Bezpečné jazdenie
CapaCity & CapaCity L

Bezpečné jazdenie

Práve v mestskej premávke nie sú nebezpečenstvá vždy predvídateľné. O to dôležitejšie je prijať opatrenia na predchádzanie nehodám. Spoločnosť Mercedes-Benz vybavila mestský autobus CapaCity množstvom bezpečnostných prvkov, ktoré pomáhajú zvládnuť kritické jazdné situácie.

Preto je každé CapaCity a CapaCity L štandardne vybavené asistentom otáčania Sideguard Assist 2, Frontguard Assist, asistentom zaznamenávania dopravných značiek Traffic Sign Assist a sledovaním tlaku v pneumatikách Tyre Pressure Monitoring (TPM). Voliteľný brzdový asistent Preventive Brake Assist 2 varuje pred stojacimi a pohyblivými prekážkami – vrátane chodcov a cyklistov – a v prípade potreby spustí čiastočné brzdenie, aby sa predišlo nehode. Citaro môže byť vybavené aj kamerou MirrorCam, ktorá poskytuje lepšiu viditeľnosť dozadu a do strán ako bežné zrkadlá.

V závislosti od vozidla sa snímky zobrazujú na 7" a 15" monitoroch. Dva displeje s vysokým rozlíšením zobrazujú rôzne zorné polia. Fotodiódy integrované v monitoroch detegujú dopadajúce svetlo a individuálne prispôsobujú jas príslušného monitora. Na uľahčenie vyhodnocovania záberov vodičovi majú 15" varianty tri rôzne vodiace čiary. Spolu s trvalo kalibrovanou koncovou čiarou vozidla pomáha vodičovi čiara vzdialenosti pri hodnotení približujúcich sa objektov. Asistent predbiehania sa aktivuje od rýchlosť 10 km/h s blikaním pre bezpečnú asistenciu pri predbiehaní alebo odbočovaní. Okrem toho je v monitore nainštalovaný displej pre asistenta mŕtveho uhla.

Moderný systém MirrorCam poskytuje jasný a úplný pohľad na cestnú premávku. Vybavený kamerami s vysokým rozlíšením zvyšuje bezpečnosť jazdy a minimalizuje riziko nehôd. Rozšírené zorné pole umožňuje vodičovi vidieť chodcov, cyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky v okolí. Tým sa eliminuje mŕtvy uhol pri odbočovaní vpravo.

Inovatívny asistent dopravných značiek ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie na ceste. Vďaka podpore GPS a kamery sa rýchlosť vozidla neustále porovnáva s aktuálnymi dopravnými predpismi.

Systém je navrhnutý tak, aby poskytoval vyhradenú a vhodnú spätnú väzbu v prípade prekročenia povolenej rýchlosti. Vďaka najmodernejšiemu prístrojovému panelu dostáva vodič vizuálne aj zvukové signály, ktoré okamžite upozorňujú na rýchlosť.

Asistent dopravných značiek (TSA)

Protiblokovací brzdový systém (ABS) podporuje jazdnú stabilitu počas kritických operácií brzdenia a zaisťuje, že vozidlo zostane ovládateľné. Brzdné sily pôsobiace na jednotlivé kolesá rozdeľuje ABS tak, že ani v prípade núdzového brzdenia sa žiadne koleso na dlhší čas nezablokuje a ovládateľnosť autobusu je do značnej miery zachovaná.

Riadiaca jednotka brzdovej elektroniky zaznamenáva aktuálnu rýchlosť kolies prostredníctvom pólových kolies a snímačov kolies. Pri brzdení systém riadi brzdový tlak na jednotlivých brzdových valcoch kolies prostredníctvom regulačných ventilov. Pri núdzovom brzdení a brzdení s blokovaním kolies systém vo veľmi krátkych intervaloch plne automaticky otvára a zatvára ovládacie ventily brzdových valcov kolies, čím zabraňuje zablokovaniu a udržiava vozidlo v ovládateľnosti.

Pri núdzovom brzdení a brzdení s blokovaním kolies systém vo veľmi krátkych intervaloch plne automaticky otvára a zatvára ovládacie ventily brzdových valcov kolies, čím zabraňuje zablokovaniu a udržiava vozidlo v ovládateľnosti.

Odbočovacie svetlo sa vďaka zlepšeným svetelným podmienkam postará o výrazne vyššiu bezpečnosť pri odbočovaní na križovatkách a v kruhových objazdoch, ako aj pri manévrovaní počas jazdy vpred aj počas cúvania.

Táto funkcia sa automaticky zapne do rýchlosti približne 35 km/h, keď sú zapnuté hlavné svetlomety, keď vodič použije prepínač ukazovateľov zmeny smeru jazdy alebo keď výrazne otočí volantom. Zapne sa pritom jeden z dvoch hmlových svetlometov a osvetlí bočnú oblasť pred vozidlom, ktorú hlavné svetlomety neosvetľujú.

