Turvalliseen ajoon
CapaCity & CapaCity L

Turvalliseen ajoon

Kaupunkiliikenteessä vaaroja ei aina voi nähdä ennalta. Siksi onkin niin tärkeää pyrkiä estämään onnettomuuksia. Mercedes-Benz on varustanut CapaCity-kaupunkilinja-auton monipuolisilla turvallisuutta parantavilla ominaisuuksilla, jotka auttavat kriittisten ajotilanteiden hallinnassa.

CapaCity ja CapaCity L tukevat kuljettajaa lukuisilla avustinjärjestelmillä. Luistonestojärjestelmä (ASR) estää vetävien pyörien luistamista. Sähköpneumaattinen jarrujärjestelmä (EBS) lyhentää pysähtymismatkaa merkittävästi, sillä jarrut toimivat nopeammin ja tarkemmin. Ennakoivaa jarruttamista ja ohjausta edesauttavat ABS-jarrut sekä Sideguard Assist- ja Preventive Brake Assist -avustimet.

Luistonestojärjestelmä estää vetävien pyörien luistamista kahdella tavalla. Se vähentää pyörän luistoa mukautetun jarrutussäädön avulla. Lisäksi "elektroninen kaasupoljin" säätelee moottorin vääntömomenttia.

Täydellä kaasullakin moottori tuottaa kriittisissä tilanteissa vain sen verran tehoa kuin vetävät pyörät pystyvät välittämään – tästä on etua erityisesti liikkeellelähdön turvallisuuden ja ajovakauden kannalta. Liikkeellelähdön yhteydessä valvotaan vetäviin pyöriin vaikuttavia vääntömomentteja ja pyörien kierroslukuja. Vääntömomentin jakautumista ohjataan niin, että pyörien luisto vältetään. Näin varmistetaan optimaalinen voimantuotto kaikissa tilanteissa.

ASR auttaa kuljettajaa välttämään pyörien luistoa kiihdytyksen yhteydessä, mikä vähentää takavetoisen auton sivuttaisluisun vaaraa. Erityisesti suuren vääntömomentin tuottavien autojen tapauksessa ASR parantaa näin liikkeellelähdön mukavuutta ja turvallisuutta – erityisesti tilanteissa, joissa ajoradan pito vaihtelee.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) tukee ajonvakautta kriittisten jarrutustoimenpiteiden aikana ja varmistaa, että auton ohjattavuus säilyy. Yksittäisiin pyöriin vaikuttavat jarrutusvoimat jakautuvat ABS:n avulla niin, että hätäjarrutustilanteessakaan mikään pyörä ei lukitu pitkäksi aikaa ja linja-auton ohjattavuus säilyy suurelta osin.

Jarruelektroniikan ohjausyksikkö tallentaa senhetkisen pyörän nopeuden napapyörien ja pyöräntunnistimien kautta. Jarrutettaessa järjestelmä ohjaa jarrupainetta yksittäisissä pyörän jarrusylintereissä ohjausventtiilien kautta. Hätäjarrutuksessa ja lukittuvilla pyörillä jarrutettaessa järjestelmä avaa ja sulkee pyörän jarrusylinterien ohjausventtiilit täysin automaattisesti hyvin lyhyin väliajoin, mikä estää lukkiutumisen ja säilyttää auton ohjattavuuden.

Hätäjarrutuksessa ja lukittuvilla pyörillä jarrutettaessa järjestelmä avaa ja sulkee pyörän jarrusylinterien ohjausventtiilit täysin automaattisesti hyvin lyhyin väliajoin, mikä estää lukkiutumisen ja säilyttää auton ohjattavuuden.

Kääntymisvalo parantaa merkittävästi turvallisuutta, sillä se parantaa pimeällä näkyvyyttä käännyttäessä risteyksissä tai kiertoliittymissä sekä siirrettäessä autoa hitaasti eteen- tai taaksepäin.

Toiminto kytkeytyy automaattisesti päälle nopeuden ollessa enintään noin 35 km/h, kun pääajovalot ovat päällä, yhdistelmäkatkaisin kytketään päälle tai ohjauspyörää käännetään. Tällöin molemmat sumuvalot syttyvät. Ne valaisevat auton sivulta alueen, jolle pääajovalot eivät yllä.

Älykäs elektroniikka sytyttää ja sammuttaa kääntymisvalon hitaasti. Näin silmät ehtivät mukautua muuttuviin valaistusolosuhteisiin.

