Bezpečné jazdenie
CapaCity & CapaCity L

Bezpečné jazdenie

Práve v mestskej premávke nie sú nebezpečenstvá vždy predvídateľné. O to dôležitejšie je prijať opatrenia na predchádzanie nehodám. Spoločnosť Mercedes-Benz vybavila mestský autobus CapaCity množstvom bezpečnostných prvkov, ktoré pomáhajú zvládnuť kritické jazdné situácie.

Autobusy CapaCity a CapaCity L pomáhajú vodičovi prostredníctvom mnohých asistenčných systémov. Regulácia preklzovania kolies (ASR) zabraňuje pretáčaniu hnacích kolies. Vďaka elektropneumatickému brzdovému systému (EBS) sa výrazne skracuje dráha zastavenia, pretože brzdy reagujú rýchlejšie a presnejšie. O predvídavé brzdenie a manévrovanie sa starajú ABS a systémy Sideguard Assist a Preventive Brake Assist.