Sikker kørsel
CapaCity & CapaCity L

Sikker kørsel

Særligt i bykørsel er risiciene ofte uforudsigelige. Så meget desto vigtigere er det, at der bliver implementeret tiltag til at forhindre en ulykke. Mercedes-Benz har udstyret CapaCity-bybussen med et væld af sikkerhedsfunktioner, der bidrager til at klare kritiske kørselssituationer.

CapaCity og CapaCity L understøtter føreren med mange førerassistentsystemer. Hjulspindsreguleringen (ASR) forhindrer de trækkende hjul i hjulspind. Med det elektropneumatiske bremsesystem (EBS) reduceres standselængden markant, da bremserne aktiveres hurtigere og mere præcist. Forudseende bremsning og manøvrering sikres af ABS og Sideguard Assist samt Preventive Brake Assist.

Afhængigt af køretøjet vises billederne på 7" og 15" skærme. De to displays med høj opløsning viser de forskellige synsfelter. Fotodioderne integreret i monitorerne registrerer det indfaldende lys og justerer lysstyrken på den respektive monitor individuelt. For at gøre det nemmere for chaufføren at vurdere billederne, har 15" versionerne tre forskellige guidelinjer. Sammen med den fast kalibrerede køretøjsendelinje understøtter afstandslinjen føreren i vurderingen af ​​objekter, der nærmer sig. Overhalingsassistenten aktiveres fra en hastighed på 10 km/t, når den blinker for sikkert at understøtte overhaling eller vending. Derudover er displayet til Blind Spot Assist indbygget i skærmen.

Det moderne MirrorCam-system giver et klart og omfattende overblik over trafikken. Udstyret med kameraer i høj opløsning minimeres køresikkerheden og risikoen for ulykker. Det udvidede synsfelt gør det muligt for føreren at se fodgængere, cyklister og andre trafikanter i omgivelserne. Derved bortfalder den blinde vinkel ved højresving.

Funktionen kan aktiveres eller deaktiveres. Fjernlyset i forlygterne aktiveres. Den er aktiv fra en hastighed på 35 km/t og deaktiveres automatisk under en hastighed på 27 km/t. Funktionen tilpasser sig efter omgivelsernes belysning/lysstyrke (ingen automatisk tilkobling ved tilstrækkelig vejbelysning).

Fjernlysassistenten tænder eller slukker automatisk fjernlyset afhængigt af trafikken, så der altid sikres en optimal belysning af vejbanen. Det bidrager til større sikkerhed gennem forbedrede lysforhold og optimeret belysning og øger kørekomforten og sikkerheden.

Den innovative færdselstavleassistent giver maksimal sikkerhed og komfort på vejene. Takket være GPS- og kameraunderstøttelse sammenlignes bilens hastighed kontinuerligt med de gældende færdselsregler.

Systemet er designet til at give målrettet og passende feedback, hvis den tilladte hastighed overskrides. Takket være det topmoderne kombiinstrument modtager føreren både visuelle og akustiske signaler, som straks gør opmærksom på hastigheden.

Færdselstavleassistent

Antiblokeringssystemet (ABS) understøtter ved kritiske opbremsninger kørestabiliteten og sørger for, at køretøjet fortsat kan styres. De bremsekræfter, der påvirker de enkelte hjul, fordeles af ABS på en sådan måde, at ingen hjul blokerer i længere tid ved en fuld opbremsning, og at bussens styreevne i vid udstrækning bevares.

Bremseelektronikkens styreenhed registrerer den aktuelle hjulhastighed via polhjulene og hjulsensorerne. I tilfælde af bremsning styrer systemet bremsetrykket på de enkelte hjulbremsecylindere ved hjælp af reguleringsventilerne. Ved katastrofeopbremsninger og opbremsninger med blokerende hjul åbner og lukker systemet fuldautomatisk hjulbremsecylindernes reguleringsventiler med meget korte intervaller, hvorved en blokering forhindres, og køretøjet forbliver styrbart.

Ved katastrofeopbremsninger og opbremsninger med blokerende hjul åbner og lukker systemet fuldautomatisk hjulbremsecylindernes reguleringsventiler med meget korte intervaller, hvorved en blokering forhindres, og køretøjet forbliver styrbart.

