Bezpečná jízda
CapaCity & CapaCity L

Bezpečná jízda

Zejména v městském provozu nelze rizika mnohdy vůbec předvídat. O to je pak důležitější učinit opatření, aby se předešlo nehodě. Mercedes-Benz vybavil městský autobus CapaCity množstvím bezpečnostních prvků, které pomáhají zvládat kritické jízdní situace.

Modely CapaCity a CapaCity L poskytují řidiči podporu četnými asistenčními systémy. Regulace prokluzu kol (ASR) zabraňuje protáčení hnaných kol. Díky elektronickému brzdovému systému (EBS) se značně zkracuje dráha do zastavení, protože brzdy reagují rychleji a přesněji. Systémy ABS (protiblokovací systém) a Sideguard Assist jakož i Preventive Brake Assist zajistí předvídavé brzdění a manévrování.

Systém ASR zabraňuje protáčení hnacích kol dvěma způsoby. Jednak minimalizuje protáčení kola dávkovaným přibržďováním. A jednak je pomocí „elektronického plynového pedálu“ regulován točivý moment motoru.

I při plném sešlápnutí plynového pedálu dodá motor v kritických situacích jenom tolik výkonu, kolik mohou hnací kola reálně přenést – velká výhoda pro bezpečný rozjezd a jízdní stabilitu. Při rozjezdu jsou kontrolovány točivé momenty působící na hnací kola a otáčky kol. Rozdělení točivého momentu je při tom řízeno tak, aby se zabránilo protočení kol. Tímto způsobem je neustále zaručen optimální přenos síly.

ASR pomáhá řidiči minimalizovat při akceleraci protáčení hnacích kol, a tím i eliminovat nebezpečí náhlého vybočení zádě vozidla (s pohonem zadních kol). Právě u motorů s vysokým točivým momentem poskytuje ASR tímto způsobem větší komfort a zvýšení bezpečnosti při rozjezdu – zejména na vozovce s různou přilnavostí.

Protiblokovací brzdový systém (ABS) podporuje jízdní stabilitu během kritických brzdných procesů a zajišťuje, že vozidlo zůstane řiditelné. Brzdné síly působící na jednotlivá kola rozděluje ABS tak, že ani v případě nouzového brzdění nedojde na delší dobu k zablokování žádného kola a řiditelnost autobusu je do značné míry zachována.

Řídicí jednotka brzdové elektroniky zaznamenává aktuální rychlost kola prostřednictvím magnetických kol a snímačů kol. Při brzdění systém řídí brzdový tlak na jednotlivých brzdových válcích kol prostřednictvím řídicích ventilů. V případě nouzového brzdění a brzdění s blokováním kol systém plně automaticky ve velmi krátkých intervalech otevírá a zavírá regulační ventily brzdových válců kol, čímž se zabrání zablokování a vozidlo zůstane řiditelné.

V případě nouzového brzdění a brzdění s blokováním kol systém plně automaticky ve velmi krátkých intervalech otevírá a zavírá regulační ventily brzdových válců kol, čímž se zabrání zablokování a vozidlo zůstane řiditelné.

Světlo s funkcí cornering významně přispívá k vyšší bezpečnosti díky zlepšení viditelnosti při nočním odbočování na křižovatkách, kruhových objezdech, stejně jako při manévrování při jízdě vpřed nebo při couvání.

Funkce přisvěcování do zatáčky se aktivuje automaticky při rychlostech do cca 35 km/h, pokud jsou zapnuty hlavní světlomety a přepnete ovladač směrových světel nebo natočíte volant. Při tom se zapne jeden z obou mlhových světlometů, aby osvítil boční oblast před vozidlem, kam nedosáhne světlo hlavních světlometů.

Inteligentní elektronika zapíná a vypíná světlo postupně. Oči mají tím pádem dostatek času, aby se přizpůsobily měnícím se světelným podmínkám.