Inteligentný elektronický systém tlmene zapína alebo vypína odbočovacie svetlo. Vďaka tomu sa oči môžu prispôsobiť zmeneným svetelným situáciám.

S preventívnym brzdovým asistentom Preventive Brake Assist 2 ponúka Daimler Buses druhú generáciu aktívneho brzdového asistenta. Systém varuje pred kolíziami s pohybujúcimi sa chodcami a cyklistami, ako aj stojacimi a pohybujúcimi sa objektami. V prípade vážneho rizika kolízie je vodič upozornený vizuálnou a akustickou výstrahou a automaticky sa spustí čiastočné brzdenie.

Výstražné svetlá a brzdný zásah sú špeciálne navrhnuté pre použitie v mestskej premávke. V prípade hroziacej kolízie s chodcami alebo cyklistami, ako aj s pohybujúcimi sa alebo stojacimi predmetmi, preventívny brzdový asistent 2 vydá varovanie. Vodič je varovaný vizuálne blikajúcim červeným trojuholníkom na centrálnom displeji a akusticky a súčasne iniciuje čiastočné brzdenie. Tento brzdný zásah je zachovaný buď dovtedy, kým vodič nezasiahne, situácia už nie je kritická alebo kým autobus nezastaví.

Vďaka interakcii predného radaru, radaru krátkeho dosahu a prednej kamery je neustále snímaný priestor až 250 metrov pred autobusom. Táto asistencia je zabezpečená do rýchlosti 60 km/h. Pri snežení, daždi, hmle, silnej hmle, oslnení/oslňujúcich podmienkach, priamom slnečnom svetle alebo neustále sa meniacich svetelných podmienkach môže byť dosah systému a detekcia vozidiel a osôb narušená.

Odbočovací asistent Sideguard Assist 2 je bezpečnostný asistenčný systém, ktorý podporuje vodiča v kritických situáciách pri odbočovaní vpravo alebo odbočovaní vľavo, keď je viditeľnosť obmedzená. Systém je navrhnutý tak, aby pomáhal detegovať pohybujúce sa prekážky v rámci limitov systému a varoval vodiča, aby sa vyhol kritickým situáciám alebo znížil následky nehôd pri odbočovaní alebo zmene jazdného pruhu.

Bočné oblasti vozidla sú neustále monitorované. V dôsledku toho sú vozidlá, chodci alebo cyklisti, ktorí sa môžu nachádzať v mŕtvom uhle, rozpoznaní na strane spolujazdca aj na strane vodiča. Radarový systém presne deteguje pohyby a varuje vodiča pred možnými kolíziami. Intuitívne používateľské rozhranie a jasné varovania umožňujú vodičovi jazdiť bezpečne a uvoľnene.

Ak sa vozidlo dostane do nestabilného jazdného stavu – napríklad na šmykľavej vozovke – zareaguje tlmenie kĺbu rýchlo a podľa potreby. Tým sa v rámci fyzikálnych možností dosiahne veľmi rýchla stabilizácia kĺbového autobusu a zabráni sa rozkývaniu alebo dokonca ostrému vybočeniu zadnej časti vozidla s obávaným efektom zatváracieho noža. Nový kĺbový ovládač točne Articulated Turntable Contoller (ATC) je jediný regulačný systém svojho druhu, ktorý funguje spôsobom podobným elektronickému stabilizačnému systému (ESP®).

Citaro G, ochrana proti zalomeniu, zimný test 2014 Rovaniemi

Autobus CapaCity je najlepším príkladom toho, že veľkosť vozidla a manévrovateľnosť sa nemusia navzájom vylučovať. Oba autobusy, CapaCity a rovnako aj dlhší model CapaCity L, umožňujú jednoduché manévrovanie. Bezpečnostné prvky sú, ako je to u značky Mercedes-Benz bežné, súčasťou sériového vybavenia.

O optimálnu schopnosť riadenia, vysokú stabilitu a obratnosť sa stará dynamické riadenie uhla zalomenia Articulation Turntable Controller (ATC). ATC veľmi rýchlo stabilizuje autobus CapaCity v rámci fyzikálnych možností a zabráni sa rozkývaniu alebo dokonca ostrému vybočeniu zadnej časti vozidla. Týmto spôsobom sa systém riadenia uhla zalomenia ATC priblíži účinku elektronickej kontroly stability (ESP®). Výsledkom je ešte vyššia úroveň bezpečnosti pre kĺbové autobusy. Reakcie riadenia autobusu CapaCity preto takmer zodpovedajú reakciám riadenia sólo vozidla.

Ochrana proti zalomeniu, kĺbový autobus Mercedes-Benz Citaro G/CapaCity L

Ochrana proti zalomeniu, maximálne vybočenie 54°

 

Riadenie ATC orientované na jazdnú dynamiku reguluje hydraulické tlmenie kĺbu rýchlo a najmä podľa potreby, okrem iného aj v závislosti od uhla natočenia kolies, uhla zalomenia, rýchlosti a zaťaženia. ATC na tento účel využíva údaje zo zbernice CAN.