Mercedes-Benzin Preventive Brake Assist on maailman ensimmäinen aktiivinen jarrutusavustin, joka on tarkoitettu kaupunkiliikennebusseihin. Ajoavustinjärjestelmä varoittaa törmäysvaarasta liikkuvien jalankulkijoiden sekä muiden paikallaan pysyvien ja liikkuvien kohteiden kanssa ja jarruttaa automaattisesti osajarrutuksella, jos törmäyksen vaara on olemassa.

Varoitukset ja jarrutussäätö on suunniteltu juuri kaupunkiliikennettä ajatellen. Jos törmäys jalankulkijoiden tai muiden paikallaan pysyvien tai liikkuvien kohteiden kanssa uhkaa, Preventive Brake Assist varoittaa kuljettajaa sekä keskusnäyttöön syttyvällä punaisella kolmiomerkkivalolla, jossa on autosymboli, että varoitusäänellä. Lisäksi se aloittaa osajarrutuksen. Toiminto pysyy päällä, kunnes kuljettaja toimii tai linja-auto pysähtyy.

Ennakoiva jarrutusavustin käyttää uuden sukupolven tutkatekniikkaa: tutkatunnistimet seuraavat jatkuvasti ajoväylää jopa 250 metrin matkalta linja-auton edellä, ja järjestelmä toimii luotettavasti myös pimeällä ja huonoissa sääolosuhteissa.

Sideguard Assist on turvallisuusavustinjärjestelmä, joka tukee kuljettajaa kriittisissä kääntymistilanteissa, joissa näkymä on ehkä rajoittunut. Järjestelmän tarkoituksena on auttaa välttämään vaaratilanteet järjestelmän rajoissa tai pienentämään onnettomuuden seurauksia käännyttäessä tai kaistanvaihdon yhteydessä.

Järjestelmän toiminta ja varoituskonsepti on johdettu analysoimalla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kanssa tapahtuneita kääntymisonnettomuuksia. Suurimmassa osassa onnettomuuksia onnettomuus tapahtuu molempien osapuolten (auto ja jalankulkija/pyöräilijä) liikkuessa. Näissä tapauksissa järjestelmä ilmoittaa (keltainen näyttö) koko auton pituisella varoitusalueella auton vieressä liikkuvista henkilöistä tai autoista ja varoittaa, kun tilanne muuttuu kriittiseksi (punainen näyttö).

Jos auto joutuu epävakaaseen ajotilaan – esimerkiksi liukkaalla ajoradalla – nivelen vaimennus aktivoituu nopeasti ja tarpeen vaatimalla tavalla. Näin nivelbussi vakautuu fyysisten mahdollisuuksien rajoissa hyvin nopeasti ja peräosan heilunta tai jopa irtoaminen pelätyn linkkuveitsiefektin voimasta voidaan estää. Tällä tavoin uusi taittumissuojaohjaus ATC on vaikutuksiltaan ainoana lajissaan lähes ajonvakautusjärjestelmän (ESP®) tasoinen.

Citaro G, taittumissuojan talvitestaus Rovaniemellä 2014

CapaCity on paras esimerkki siitä, etteivät auton koko ja ketteryys sulje toisiaan pois. Molemmat mallit, niin CapaCity kuin vielä pidempi CapaCity L:kin, ovat helposti ohjattavia. Turvallisuus on Mercedes-Benzillä luonnollisesti sisäänrakennettu vakiovaruste.

Ajodynaaminen taittumiskulmaohjaus eli Articulation Turntable Controller (ATC) takaa ihanteellisen ohjattavuuden ja hyvän vakaus- ja ketteryystason. ATC:n avulla CapaCity vakautuu fyysisten mahdollisuuksien rajoissa hyvin nopeasti ja peräosan heilunta tai jopa irtoaminen estyy. Taittumiskulmaohjaus ATC on vaikutuksiltaan näin lähes ajonvakautusjärjestelmän (ESP®) tasoinen. Se tuo lisää turvallisuutta nivellinja-autoihin. CapaCityn ohjattavuus on näin samaa luokkaa kuin yksiosaisen auton tapauksessa.

Taittumissuoja, Mercedes-Benz nivellinja-auto Citaro G / CapaCity L

Taittumissuoja, suurin kääntymiskulma 54°

 

Dynaaminen ATC säätelee nivelen hydraulista vaimennusta nopeasti ja etenkin silloin ja siellä, missä sitä tarvitaan, mm. ohjauskulmasta, nivelen kulmasta, nopeudesta ja kuormasta riippuen. Tähän tarkoitukseen ATC käyttää CAN-väylän tietoja.

