Kjør sikkert
CapaCity & CapaCity L

Kjør sikkert

I bytrafikk er det ikke alltid mulig å forutse farer.Desto viktigere er det da å treffe tiltak for å forebygge ulykker. Mercedes-Benz har utstyrt CapaCity bybuss med en rekke sikkerhetsfunksjoner som gjør det lettere å mestre kritiske kjøresituasjoner.

Alle CapaCity og CapaCity L har blindsoneassistenten Sideguard Assist 2, igangkjøringsovervåkingen Frontguard Assist, trafikkskiltassistenten Traffic Sign Assist og dekktrykkovervåkingssystemet TPM (Tire Pressure Monitoring) som standard. Bremseassistenten Preventive Brake Assist 2 som advarer om stasjonære og bevegelige hindringer - inkludert fotgjengere og syklister - og starter delvis bremsing om nødvendig for å unngå en ulykke, kan levers om ønskelig. Citaro kan også utstyres med MirrorCam, som gir bedre sikt bakove og til siden enn konvensjonelle speil.

Bildene vises på 7" og 15" display, avhengig av kjøretøy. De to høyoppløselige displayene viser de forskjellige synsfeltene. Fotodiodene som er integrert i displayene registrerer det innfallende lyset og justerer lysstyrken på den respektive displayene individuelt. For å gjøre det enklere for sjåføren å vurdere bildene, har 15" variantene tre forskjellige ledelinjer. Sammen med den permanent kalibrerte kjøretøylinjen støtter avstandslinjen sjåføren i å vurdere objekter som nærmer seg. Forbikjøringsassistenten aktiveres når blinklyset settes på i en hastighet fra 10 km/t for å støtte forbikjøringsmanøvrer eller svinger på en sikker måte. I tillegg blindsoneassistentens anvisning installert på displayet.

Det toppmoderne MirrorCam-systemet gir en klar og omfattende oversikt over veitrafikken. Utstyrt med høyoppløselige kameraer, forbedres kjøresikkerheten og risikoen for ulykker minimeres. Det utvidede synsfeltet gjør det mulig for sjåføren å oppdage fotgjengere, syklister og andre trafikanter i nærheten. Dette eliminerer blindsonen når man svinger til høyre.

Den innovative trafikkskiltassistenten tilbyr det høyeste nivået av sikkerhet og komfort på veien. Takket være GPS- og kamerastøtte sammenlignes kjøretøyets hastighet kontinuerlig med gjeldende trafikkregler.

Systemet er designet for å gi dedikert og passende tilbakemelding i tilfelle den tillatte hastigheten overskrides. Takket være det toppmoderne kombiinstrumentet mottar føreren både visuelle og akustiske signaler som trekker oppmerksomheten til hastigheten.

Trafikkskiltassistent

Blokkeringsfrie bremser (ABS) støtter kjørestabiliteten i kritiske bremsesituasjoner og sikrer at kjøretøyet fortsatt kan styres. Bremsekreftene som virker på de enkelte hjulene distribueres av ABS på en slik måte at selv ved fullstendig oppbremsing blir ingen hjul blokkert i lengere tid og bussens styrbarhet stort sett opprettholdes.

Bremseelektronikkens styreenhet registrerer den aktuelle hjulhastigheten via polhjulene og hjulsensorene. Ved bremsing styrer systemet bremsetrykket på de enkelte hjulbremsesylindrene via styreventilene. Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Svingelys sørger for betydelig økt sikkerhet takket være forbedret sikt under avkjøring i kryss, i rundkjøringer og ved finmanøvrering forover og bakover.

Funksjonen blir automatisk aktivert opp til en fart ca. 35 km/t dersom hovedlyktene eller blinklyset slås på eller rattet legges over. Den ene av de to tåkelyktene slås på for å lyse opp et område ved siden av kjøretøyet som ikke blir opplyst av frontlyktene.

Den intelligente elektronikken dimmer ned svingelyset før det slås på eller av. Det gir øyet mulighet til å tilpasse seg skiftende lyssituasjoner.