Efekt: ak inak vysoké základné tlmenie kĺbu vyvoláva výraznú tendenciu k nedotáčavosti v zákrutách a vyššie opotrebovanie pneumatiky na prednej náprave, pohybuje sa kĺb vozidla pri bežnom, stabilnom jazdnom stave takmer úplne voľne a tlmí ho len trenie komponentov.

Podmienkou a súčasne aj výzvou je z hľadiska bezpečnej jazdy veľkokapacitného autobusu perfektný prehľad o jeho okolí, najmä v oblasti zadnej časti vozidla. Autobus CapaCity zjednodušuje výhľad už svojou konštrukciou iba s jedným kĺbom. Okrem toho sprostredkuje prehľad o dianí v oblasti zadnej časti vozidla viacero vonkajších kamier. Manévrovanie a cúvanie je možné ako na každom inom jednokĺbovom autobuse. Voliteľne je k dispozícii 270° kamerový systém pre ešte lepšiu viditeľnosť do všetkých strán. Okrem toho môžu byť CapaCity a CapaCity L vybavené kamerou MirrorCam, ktorá poskytuje ešte lepší výhľad dozadu a do strán ako bežné spätné zrkadlá.

Na autobuse CapaCity sú videokamery osadené v zadnej časti na ľavej aj pravej strane. Vodič môže podľa toho sledovať oblasť otáčania pri vychádzaní z autobusovej zastávky a uprostred premávky. Na monitorovanie zadnej časti vozidla slúžia ďalšie dve bočné kamery bezprostredne za kĺbom.

Na zaistenie dodatočnej bezpečnosti pri manévrovaní ponúka spoločnosť Mercedes-Benz ako rozšírenie systému vonkajších kamier aj cúvacie kamery. Pri zaradení spiatočky sa aktivuje neprerušovaný výstražný tón. Vďaka tomu je umožnené komfortné zvládanie manévrov a cúvania.

Koncentrovaný vodič výrazne prispieva k bezpečnosti jazdy. Elektronické asistenčné systémy ho v tom výrazne podporujú. Na autobusoch CapaCity sú všetky dvere vybavené reverzným zariadením, ako aj horizontálnym monitorovaním priestoru dverí. Tretie a štvrté dvere sú plnoautomatické. A pomocou dvojkrídlových dverí jedna až štyri je zaistený rýchly tok cestujúcich. Na dodatočné odbremenenie vodiča môžu byť interiérové priestory týchto dverí na želanie vybavené videomonitorovaním.

Vonkajšia zadná kamera na kontrolu rozsahu zmeny smeru na zástavke a v cestnej premávke.

Nainštalované monitorovacie videokamery dokážu monitorovať dianie v autobuse. Monitorovací videosystém dokáže nielen zvýšiť pocit bezpečia vodiča autobusu a cestujúcich, ale aj zaznamenať výtržníkov, ktorí sa vo vozidle dopúšťajú vandalizmu, prípadne násilia.

Údaje sa prenášajú na monitor v kabíne vodiča autobusu. Vodič môže lepšie zaznamenať a vyhodnotiť rôzne situácie a udalosti, ktoré prebiehajú v priestore pre cestujúcich, a v prípade potreby reagovať na nebezpečenstvo. Vo vozidle sa nachádzajú piktogramy, ktoré cestujúcich informujú o tom, že vozidlo je vybavené monitorovacím video systémom. Pomocou monitorovacieho video systému zvýšite pocit bezpečia vášho vodiča a cestujúcich, a tým aj atraktivitu verejných dopravných prostriedkov. Monitorovací video systém sa dodáva ako doplnková výbava.

Viac informácií o monitorovacom video systéme a ukladaní údajov vám poskytne náš poradca v oblasti predaja autobusov.

Stretávacie a diaľkové svetlá ťažia z vynikajúcej svetelnej účinnosti integrovaných LED svetlometov, ktoré navyše spotrebujú podstatne menej energie ako štandardné svetlá. Poskytujú široké a presné osvetlenie vozovky. Ďalšou výhodou pre bezpečnosť je teplota svetla, ktorá je podobná dennému svetlu a oči sa tak menej rýchlo unavia. LED svetlá zaručujú dlhú životnosť a nízku degradáciu (zníženie svietivosti).

Svetelný kužeľ LED svetlometov je presne definovaný. Vyšší jas a dlhší dosah poskytujú dodatočnú bezpečnosť. LED žiarovky sú približne dvakrát až trikrát účinnejšie ako bežné žiarovky.

Svetlomety dosahujú svoju plnú intenzitu ihneď po zapnutí a poskytujú široké a presné osvetlenie vozovky. Majú mäkkú líniu odrezania a subjektívne väčší dosah. A LED svetlomety zvyšujú ekonomickú efektivitu vďaka nízkej spotrebe energie a dlhej životnosti. Majú nízku degradáciu, t. j. svetelný výkon zostáva do značnej miery konzistentný počas ich životnosti.