Nivelen tavanomainen tehokas vaimentaminen johtaa yleensä voimakkaaseen pyrkimykseen aliohjata mutkissa, mikä lisää eturenkaiden kulumista. Tämä auton nivel liikkuu kuitenkin vapaasti normaaleissa ajo-olosuhteissa ja vaimentaa ainoastaan rakenneosien kitkan vuoksi.

Suuren kapasiteetin linja-auton turvallisen ajon ehtona ja haasteena on ajajan vapaa näkökenttä erityisesti peräosan alueella. CapaCity lisää näkyvyyttä jo yksinivelisellä rakenteellaan. Lisäksi useampi ulkokamera välittää kuvaa peräosan alueen tapahtumista. Siirtely- ja peruutusajot ovat mahdollisia siinä missä minkä tahansa muun yksinivelisen linja-auton tapauksessa.

CapaCityssä on takana vasemmalla ja oikealla videokamerat. Näin kuljettaja voi valvoa pysäkiltä lähdettäessä ja liikenteessä sivuttaisheittoaluetta. Peräosan valvonnassa auttaa lisäksi kaksi välittömästi nivelen taakse asennettua sivukameraa.

Mercdes-Benz tarjoaa siirtelyn turvallisuuden lisäämiseksi myös takaosan ulkokameroita täydentävät peruutuskamerat. Peruutusvaihteen ollessa päällä kuuluu jatkuva varoitusääni. Näin siirtely- ja peruutusajot onnistuvat mukavasti.

Keskittynyt kuljettaja on merkittävä ajoturvallisuustekijä. Sähköiset avustimet tukevat kuljettajan keskittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. CapaCityn kaikissa ovissa on suunnanvaihtolaitteet sekä vaakasuuntainen ovialueen valvonta. Kolmas ja neljäs ovi ovat täysin automaattisia. Kaksiosaisten ovien 1–4 avulla saavutetaan nopea matkustajavirta. Kuljettajan kuormaa voidaan pyydettäessä vähentää entisestään järjestämällä myös ovien sisäpuolen videovalvonta.

Takaosan ulkokamerat sivuttaisheittoalueen valvontaan pysäkillä ja tieliikenteessä.

Videovalvontakamera mahdollistaa linja-auton tapahtumien valvonnan. Videovalvontajärjestelmä parantaa kuljettajan ja matkustajien turvallisuudentunnetta ja auttaa tunnistamaan häiriköt, jotka tekevät autossa tihutöitä tai syyllistyvät väkivaltaan.

Videovalvontakamera mahdollistaa linja-auton tapahtumien valvonnan. Videovalvontajärjestelmä parantaa kuljettajan ja matkustajien turvallisuudentunnetta ja auttaa tunnistamaan häiriköt, jotka tekevät autossa tihutöitä tai syyllistyvät väkivaltaan. Autossa on kuvasymbolit, jotka kertovat matkustajille autossa käytettävästä videovalvonnasta. Videovalvonta parantaa kuljettajan ja matkustajien kokemaa turvallisuudentunnetta, mikä tekee osaltaan julkisesta liikenteestä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. Videovalvontajärjestelmä on lisävaruste.

Saat lisätietoja videovalvonnasta ja tietojen tallentamisesta linja-autojen myyntineuvonnasta.

Lähi- ja kaukovalot hyötyvät integroitujen LED-ajovalojen erinomaisesta valotehokkuudesta. Ne myös kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa kuin tavalliset valot. Ne valaiset tietä leveältä alueelta ja tarkasti. Toinen turvallisuusetu on valonvärin lämpö, joka muistuttaa päivänvalon lämpöä. Näin silmät eivät väsy niin nopeasti. LED-valojen käyttöikä on pitkä ja ne heikkenevät vain vähän (valovoimaltaan).

LED-valojen valokeilan voi määrittää erittäin tarkasti. Enemmän kirkkautta ja pidempi valoalue lisää turvallisuutta. LED-valot ovat noin kaksi-kolme kertaa tehokkaampia kuin perinteiset hehkulamput.

Ajovalot saavuttavat täyden valovoimansa heti päälle kytkemisen jälkeen ja valaiset tietä laajalta alueelta ja tarkasti. Niiden katkaisuviiva on pehmeä ja niiden subjektiivinen ulottuvuus on suuri. LED-ajovalot parantavat taloudellista tehokkuutta pienen virrankulutuksen ja pitkän käyttöiän ansiosta. Ne heikkenevät vain vähän eli niiden valoteho pysyy suurelta osin tasaisena koko käyttöiän.