Med Preventive Brake Assist 2 tilbyr Daimler Buses andre generasjon aktiv bremseassistent. Systemet advarer før kollisjoner med bevegelige fotgjengere og syklister samt stillestående og bevegelige objekter. Ved akutt kollisjonsfare varsles føreren med en visuell akustisk advarsel og delvis bremsing startes automatisk.

Varselkaskade og bremseinngrep er nøyaktig konstruert for bruk i bytrafikk. Ved nært forestående kollisjon med fotgjengere eller syklister samt med bevegelige eller stillestående objekter, varsler Preventive Brake Assist 2. Sjåføren advares både visuelt av en rød trekant i det sentrale displayet og akustisk og starter samtidig delvis oppbremsing. Det holdes til enten sjåføren griper inn, situasjonen ikke lenger er kritisk eller bussen stopper helt.

Takket være samspillet mellom frontradar, nærområderadar og frontkamera, skannes området på opptil 250 meter foran bussen kontinuerlig. Støtten er garantert opp til en hastighet på 60 km/t. Ved snø, regn, tåke, dårlig sikt, blending, direkte sollys eller skiftende lysforhold, kan rekkevidden og registreringen av kjøretøy og personer bli svekket.

Blindsoneassistenten Sideguard Assist 2 er et sikkerhetsassistansesystem som permanent støtter sjåføren i kritiske svingsituasjoner på begge sider med mulig begrenset sikt. Når du svinger eller skifter fil, er systemet designet for å oppdage hindringer som beveger seg innenfor systemgrensene og advare sjåføren for å unngå kritiske situasjoner eller redusere konsekvensene av ulykker.

Kjøretøyets sideområder overvåkes permanent. Dermed oppdages kjøretøy, fotgjengere eller syklister som kan være i blindsonen både på passasjer- og førersiden. Radarsystemet registrerer nøyaktig bevegelsene og advarer føreren om mulige kollisjoner. Det intuitive brukergrensesnittet og de tydelig forståelige advarslene gir sjåføren en sikker og avslappet tur.

Hvis kjøretøyet havner i en ustabil tilstand – for eksempel på glatt veibane – griper leddempingen raskt inn etter behov. Dermed stabiliseres leddbussen meget raskt innenfor rammen av fysiske muligheter, og man unngår sleng på bakerste vogn eller til og med den fryktede sakseeffekten. Med den nye Articulation Turntable Controller (ATC) oppnås på denne måten, som den eneste i sitt slag, omtrent den samme effekten som ved det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®).

Citaro G, knekkvinkelbeskyttelse vintertest 2014 Rovaniemi

CapaCity er det beste eksempelet på at kjøretøystørrelse og smidighet ikke trenger å være motsetninger. Begge modeller, både CapaCity og den enda lengre CapaCity L, er enkle å manøvrere. Dermed er sikkerhet hos Mercedes-Benz selvsagt integrert som standard.

Den kjøredynamiske knekkvinkelstyringen Articulation Turntable Controller (ATC) sørger for optimale styreegenskaper, høy stabilitet og god smidighet. Ved hjep av ATC stabiliseres CapaCity meget raskt innenfor rammene av fysiske muligheter, og man unngår sleng på bakre vogn eller til og med den fryktede sakseeffekten. På denne måten oppnår ATC tilnærmet samme effekt som det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®). Det betyr et enda høyere sikkerhetsnivå for leddbusser. Styreegenskapene til CapaCity tilsvarer dermed tilnærmet egenskapene til et solokjøretøy.

Knekkvinkelbeskyttelse Mercedes-Benz leddbuss Citaro G / CapaCity L

Knekkvinkelbeskyttelse, maksimalt innslag 54°

 

Den kjøredynamiske styringen ATC regulerer den hydrauliske dempningen av leddet raskt og situasjonsbestemt, avhengig av blant annet styrevinkel, knekkvinkel, hastighet og last. ATC benytter seg av data fra CAN-Bussen.

