Veilig rijden
CapaCity & CapaCity L

Veilig rijden

In het stadsbusvervoer liggen vaak onverwachte gevaren op de loer. Daarom is het belangrijk dat maatregelen worden genomen waarmee een ongeval kan worden voorkomen. Mercedes-Benz heeft de CapaCity stadsbus met een groot aantal veiligheidsfeatures uitgerust die ervoor zorgen dat de chauffeur kritieke rijsituaties de baas kan worden.

De CapaCity en de CapaCity L ondersteunen de chauffeur met tal van assistentiesystemen. Het tractieregelsysteem (ASR) voorkomt het slippen van de aangedreven wielen. Met het elektropneumatisch remsysteem (EBS) wordt de remweg duidelijk korter doordat de remmen sneller en nauwkeuriger reageren. ABS en de Sideguard Assist en Preventive Brake Assist zorgen ervoor dat remingrepen en manoeuvres op het juiste moment plaatsvinden.

ASR voorkomt het slippen van aangedreven wielen op twee manieren. Op de eerste plaats minimaliseert ASR het slippen van het wiel door gedoseerde remingrepen. Op de tweede plaats wordt het motorkoppel via het ‘elektronisch gaspedaal’ geregeld.

In kritieke situaties stelt de motor, ook wanneer er vol gas wordt gegeven, niet meer vermogen beschikbaar dan de aangedreven wielen kunnen overdragen. Dit maakt het optrekken veiliger en leidt tot een grotere rijstabiliteit. Bij het optrekken worden de koppels op de aangedreven wielen en de toerentallen van de wielen bewaakt. De koppelverdeling wordt hierbij zodanig geregeld dat slippen wordt voorkomen. Hierdoor is het krachtverloop altijd optimaal.

ASR helpt de chauffeur om het slippen van de aangedreven wielen tijdens het optrekken en het daarmee samenhangende gevaar van het zijdelings uitbreken van de achterkant van het voertuig (achterwielaandrijving) te minimaliseren. Vooral bij motoren met een hoog koppel biedt ASR zo meer comfort en veiligheid bij het optrekken – vooral als het wegdek niet overal evenveel grip biedt.

Het antiblokkeersysteem (ABS) ondersteunt de rijstabiliteit tijdens kritieke remacties en zorgt ervoor dat het voertuig bestuurbaar blijft. De op de afzonderlijke wielen werkende remkrachten worden door het ABS zodanig verdeeld, dat de wielen zelfs in het geval van een noodstop niet blokkeren. Hierdoor blijft de bus in hoge mate bestuurbaar.

Het regelapparaat van de remelektronica controleert de actuele snelheid van de wielen met behulp van poolwielen en wielsensoren. Het systeem regelt de remdruk op de afzonderlijke wielremcilinders via regelkleppen. Gedurende een noodstop en remacties met blokkerende wielen worden de regelkleppen van de wielremcilinders snel achter elkaar geopend en gesloten. Hierdoor wordt het blokkeren van de wielen voorkomen en blijft het voertuig bestuurbaar.

Gedurende een noodstop en remacties met blokkerende wielen worden de regelkleppen van de wielremcilinders snel achter elkaar geopend en gesloten. Hierdoor wordt het blokkeren van de wielen voorkomen en blijft het voertuig bestuurbaar.

De statische bochtverlichting zorgt voor aanzienlijk meer veiligheid dankzij het verbeterde zicht tijdens het afslaan op slecht verlichte kruispunten en rotonden, alsmede tijdens het voor- of achteruit manoeuvreren.

De verlichtingsfunctie wordt tot een snelheid van 35 km/h automatisch geactiveerd wanneer de koplampen zijn ingeschakeld en de richtingaanwijzer wordt bediend of het stuurwiel wordt gedraaid. Hierbij wordt een van de twee mistlampen ingeschakeld om het gebied opzij voor de bus te verlichten dat niet door de koplampen wordt verlicht.

De statische bochtverlichting wordt door de intelligente elektronica met toe- of afnemende lichtsterkte in- of uitgeschakeld, zodat de ogen de kans krijgen om zich aan het veranderende licht aan te passen.

