Kjør sikkert
CapaCity & CapaCity L

Kjør sikkert

I bytrafikk er det ikke alltid mulig å forutse farer.Desto viktigere er det da å treffe tiltak for å forebygge ulykker. Mercedes-Benz har utstyrt CapaCity bybuss med en rekke sikkerhetsfunksjoner som gjør det lettere å mestre kritiske kjøresituasjoner.

CapaCity og CapaCity L støtter sjåføren med mange forskjellige assistansesystemer. Antispinnreguleringen (ASR) forhindrer at drivhjulene spinner. Med det elektropneumatiske bremsesystemet (EBS) reduseres bremselengden betydelig, fordi bremsene responderer raskere og mer presist. ABS og Sideguard Assist samt Preventive Brake Assist sørger for forutseende bremsing og manøvrering.

ASR forhindrer at drivhjulene spinner på to måter. For det første minimerer ASR hjulspinning ved doserte bremseinngrep. For det andre reguleres motorens dreiemoment via den "elektroniske gasspedalen".

I kritiske situasjoner, selv med full gass, leverer motoren bare så mye effekt som drivhjulene kan overføre til veibanen – et stort pluss for igangkjøringssikkerhet og kjørestabilitet. Under igangkjøring overvåkes turtallet på drivhjulene og dreiemomentene som virker på dem. Momentfordelingen styres slik at hjulene ikke spinner. Dette sikrer optimal friksjon til enhver tid.

Med ASR unngår føreren at drivhjulene spinner under akselerasjon og dermed at hekken får sleng (bakhjulsdrift). For motorer med høyt dreiemoment betyr ASR derfor økt komfort og sikkerhet under igangkjøring – særlig på underlag med varierende feste.

Blokkeringsfrie bremser (ABS) støtter kjørestabiliteten i kritiske bremsesituasjoner og sikrer at kjøretøyet fortsatt kan styres. Bremsekreftene som virker på de enkelte hjulene distribueres av ABS på en slik måte at selv ved fullstendig oppbremsing blir ingen hjul blokkert i lengere tid og bussens styrbarhet stort sett er bevart.

Bremseelektronikkens styreenhet registrerer den aktuelle hjulhastigheten via polhjulene og hjulsensorene. Ved bremsing styrer systemet bremsetrykket på de enkelte hjulbremsesylindrene via styreventilene. Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Svingelys sørger for betydelig økt sikkerhet takket være forbedret sikt under avkjøring i kryss, i rundkjøringer og ved finmanøvrering forover og bakover.

Funksjonen blir automatisk aktivert opp til en fart ca. 35 km/t dersom hovedlyktene eller blinklyset slås på eller rattet legges over. Den ene av de to tåkelyktene slås på for å lyse opp et område ved siden av kjøretøyet som ikke blir opplyst av frontlyktene.

Den intelligente elektronikken dimmer ned svingelyset før det slås på eller av. Det gir øyet mulighet til å tilpasse seg skiftende lyssituasjoner.

Med Preventive Brake Assist lanserer Mercedes-Benz verdens første aktive bremseassistent for bybusser. Førerassistansesystemet advarer mot mulig kollisjon med fotgjengere i bevegelse og med stillestående eller kjørende objekter. Ved akutt kollisjonsfare innleder det automatisk en bremsemanøver med en delbremsing.

Ved akutt kollisjonsfare innleder det automatisk en bremsemanøver med en delbremsing. Varslingskaskade og bremseinngrep er nøye tilpasset bruk i bytrafikk. Ved fare for kollisjon med fotgjengere eller med stillestående eller bevegede objekter varsler Preventive Brake Assist visuelt med en rød varseltrekant med et kjøretøysymbol i sentraldisplayet. Samtidig kommer et akustisk varsel, og en delbremsing innledes. Den fortsetter til føreren griper inn eller bussen stanser.

Preventive Brake Assist bygger på en ny generasjon radarteknologi: Radarsystemet leser kontinuerlig av et område på inntil 250 meter foran bussen. Det fungerer pålitelig også om natten og under ugunstige værforhold.

Sideguard Assist er et sikkerhetsassistansesystem som støtter sjåføren i kritiske svingesituasjoner med mulig begrenset sikt. Systemet skal hjelpe til ved svinging eller bytte av kjørefelt for innenfor systemgrensene å unngå kritiske situasjoner eller for å redusere konsekvensene av ulykker.

Systemfunksjonen og advarselskonseptet ble avledet av analysen av svingeulykker med fotgjengere og syklister. I flertallet av ulykkescenariene skjer ulykken ved bevegelse av begge involverte (kjøretøy og fotgjenger/syklister). I disse tilfellene gir systemet (gul anvisning) i en advarselssone informasjon om bevegelige mennesker eller kjøretøyer og advarer så snart situasjonen blir kritisk (rød anvisning).

Hvis kjøretøyet havner i en ustabil tilstand – for eksempel på glatt veibane – griper leddempingen raskt inn etter behov. Dermed stabiliseres leddbussen meget raskt innenfor rammen av fysiske muligheter, og man unngår sleng på bakerste vogn eller til og med den fryktede sakseeffekten. Med den nye Articulation Turntable Controller (ATC) oppnås på denne måten, som den eneste i sitt slag, omtrent den samme effekten som ved det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®).