S preventivním brzdovým asistentem (Preventive Brake Assist) nabízí Mercedes-Benz celosvětově první aktivní brzdový asistent pro městské linkové autobusy. Asistenční systém varuje před kolizí s pohybujícími se chodci, stejně jako se stojícími nebo jedoucími objekty a při akutním nebezpečí kolize automaticky zahájí brzdný manévr s částečným brzděním.

Posloupnost výstrah a brzdný zásah jsou přesně dimenzovány pro nasazení v městské dopravě. Při hrozící kolizi s chodci, stejně jako s pohybujícími se nebo stacionárními objekty varuje preventivní brzdový asistent řidiče jak opticky rozsvícením červeného trojúhelníku se symbolem vozidla na centrálním displeji, tak i akusticky a současně zahájí částečné brzdění. To bude pokračovat tak dlouho, dokud řidič nezasáhne nebo dokud autobus nezastaví.

Základem preventivního brzdového asistenta je nová generace radarové technologie: Radarový systém neustále snímá oblast až 250 metrů jízdního pruhu před autobusem a spolehlivě funguje i v noci a za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Sideguard Assist je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče v kritických situacích při odbočování, kdy může mít omezený výhled. Při odbočování nebo změně jízdního pruhu má systém pomoci vyhnout se kritickým situacím nebo snížit následky nehod v rámci limitů systému.

Funkce systému a koncepce varování byly odvozeny z analýzy nehod při odbočování s účastí chodců a cyklistů. Ve většině případů dochází k nehodě v důsledku pohybu obou zúčastněných stran (vozidla i chodce/cyklisty). V těchto případech systém (žlutý indikátor) včas informuje o pohybujících se osobách nebo vozidlech ve výstražné zóně po celé délce vedle vozidla a varuje, jakmile se situace stane kritickou (červený indikátor).

Pokud se vozidlo dostane do nestabilního jízdního stavu – trochu hladší vozovka – aktivuje se rychle a podle potřeby tlumení kloubu. Tím se kloubový autobus velmi rychle v rámci fyzikálních možností stabilizuje a zabrání se rozkolébání nebo dokonce odlomení zadní části vozidla s obávaným efektem zavíracího nože. Nový systém ochrany proti zlomení ATC tímto způsobem dosahuje jako jediná regulace tohoto typu přibližně stejného efektu jako elektronický stabilizační program (ESP®).

Citaro G, ochrana proti zlomení, zimní test 2014 Rovaniemi

Model CapaCity je nejlepším příkladem toho, že velikost vozidla a obratnost se nemusí vylučovat. Oba modely – CapaCity i ještě delší CapaCity L – umožňují snadné manévrování.Bezpečnost je u společnosti Mercedes-Benz přitom přirozeně nedílnou součástí.

Jízdně dynamické řízení úhlu ohybu Articulation Turntable Controller (ATC) zajišťuje optimální řízení, vysokou stabilitu a obratnost. Pomocí ATC se model CapaCity velmi rychle v rámci fyzikálních možností stabilizuje a zabrání se rozkolébání nebo dokonce odlomení zadní části vozidla. Tímto způsobem docílí řízení úhlu ohybu ATC efektu blížícího se elektronickému stabilizačnímu systému (ESP®). To znamená vyšší úroveň bezpečnosti pro kloubové autobusy. Řízení modelu CapaCity se tak blíží téměř vozidlu sólo.

Kloubový autobus Citaro G / CapaCity L značky Mercedes-Benz s ochranou proti zlomení

Ochrana proti zlomení, maximální úhel 54°

 

Řízení ATC pro jízdní dynamiku rychle a především podle potřeby reguluje hydraulické tlumení kloubu, mimo jiné v závislosti na úhlu natočení volantu, úhlu zalomení, rychlosti a zátěži. K tomu účelu využívá ATC údaje z datové sběrnice CAN.