Met de Preventive Brake Assist biedt Mercedes-Benz de eerste actieve remassistent voor stadsbussen ter wereld. Het assistentiesysteem waarschuwt voor aanrijdingen met bewegende voetgangers en met stilstaande of rijdende obstakels en remt het voertuig bij acuut gevaar automatisch af.

De waarschuwingsstappen en de remingreep zijn nauwkeurig afgestemd op de inzet in het stadsverkeer. Bij een dreigende aanrijding met voetgangers, bewegende of stilstaande objecten waarschuwt de Preventive Brake Assist de chauffeur zowel akoestisch als visueel met een rood oplichtende driehoek met voertuigsymbool op het centrale display. Het systeem initieert tegelijkertijd een gedeeltelijke remming. Deze wordt pas onderbroken wanneer de chauffeur ingrijpt of de bus tot stilstand komt.

Preventive Brake Assist is gebaseerd op een nieuwe generatie radartechnologie: het radarsysteem tast de rijstrook voor de bus voortdurend af over gebied tot 250 meter en doet ook ’s nachts en bij slechte weersomstandigheden betrouwbaar zijn werk.

De Sideguard Assist is een veiligheidsassistentiesysteem dat de chauffeur ondersteunt in mogelijke dodehoeksituaties. Het systeem helpt binnen de systeemgrenzen kritieke situaties bij het afslaan of bij verandering van rijstrook te voorkomen of de gevolgen van een ongeval te beperken.

De werking van het systeem en het waarschuwingsconcept zijn gebaseerd op de analyse van dodehoekongevallen met voetgangers en fietsers. In het merendeel van de scenario’s blijkt het ongeval het gevolg van de beweging van beide betrokkenen, dus van het voertuig en de voetganger/fietser. In deze gevallen geeft het systeem bijtijds informatie over bewegende personen of voertuigen die zich in een waarschuwingszone over de volledige lengte van het voertuig bevinden (gele indicator) en waarschuwt het zodra de situatie kritiek wordt (rode indicator).

Als de rechtuitstabiliteit van de bus in het gedrang komt, bijvoorbeeld op een glad wegdek, wordt de demping van de geleding snel op de situatie afgestemd. Op deze wijze wordt de gelede bus binnen de fysiek mogelijke grenzen uiterst snel gestabiliseerd, waardoor wordt voorkomen dat het achterste gedeelte van de bus gaat slingeren of zelfs scharen. De nieuwe knikhoekregeling ATC is als enig systeem in zijn soort in staat om het effect van het elektronische stabiliteitsprogramma ESP® te benaderen.

Citaro G, knikhoekregeling wintertest 2014 Rovaniemi

De CapaCity is hét bewijs dat lengte en wendbaarheid elkaar niet hoeven uit te sluiten. Zowel met de CapaCity als de nog langere CapaCity L kan zonder moeite worden gemanoeuvreerd. Bovendien heeft de lengte van de busmodellen geen negatieve invloed op de veiligheid.

De rijdynamische knikhoekregeling ATC (Articulation Turntable Controller) zorgt voor optimaal stuurgedrag, hoge stabiliteit en wendbaarheid. Op deze wijze wordt de CapaCity binnen de fysiek mogelijke grenzen uiterst snel gestabiliseerd, waardoor wordt voorkomen dat het achterste gedeelte van de bus gaat slingeren of zelfs scharen. De knikhoekregeling ATC is in staat om het effect van het elektronische stabiliteitsprogramma ESP® te benaderen en zorgt zo voor nog meer veiligheid. Bovendien komt het stuurgedrag van de CapaCity overeen met dat van een ongelede bus.

Knikhoekregeling Mercedes-Benz gelede bus Citaro G/CapaCity L

Knikhoekregeling, maximale knikhoek: 54°

 

De rijdynamische regeling ATC stemt de hydraulische demping van de geleding steeds af op o.a. de stuurhoek, knikhoek, snelheid en belasting. Hiervoor maakt het systeem gebruik van de gegevens van de CAN-bus.

Het effect: waar de elders gebruikelijke hoge basisdemping van de koppeling tot een sterke neiging tot ondersturen in bochten en tot extra bandenslijtage aan de vooras leidt, loopt de koppeling van het voertuig hier onder normale rijomstandigheden zo goed als vrij en wordt deze alleen door de wrijving van de elementen gedempt.

