Sikker kørsel
CapaCity & CapaCity L

Sikker kørsel

Særligt i bykørsel er risiciene ofte uforudsigelige. Så meget desto vigtigere er det, at der bliver implementeret tiltag til at forhindre en ulykke. Mercedes-Benz har udstyret CapaCity-bybussen med et væld af sikkerhedsfunktioner, der bidrager til at klare kritiske kørselssituationer.

CapaCity og CapaCity L understøtter føreren med mange førerassistentsystemer. Hjulspindsreguleringen (ASR) forhindrer de trækkende hjul i hjulspind. Med det elektropneumatiske bremsesystem (EBS) reduceres standselængden markant, da bremserne aktiveres hurtigere og mere præcist. Forudseende bremsning og manøvrering sikres af ABS og Sideguard Assist samt Preventive Brake Assist.

ASR forhindrer hjulspind på to måder. For det første minimerer ASR hjulspind ved hjælp af bløde bremseindgreb. For det andet reguleres motorens drejningsmoment via den ”elektroniske speeder”.

Også med speederen i bund stiller motoren i kritiske situationer kun så meget ydelse til rådighed, som drivhjulene kan overføre – en stor fordel for sikkerheden ved igangsætning og kørselsstabilitet. Ved igangsætning overvåges de drejningsmomenter og omdrejningstal for hjulene, der påvirker drivhjulene. Fordelingen af drejningsmoment bliver derved styret således, at hjulspind forhindres. En optimal kraftstrøm sikres således konstant.

ASR hjælper føreren med at minimere hjulspind under acceleration og reducerer dermed risikoen for, at køretøjets bagende glider ud til siden (baghjulstræk). Særligt i forbindelse med motorer med kraftigt drejningsmoment tilbyder ASR på den måde mere komfort og øget sikkerhed ved igangsætning – i særlig grad på vejbaner med varierende vejgreb.

Antiblokeringssystemet (ABS) understøtter ved kritiske opbremsninger kørestabiliteten og sørger for, at køretøjet fortsat kan styres. De bremsekræfter, der påvirker de enkelte hjul, fordeles af ABS på en sådan måde, at ingen hjul blokerer i længere tid ved en fuld opbremsning, og at bussens styreevne i vid udstrækning bevares.

Bremseelektronikkens styreenhed registrerer den aktuelle hjulhastighed via polhjulene og hjulsensorerne. I tilfælde af bremsning styrer systemet bremsetrykket på de enkelte hjulbremsecylindere ved hjælp af reguleringsventilerne. Ved katastrofeopbremsninger og opbremsninger med blokerende hjul åbner og lukker systemet fuldautomatisk hjulbremsecylindernes reguleringsventiler med meget korte intervaller, hvorved en blokering forhindres, og køretøjet forbliver styrbart.

Ved katastrofeopbremsninger og opbremsninger med blokerende hjul åbner og lukker systemet fuldautomatisk hjulbremsecylindernes reguleringsventiler med meget korte intervaller, hvorved en blokering forhindres, og køretøjet forbliver styrbart.

Kurvelyset skaber væsentlig mere sikkerhed på grund af forbedret udsyn ved kørsel i sving i mørke i kryds, rundkørsler samt ved manøvrering i fremad- eller bagudgående retning.

Funktionen tilsluttes automatisk ved en hastighed på op til ca. 35 km/h, når forlygterne er tændt, blinklysarmen er aktiveret eller rattet drejes. I den forbindelse tændes en af de to tågeforlygter for at belyse et område i siden af bilen, som ikke belyses af forlygterne.

Den intelligente elektronik tænder eller slukker drejelyset gradvist. Således har øjet mulighed for at tilpasse sig til ændringerne i lyssituationerne.

Med assistenten Preventive Brake Assist tilbyder Mercedes-Benz verdens første aktive bremseassistent til bybusser. Assistentsystemet advarer mod en kollision med fodgængere, der bevæger sig, samt med stående eller kørende objekter og starter automatisk en bremsemanøvre med en delvis opbremsning ved akut kollisionsrisiko.

Rækken af advarsler og bremseindgreb er nøjagtigt tilpasset til anvendelse under bykørsel. Ved risiko for en kollision med fodgængere samt med bevægelige eller stationære objekter advarer Preventive Brake Assist føreren både optisk med en rød lysende trekant med et køretøjssymbol i centraldisplayet samt akustisk og starter samtidig en delvis opbremsning. Den bibeholdes, indtil føreren enten griber ind, eller passagerbussen standser.

Grundlaget for Preventive Brake Assist er en ny generation af radarteknologien: Radarsystemet scanner konstant et område på op til 250 m af vognbanen foran bussen og arbejder pålideligt også i mørke og ved dårlige vejrforhold.

Sideguard Assist er et sikkerhedsassistentsystem, som hjælper chaufføren i kritiske drejesituationer, hvor der kan være begrænset udsyn. Systemet skal hjælpe med at undgå kritiske situationer i sving eller ved vognbaneskift inden for systemets grænser eller mindske følgerne af ulykker.

Systemfunktionen og advarselskonceptet er udviklet på basis af en analyse af ulykker med fodgængere og cyklister i sving. I de fleste situationer sker ulykken, når begge trafikanter bevæger sig (køretøjet og fodgængeren/cyklisten). I disse tilfælde informerer systemet (gul lampe) chaufføren rettidigt, hvis der er personer eller køretøjer, som bevæger sig i advarselszonen i hele højre side af køretøjet, og udsender en advarsel, så snart situationen bliver kritisk (rød lampe).