Effekt: Den høye basisdempningen i leddet som ellers er vanlig, gir sterk tendens til understyring i kurver og økt dekkslitasje på forakselen. Med ATC løper leddet tilnærmet fritt i vanlig stabil kjøretilstand og dempes bare av friksjonen mellom elementene.

En betingelse og utfordring for sikker kjøring av en bybuss er en perfekt oversikt over omgivelsene, spesielt på området for bakerste vogn. CapaCity gir bedre sikt allerede i kraft av sin konstruksjon med kun ett ledd. Utover dette formidler flere utvendige kameraer god oversikt over det som skjer på området rundt bakerste vogn. Rangeringsmanøvrering og revers er like fullt mulig som på alle andre omnibusser med ett ledd.

På CapaCity er det montert videokameraer på høyre og venstre side i hekken. Slik kan sjåføren kontrollere utsvingområdet til enhver tid ved utkjøring fra holdeplassen og i trafikken. For å overvåke bakerste vogn er det montert to ytterligere sidekameraer rett bak leddet.

For å oppnå ekstra sikkerhet ved rangering har Mercedes-Benz som supplement til de utvendige kameraene i hekken, også ryggekameraer. Når revers legges inn, høres et permanent, akustisk signal. Slik håndteres både manøvrering og rygging absolutt bekvemt og praktisk.

En konsentrert sjåfør bidrar betydelig til kjøresikkerheten. Elektroniske hjelpere støtter sjåføren i størst mulig grad. På CapaCity har samtlige dører en reverseringsanordning samt en horisontal dørromsovervåking. Tredje og fjerde dør er helautomatiske. Og gjennom de tofløyede dørene en til fire oppnås rask passasjerflyt. For å avlaste sjåføren ytterligere kan de innvendige rommene i disse dørene om ønskelig også videoovervåkes.

Utvendig hekkamera for kontroll av utsvingningsområdet på holdeplassen og i veitrafikken.

Videoovervåkingskameraer kan følge med på hva som skjer i bussen. Et videoovervåkingssystem kan ikke bare gi bussjåfør og passasjerer økt grad av opplevd sikkerhet, men også registrere bråkmakere som utøver hærverk eller vold ombord.

Dataene overføres til monitoren på førerplassen. Bussjåføren kan lettere oppfatte og bedømme situasjoner og hendelser som utspiller seg i passasjerrommet og reagere på en eventuell faresituasjon. Kjøretøyet har symboler som informerer passasjerene om at kjøretøyet er videoovervåket. Med videoovervåking gir du sjåfør og passasjerer større grad av opplevd sikkerhet og gjør bruken av offentlige transportmidler mer attraktiv. Videoovervåkingssystemet er tilleggsutstyr.

Mer informasjon om hvordan videoovervåkingen og datalagringen fungerer, får du fra vår salgskonsulent for busser.

Nær- og fjernlys drar nytte av det fremragende lyset fra de integrerte LED-frontlyktene, som i forhold til standardlyset trenger betydelig mindre energi. De lyser opp kjørebanen bred og presist. En annen sikkerhetsgevinst er lystemperaturen, som ligner på dagslys og som skåner øynene. LED-lysene imponerer med lang levetid og lav degenerering (reduksjon i lysstyrke).

LED-frontlysenes lyskjegle er nøyaktig definert. Mer lysstyrke og lengere rekkevidde sørger for ekstra sikkerhet. LED-lamper er omtrent to til tre ganger mer effektive enn konvensjonelle lyspærer.

Lyktene når sin fulle lysintensitet umiddelbart etter at de er slått på og sikrer omfattende og presis belysning av veien. De har en myk lysmørkegrense og et subjektivt lengre rekkevidde. Og LED-lyskastere øker i tillegg lønnsomheten pga. det lave strømforbruket og den lange levetiden. De degenereres sakte, dvs. lyseffekten forblir stort sett konstant hele levetiden.