Citaro G, knekkvinkelbeskyttelse vintertest 2014 Rovaniemi

CapaCity er det beste eksempelet på at kjøretøystørrelse og smidighet ikke trenger å være motsetninger. Begge modeller, både CapaCity og den enda lengre CapaCity L, er enkle å manøvrere. Dermed er sikkerhet hos Mercedes-Benz selvsagt integrert som standard.

Den kjøredynamiske knekkvinkelstyringen Articulation Turntable Controller (ATC) sørger for optimale styreegenskaper, høy stabilitet og god smidighet. Ved hjep av ATC stabiliseres CapaCity meget raskt innenfor rammene av fysiske muligheter, og man unngår sleng på bakre vogn eller til og med den fryktede sakseeffekten. På denne måten oppnår ATC tilnærmet samme effekt som det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®). Det betyr et enda høyere sikkerhetsnivå for leddbusser. Styreegenskapene til CapaCity tilsvarer dermed tilnærmet egenskapene til et solokjøretøy.

Knekkvinkelbeskyttelse Mercedes-Benz leddbuss Citaro G / CapaCity L

Knekkvinkelbeskyttelse, maksimalt innslag 54°

 

Den kjøredynamiske styringen ATC regulerer den hydrauliske dempningen av leddet raskt og situasjonsbestemt, avhengig av blant annet styrevinkel, knekkvinkel, hastighet og last. ATC benytter seg av data fra CAN-bussen.

Effekt: Den høye basisdempningen i leddet som ellers er vanlig, gir sterk tendens til understyring i kurver og økt dekkslitasje på forakselen. Med ATC løper leddet tilnærmet fritt i vanlig stabil kjøretilstand og dempes bare av friksjonen mellom elementene.

En betingelse og utfordring for sikker kjøring av en bybuss er en perfekt oversikt over omgivelsene, spesielt på området for bakerste vogn. CapaCity gir bedre sikt allerede i kraft av sin konstruksjon med kun ett ledd. Utover dette formidler flere utvendige kameraer god oversikt over det som skjer på området rundt bakerste vogn. Rangeringsmanøvrering og revers er like fullt mulig som på alle andre omnibusser med ett ledd.

På CapaCity er det montert videokameraer på høyre og venstre side i hekken. Slik kan sjåføren kontrollere utsvingområdet til enhver tid ved utkjøring fra holdeplassen og i trafikken. For å overvåke bakerste vogn er det montert to ytterligere sidekameraer rett bak leddet.

For å oppnå ekstra sikkerhet ved rangering har Mercedes-Benz som supplement til de utvendige kameraene i hekken, også ryggekameraer. Når revers legges inn, høres et permanent, akustisk signal. Slik håndteres både manøvrering og rygging absolutt bekvemt og praktisk.

En konsentrert sjåfør bidrar betydelig til kjøresikkerheten. Elektroniske hjelpere støtter sjåføren i størst mulig grad. På CapaCity har samtlige dører en reverseringsanordning samt en horisontal dørromsovervåking. Tredje og fjerde dør er helautomatiske. Og gjennom de tofløyede dørene en til fire oppnås rask passasjerflyt. For å avlaste sjåføren ytterligere kan de innvendige rommene i disse dørene om ønskelig også videoovervåkes.

Utvendig hekkamera for kontroll av utsvingningsområdet på holdeplassen og i veitrafikken.

Videoovervåkingskameraer kan følge med på hva som skjer i bussen. Et videoovervåkingssystem kan ikke bare gi bussjåfør og passasjerer økt grad av opplevd sikkerhet, men også registrere bråkmakere som utøver hærverk eller vold ombord.

Dataene overføres til monitoren på førerplassen. Bussjåføren kan lettere oppfatte og bedømme situasjoner og hendelser som utspiller seg i passasjerrommet og reagere på en eventuell faresituasjon. Kjøretøyet har symboler som informerer passasjerene om at kjøretøyet er videoovervåket. Med videoovervåking gir du fører og passasjerer større grad av opplevd sikkerhet og gjør bruken av offentlige transportmidler mer attraktiv. Videoovervåkingssystemet er tilleggsutstyr.

Mer informasjon om hvordan videoovervåkingen og datalagringen fungerer, får du fra vår salgskonsulent for busser.

Nær- og fjernlys drar nytte av det fremragende lyset fra de integrerte LED-frontlyktene, som i forhold til standardlyset trenger betydelig mindre energi. De lyser opp kjørebanen bred og presist. En annen sikkerhetsgevinst er lystemperaturen, som ligner på dagslys og som skåner øynene. LED-lysene imponerer med lang levetid og lav degenerering (reduksjon i lysstyrke).

LED-frontlysenes lyskjegle er nøyaktig definert. Mer lysstyrke og lengere rekkevidde sørger for ekstra sikkerhet. LED-lamper er omtrent to til tre ganger mer effektive enn konvensjonelle lyspærer.

Lyktene når sin fulle lysintensitet umiddelbart etter at de er slått på og sikrer omfattende og presis belysning av veien. De har en myk lysmørkegrense og et subjektivt lengre rekkevidde. Og LED-lyskastere øker i tillegg lønnsomheten pga. det lave strømforbruket og den lange levetiden. De degenereres sakte, dvs. lyseffekten forblir stort sett konstant hele levetiden.