Om veilig te kunnen rijden met een high capacity-bus, is optimaal zicht op de omgeving, met name achter de bus, van doorslaggevend belang. Dankzij de constructie met enkele geleding wordt het zicht bij de CapaCity nauwelijks beperkt. Bovendien zorgen meerdere camera's voor optimaal zicht op de omgeving achter de bus. Net als met alle andere enkelgelede autobussen kan ook met de CapaCity worden gemanoeuvreerd en achteruitgereden.

Aan de linker- en rechterbuitenzijde van de CapaCity zijn camera's gemonteerd waarmee de chauffeur tijdens het wegrijden bij een halte en tijdens het rijden het uitzwenkgebied in de gaten kan houden. Dankzij twee camera's direct achter de geleding heeft de chauffeur zicht op het achterste gedeelte van de bus.

De achteruitrijcamera's en het ononderbroken waarschuwingssignaal dat buiten de bus klinkt zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, zorgen voor extra veiligheid tijdens het manoeuvreren en achteruitrijden.

Wanneer een chauffeur zich optimaal op het verkeer kan concentreren, neemt de veiligheid aanzienlijk toe. Daarom nemen elektronische assistentiesystemen zoveel mogelijk andere taken van hem over. Bij de CapaCity beschikken alle deuren bijvoorbeeld over beknellingsbeveiliging en horizontale bewaking. De derde en vierde deur zijn volledig automatisch. De dubbele deuren één t/m vier zorgen ervoor dat passagiers snel kunnen in- en uitstappen. Om de chauffeur nog minder te belasten, kunnen de instapgedeelten en deuren van binnen ook met camera's (optie) worden bewaakt.

Camera's aan de buitenzijde van het achterste gedeelte om bij haltes en tijdens het rijden het uitzwenkgebied in de gaten te houden.

Met het videobewakingssysteem kan het passagierscompartiment in de gaten worden gehouden. Het systeem verhoogt niet alleen het gevoel van veiligheid van de chauffeur en de passagiers, maar kan ook worden gebruikt om personen te identificeren die vandalisme of geweldsdelicten plegen in de bus.

De camerabeelden worden op een monitor in de cockpit van de chauffeur weergegeven. De chauffeur kan aan de hand van de beelden situaties en gebeurtenissen die zich in het passagierscompartiment voordoen, beter beoordelen en vervolgens adequaat reageren. Passagiers worden door middel van aanduidingen aan de binnen- en buitenzijde van de bus op de aanwezigheid van camera's gewezen. Dankzij het videobewakingssysteem voelen de chauffeur en passagiers zich veiliger. Dit gevoel van veiligheid zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om met de bus te reizen. Het systeem is als optie leverbaar.

Voor meer informatie over de werking van het videobewakingssysteem en het opslaan van camerabeelden kunt u contact opnemen met uw verkoopadviseur voor autobussen.

Het dimlicht en grootlicht profiteren van de uitstekende lichtopbrengst van de integrale LED koplampen, die aanzienlijk minder energie verbruiken dan standaardlampen. Ze zorgen voor een goede, brede verlichting van het wegdek. Ook de lichttemperatuur zorgt voor extra veiligheid. Deze is vergelijkbaar met die van daglicht, waardoor de ogen minder snel vermoeid raken. De ledlampen hebben een lange levensduur en vertonen weinig degradatie (afname van helderheid).

De lichtbundel van de LED koplampen is nauwkeurig afgesteld. Helderder licht en een groter reikwijdte zorgen voor extra veiligheid. LED lampen zijn twee tot drie keer zo efficiënt als normale gloeilampen.

De koplampen bereiken na het inschakelen direct hun volle lichtsterkte en zorgen voor een goede verlichting van een groot deel van de weg. Ze hebben een subjectief groter lichtbereik dankzij de zachte grens tussen licht en donker. LED koplampen verhogen bovendien de rendabiliteit door hun lage stroomverbruik en lange levensduur. Ze vertonen weinig degradatie, wat wil zeggen dat de lichtopbrengst vrijwel constant blijft tijdens de hele levensduur.