Taloudellisuus
CapaCity & CapaCity L

Taloudellisuus

Linja-autojen toiminnassa on monia tekijöitä, joista aiheutuu kuluja. Kaikkia kustannuksia ei voi välttää, mutta on keinoja, joilla CapaCityn käytöstä voi tehdä taloudellisempaa: yli kolmannekseen aiheutuvista kustannuksista voi vaikuttaa aktiivisesti. Näytämme sijoituksen, kulutuksen, huollon ja jäännösarvon tasolla, mihin linja-autojemme kokonaistaloudelliset hyödyt perustuvat.

Kokonaistaloudellisuus

Kokonaistaloudellisuus

Pituudestaan huolimatta CapaCity- ja CapaCity L -linja-autoissa on vain yksi nivel. Siitä seuraa vähäinen huollon tarve ja esikuvallinen luotettavuus. Molemmilla seikoilla on vaikutuksensa linja-auton kokonaistaloudellisuuteen.

Lisätietoja
Täydellinen bussimetrona

Täydellinen bussimetrona

Kaupunkikeskukset kehittyvät enenevissä määrin megakaupungeiksi. Nopeaa ja mukavaa kaupunkiliikkuvuutta tarjoaviin eriytettyihin bussimetrojärjestelmiin CapaCity ja CapaCity L soveltuvat mitä parhaiten.

Lisätietoja
Teknologia ja huolto

Teknologia ja huolto

Citarosta periytyneeseen alustaan perustuva CapaCity on huolto- ja korjausystävällinen, ja sen ylläpitokustannukset ovat alhaiset.

Lisätietoja
Ketteryys

Ketteryys

CapaCity on paras esimerkki siitä, etteivät auton koko ja ketteryys sulje toisiaan pois. Molemmat mallit, niin CapaCity kuin CapaCity L:kin, ovat helposti ohjattavia.

Lisätietoja