Kurvelyset skaber væsentlig mere sikkerhed på grund af forbedret udsyn ved kørsel i sving i mørke i kryds, rundkørsler samt ved manøvrering i fremad- eller bagudgående retning.

Funktionen tilsluttes automatisk ved en hastighed på op til ca. 35 km/h, når forlygterne er tændt, blinklysarmen er aktiveret eller rattet drejes. I den forbindelse tændes en af de to tågeforlygter for at belyse et område i siden af bilen, som ikke belyses af forlygterne.

Den intelligente elektronik tænder eller slukker drejelyset gradvist. Således har øjet mulighed for at tilpasse sig til ændringerne i lyssituationerne.

Med Preventive Brake Assist 2 tilbyder Daimler Buses anden generation af den aktive bremseassistent til bybusser. Systemet advarer mod kollisioner med fodgængere og cyklister i bevægelse samt mod stillestående og kørende objekter. Ved akut kollisionsfare gøres føreren opmærksom på dette ved hjælp af en optisk-akustisk advarsel, og der indledes automatisk en delvis opbremsning.

Advarselskaskade og bremseindgreb er konstrueret præcist til anvendelse i bytrafik. Ved fare for kollision med fodgængere eller cyklister samt med objekter i bevægelse eller stationære objekter advarer Preventive Brake Assist 2. Føreren advares både optisk med en rødt lysende trekant i det centrale display og akustisk og indleder samtidig en delvis opbremsning. Den holdes, indtil enten chaufføren griber ind, situationen ikke længere er kritisk, eller bussen standser.

Takket være samspillet mellem frontradar, nærområderadar og frontkamera aflæses området op til 250 meter foran bussen konstant. Understøttelsen er sikret op til en hastighed på 60 km/t. Sne, regn, tåge, kraftig vandtåge, blænding, direkte sollys eller skiftende lysforhold kan påvirke rækkevidden og registreringen af køretøjer og personer.

Sideguard Assist 2 er et sikkerhedsassistentsystem, der hjælper føreren i begge sider i kritiske drejesituationer med muligvis begrænset udsyn. Systemet skal ved drejning eller vognbaneskift hjælpe med at registrere bevægelige forhindringer inden for systemets grænser og advare føreren for at undgå kritiske situationer eller reducere følgerne af en ulykke.

Områderne ved siden af bilen overvåges. På den måde registreres køretøjer, fodgængere eller cyklister, der kan befinde sig i den blinde vinkel, både i passagersiden og i førersiden. Radarsystemet registrerer bevægelserne præcist og advarer føreren om mulige kollisioner. Den intuitive brugergrænseflade og de tydelige advarsler giver føreren en sikker og afslappet køretur.

Hvis køretøjet kommer i en ustabil situation – f.eks. på en glat vejbane – bliver leddets dæmpning styret hurtigt og efter behov. Dermed stabiliseres ledbussen hurtigt inden for de fysiske muligheder, og man undgår, at efterløberen slingrer eller endog glider ud til siden med den frygtede foldeknivseffekt. På den måde opnår den nye knækbeskyttelse ATC som den eneste regulering i sin type næsten samme effekt som det elektroniske stabiliseringsprogram (ESP®).

Citaro G, knækbeskyttelse vintertest 2014 Rovaniemi

CapaCity er det bedste eksempel på, at størrelse og manøvredygtighed sagtens kan forenes. Begge modeller, CapaCity og den endnu længere CapaCity L, er meget lette at manøvrere. Selvfølgelig er Mercedes-Benz' sikkerhed integreret som standard.

Den køredynamiske knækvinkelstyring Articulation Turntable Controller (ATC) giver optimale styreegenskaber, høj stabilitet og stor manøvredygtighed. Ved hjælp af ATC stabiliseres CapaCity meget hurtigt inden for de fysiske muligheder, og man undgår, at bagvognen slingrer eller endog glider ud til siden. På den måde opnår knækvinkelstyringen ATC næsten samme effekt som den elektroniske stabilitetsregulering (ESP®). Det giver ledbusser et endnu højere sikkerhedsniveau. Dermed har CapaCity næsten de samme styreegenskaber som en solobus.