Výsledek: Pokud má jinde běžné vysoké základní tlumení kloubu za následek výraznou tendenci k nedotáčivosti v zatáčkách a ke zvýšenému opotřebení pneumatik na přední nápravě, pohybuje se kloub vozidla v běžném stabilním stavu při jízdě téměř volně a je tlumen pouze třením jednotlivých prvků.

Podmínkou a výzvou pro bezpečnou jízdu velkoprostorového autobusu je perfektní přehled o okolí, především v oblasti zadní části vozidla. Model CapaCity zjednodušuje výhled již svou konstrukcí jen s jedním kloubem. Navíc zprostředkovává několik venkovních kamer přehled o dění v oblasti zadní části vozidla. Manévrovat při pojíždění a couvat lze stejně jako s jakýmkoliv jiným autobusem s jedním kloubem.

Model CapaCity má v zadní části vlevo a vpravo upevněny videokamery. Tak může řidič při výjezdu ze zastávky i v provozu kontrolovat příslušnou oblast vybočení. Ke sledování zadní části vozidla slouží další dvě boční kamery přímo za kloubem.

Pro ještě větší bezpečnost při pojíždění nabízí společnost Mercedes-Benz jako doplněk k vnějším kamerám v zadní části i zpětné kamery pro couvání. Při zařazení zpátečky se zároveň ozývá trvalý varovný tón. Manévrování a couvání lze tedy pohodlně zvládnout.

Koncentrovaný řidič výrazně přispívá k jízdní bezpečnosti. Maximální podporu mu přitom poskytují elektronické pomocné systémy. U modelu CapaCity jsou všechny dveře vybaveny reverzačním zařízením a horizontálním sledováním dveřního prostoru. Třetí a čtvrté dveře jsou plně automatické. A dvoukřídlé dveře 1 až 4 umožňují docílení rychlého toku cestujících. Pro další odlehčení řidiči lze na žádost přidat videodohled pro vnitřní prostor těchto dveří.

Vnější kamera v zadní části pro kontrolu oblasti vybočení na zastávce a v silničním provozu.

Nainstalované monitorovací videokamery mohou hlídat dění v autobusu. Monitorovací systém může nejen zlepšit pocit bezpečí řidiče i cestujících, ale rovněž dokáže pořídit záznam výtržníků, kteří ničí interiér vozidla resp. páchají násilné činy.

Data jsou přenášena na monitor v kokpitu řidiče. Řidič pak může lépe zaregistrovat a vyhodnotit určité situace a události odehrávající se v prostoru pro cestující a v případě nebezpečí náležitě zareagovat. Ve vozidle jsou umístěny piktogramy, takže cestující poznají, že se jedná o monitorované vozidlo. Použitím monitorovacího systému zvýšíte subjektivní pocit bezpečí jak řidiče, tak i cestujících, a tím i atraktivitu využívání veřejných dopravních prostředků. Monitorovací systém je prvkem zvláštní výbavy.

Další informace k funkci videomonitorování a ukládání dat získáte u našeho prodejního poradce se specializací na autobusy.

Potkávací a dálková světla těží z vynikajícího světelného výkonu integrovaných LED světlometů, které navíc spotřebují výrazně méně energie než standardní světlo. Osvětlují vozovku široce a přesně. Další bezpečnostní výhodou je barva světla, která je podobná jako u denního světla a neunavuje tak rychle oči. LED světla přesvědčí dlouhou životností a nízkou degradací (snížení svítivosti).

Světelný kužel LED světlometů je přesně definován. Vyšší jas a delší dosah poskytují další zabezpečení. LED žárovky jsou asi dvakrát až třikrát účinnější než klasické žárovky.

Světlomety dosahují své plné intenzity světla ihned po zapnutí a zajišťují široké a přesné osvětlení vozovky. Mají měkké rozhraní mezi světlem a tmou a subjektivně větší rozsah. LED světlomety zvyšují hospodárnost díky nízké spotřebě energie a dlouhé životnosti. Mají nízkou degradaci, to znamená, že světelný výkon zůstává po celou dobu životnosti do značné míry konstantní.