú mobilitu, sú autobusy CapaCity a CapaCity L najlepším riešením.

Získať viac informácií
Technológia a údržba

Technológia a údržba

Vďaka využitiu osvedčenej platformy Citaro je autobus CapaCity synonymom maximálnej jednoduchosti údržby a opráv, ako aj nízkych nákladov na udržiavanie.

Získať viac informácií
Manévrovateľnosť

Manévrovateľnosť

Autobus CapaCity je najlepším príkladom toho, že veľkosť vozidla a manévrovateľnosť sa nemusia navzájom vylučovať. Oba autobusy CapaCity a CapaCity L umožňujú jednoduché manévrovanie.

Získať viac informácií