Knækbeskyttelse på Mercedes-Benz-ledbus Citaro G / CapaCity L

Knækbeskyttelse, maksimalt udslag 54°

 

Den køredynamiske styring ATC regulerer den hydrauliske dæmpning af leddet hurtigt og frem for alt efter behov, afhængig af blandt andet styrevinkel, drejevinkel, hastighed og last. ATC henter til dette formål dataene fra CAN-databussen.

Resultatet: Hvis den i andre situationer almindelige høje, grundlæggende dæmpning af leddet fører til en kraftig hældning til understyring i sving og øget dækslid på forakslen, så går køretøjets led næsten fri ved almindelig stabil kørsel og dæmpes alene ved hjælp af elementernes friktion.

Betingelse og udfordring for en sikker kørsel med en højkapacitetsbus er et perfekt overblik, især omkring bagvognen. CapaCitys konstruktion med et enkelt led sikrer et bedre overblik. Endvidere giver flere udvendige kameraer et overblik over, hvad der sker i området omkring bagvognen. Rangermanøvrer og bakkørsel klares lige så let som med enhver anden passagerbus med et enkelt led.

På CapaCity er der anbragt videokameraer i venstre og højre side bagpå. På den måde har føreren fuldt overblik over udsvingsområdet ved udkørsel fra stoppestedet samt i trafikken. Til overvågning af bagvognen er der anbragt yderligere to sidekameraer direkte bag leddet.

For at øge sikkerheden ved rangering tilbyder Mercedes-Benz også bakkameraer som supplement til de udvendige kameraer bagpå. I den forbindelse lyder der en konstant advarselslyd, når der sættes i bakgear. Det forenkler manøvrering og bakkørsel.

En koncentreret fører bidrager i høj grad til sikkerheden. Elektroniske hjælpemidler understøtter dig bedst muligt. På CapaCity er alle døre forsynet med en automatisk genåbning samt en vandret overvågning af dørområdet. Den tredje og fjerde dør er fuldautomatisk. Med fløjdørene et til fire sikres et hurtigere passagerflow. For yderligere at aflaste føreren kan området i bussen omkring disse døre forsynes med videoovervågning.

Udvendigt kamera i bagenden til kontrol af svingområdet, når bussen kører ud fra et stoppested og i trafikken.

Installerede videoovervågningskameraer kan overvåge, hvad der sker i bussen. Et videoovervågningssystem kan ikke kun forbedre den sikkerhed, som buschaufføren og passagererne føler, men det kan også afsløre gerningsmænd, der udøver hærværk i køretøjet eller udøver vold.

Data bliver overført til monitoren ved chaufførens arbejdsplads. Buschaufføren kan bedre registrere og vurdere visse situationer og begivenheder, der finder sted i passagerområdet, og reagere om nødvendigt i tilfælde af fare. Køretøjet er udstyret med piktogrammer, så passagererne kan se, at det er et videoovervåget køretøj. Ved at have videoovervågning øger du den oplevede subjektive sikkerhed for både din chauffør og passagerer, hvilket øger tiltrækningskraften ved brug af offentlige transportmidler. Videoovervågningssystemet er ekstraudstyr.

Du kan få mere information om videoovervågnings- og datalagringsfunktionen fra din Omnibus-salgsrådgiver.

Nær- og fjernlys drager fordel af det fremragende lysudbytte fra integral-LED-forlygterne, som desuden bruger betydeligt mindre energi end standardlys. De oplyser vejbanen bredt og præcist. En yderligere sikkerhedsgevinst er lystemperaturen, der ligner dagslys, og som gør øjnene mindre trætte. LED-lamperne har en lang levetid og en lav degradering (mindre lysstyrke).

LED-forlygternes lyskegle er præcist defineret. Større lysstyrke og større rækkevidde giver ekstra sikkerhed. LED-pærer er ca. to til tre gange mere effektive end almindelige pærer.

Forlygterne opnår deres fulde lysstyrke straks efter tænding og sørger for en bred og præcis belysning af vejen. De har en blød grænse mellem lys og mørke og en subjektivt større rækkevidde. Og LED-forlygterne øger rentabiliteten takket være deres lave strømforbrug og deres lange levetid. De har en lav degration, dvs. lyseffekten forbliver så vidt muligt konstant i løbet af levetiden.