Hvis køretøjet kommer i en ustabil situation – f.eks. på en glat vejbane – bliver leddets dæmpning styret hurtigt og efter behov. Dermed stabiliseres ledbussen hurtigt inden for de fysiske muligheder, og man undgår, at efterløberen slingrer eller endog glider ud til siden med den frygtede foldeknivseffekt. På den måde opnår den nye knækbeskyttelse ATC som den eneste regulering i sin type næsten samme effekt som det elektroniske stabiliseringsprogram (ESP®).

Citaro G, knækbeskyttelse vintertest 2014 Rovaniemi

CapaCity er det bedste eksempel på, at størrelse og manøvredygtighed sagtens kan forenes. Begge modeller, CapaCity og den endnu længere CapaCity L, er meget lette at manøvrere. Selvfølgelig er Mercedes-Benz' sikkerhed integreret som standard.

Den køredynamiske knækvinkelstyring Articulation Turntable Controller (ATC) giver optimale styreegenskaber, høj stabilitet og stor manøvredygtighed. Ved hjælp af ATC stabiliseres CapaCity meget hurtigt inden for de fysiske muligheder, og man undgår, at bagvognen slingrer eller endog glider ud til siden. På den måde opnår knækvinkelstyringen ATC næsten samme effekt som den elektroniske stabilitetsregulering (ESP®). Det giver ledbusser et endnu højere sikkerhedsniveau. Dermed har CapaCity næsten de samme styreegenskaber som en solobus.

Knækbeskyttelse på Mercedes-Benz-ledbus Citaro G / CapaCity L

Knækbeskyttelse, maksimalt udslag 54°

 

Den køredynamiske styring ATC regulerer den hydrauliske dæmpning af leddet hurtigt og frem for alt efter behov, afhængig af blandt andet styrevinkel, drejevinkel, hastighed og last. ATC henter til dette formål dataene fra CAN-databussen.

Resultatet: Hvis den i andre situationer almindelige høje, grundlæggende dæmpning af leddet fører til en kraftig hældning til understyring i sving og øget dækslid på forakslen, så går køretøjets led næsten fri ved almindelig stabil kørsel og dæmpes alene ved hjælp af elementernes friktion.

Betingelse og udfordring for en sikker kørsel med en højkapacitetsbus er et perfekt overblik, især omkring bagvognen. CapaCitys konstruktion med et enkelt led sikrer et bedre overblik. Endvidere giver flere udvendige kameraer et overblik over, hvad der sker i området omkring bagvognen. Rangermanøvrer og bakkørsel klares lige så let som med enhver anden passagerbus med et enkelt led.

På CapaCity er der anbragt videokameraer i venstre og højre side bagpå. På den måde har føreren fuldt overblik over udsvingsområdet ved udkørsel fra stoppestedet samt i trafikken. Til overvågning af bagvognen er der anbragt yderligere to sidekameraer direkte bag leddet.

For at øge sikkerheden ved rangering tilbyder Mercedes-Benz også bakkameraer som supplement til de udvendige kameraer bagpå. I den forbindelse lyder der en konstant advarselslyd, når der sættes i bakgear. Det forenkler manøvrering og bakkørsel.

En koncentreret fører bidrager i høj grad til sikkerheden. Elektroniske hjælpemidler understøtter dig bedst muligt. På CapaCity er alle døre forsynet med en automatisk genåbning samt en vandret overvågning af dørområdet. Den tredje og fjerde dør er fuldautomatisk. Med fløjdørene et til fire sikres et hurtigere passagerflow. For yderligere at aflaste føreren kan området i bussen omkring disse døre forsynes med videoovervågning.

Udvendigt kamera i bagenden til kontrol af svingområdet, når bussen kører ud fra et stoppested og i trafikken.

Installerede videoovervågningskameraer kan overvåge, hvad der sker i bussen. Et videoovervågningssystem kan ikke kun forbedre den sikkerhed, som buschaufføren og passagererne føler, men det kan også afsløre gerningsmænd, der udøver hærværk i køretøjet eller udøver vold.

Dataene overføres til monitoren i buschaufførens cockpit. Buschaufføren kan bedre registrere og vurdere samt ved fare reagere ved bestemte situationer og hændelser, der udspiller sig i passagerafdelingen. Køretøjet er udstyret med piktogrammer, så passagererne kan se, at køretøjet er videoovervåget. Med videoovervågningen øges den følte, subjektive sikkerhed for din fører og passagererne og dermed attraktiviteten ved brug af offentlige transportmidler. Videoovervågningssystemet er ekstraudstyr.

Du kan finde flere informationer om videoovervågningens og datalagringens funktion hos vores salgsrådgiver inden for passagerbusser.

Nær- og fjernlys drager fordel af det fremragende lysudbytte fra integral-LED-forlygterne, som desuden bruger betydeligt mindre energi end standardlys. De oplyser vejbanen bredt og præcist. En yderligere sikkerhedsgevinst er lystemperaturen, der ligner dagslys, og som gør øjnene mindre trætte. LED-lamperne har en lang levetid og en lav degradering (mindre lysstyrke).

LED-forlygternes lyskegle er præcist defineret. Større lysstyrke og større rækkevidde giver ekstra sikkerhed. LED-pærer er ca. to til tre gange mere effektive end almindelige pærer.

Forlygterne opnår deres fulde lysstyrke straks efter tænding og sørger for en bred og præcis belysning af vejen. De har en blød grænse mellem lys og mørke og en subjektivt større rækkevidde. Og LED-forlygterne øger rentabiliteten takket være deres lave strømforbrug og deres lange levetid. De har en lav degration, dvs. lyseffekten forbliver så vidt muligt konstant i løbet af levetiden.