Bruk av informasjonskapsler

For å utforme nettsiden optimalt og for å kunne forbedre den fortløpende, bruker Daimler informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av informasjonskapsler.

Ytterligere informasjon finner du i merknadene om informasjonskapsler.
Kjør sikkert
CapaCity og CapaCity L.

Kjør sikkert

I bytrafikk er det ikke alltid mulig å forutse farer.Desto viktigere er det da å treffe tiltak for å forebygge ulykker. Mercedes-Benz har utstyrt CapaCity bybuss med en rekke sikkerhetsfunksjoner som gjør det lettere å mestre kritiske kjøresituasjoner.

CapaCity og CapaCity L støtter sjåføren med mange forskjellige assistansesystemer. Antispinnreguleringen (ASR) forhindrer at drivhjulene spinner. Med det elektropneumatiske bremsesystemet (EBS) reduseres bremselengden betydelig, fordi bremsene responderer raskere og mer presist. Preventive Brake Assist samt Sideguard Assist sørger for forutseende bremsing og manøvrering.

ASR har to funksjoner som bevarer veigrepet: Doserte bremseinngrep hindrer at drivhjulene spinner. Den "elektroniske gasspedalen" regulerer motorens dreiemoment. I kritiske situasjoner, selv med full gass, leverer motoren bare så mye effekt som drivhjulene kan overføre til veibanen – et stort pluss for igangkjøringssikkerhet og kjørestabilitet.

Under igangkjøring overvåkes turtallet og dreiemomentene som virker på drivhjulene. Momentfordelingen styres slik at hjulene ikke spinner. Dette sikrer optimal friksjon til enhver tid.

Med ASR unngår føreren at drivhjulene spinner under akselerasjon, og dermed at hekken får sleng (bakhjuldrift). For motorer med høyt dreiemoment betyr ASR derfor økt komfort og sikkerhet under igangkjøring – særlig på underlag med varierende feste.

Funksjonsmåten til ABS: På hjulene er det montert sensorer som registrerer de forskjellige hjulenes hastighet og som informerer en sentral styreenhet.Dersom en nedbremsing nærmer seg det kritiske punktet der hjulene blokkerer, sørger varierende bremsetrykk for at hjulet holder seg akkurat på denne terskelen. På bare ett sekund kan bremsetrykket økes og senkes flere ganger.

Under en nedbremsing registrerer sensorene kontinuerlig hvordan hjulene ruller, og hvilke krefter som virker på dem. Bremsekreftene som virker på hjulene, blir fordelt, slik at ingen hjul blokkerer. Du beholder i stor grad styringen på kjøretøyet.

I desember 1970 lanserte Mercedes-Benz verdens første elektronisk regulerte, blokkeringsfrie bremsesystem – en revolusjon for trafikksikkerheten. Presise elektroniske bremseinngrep sørger for at hjulene ikke låses. Det gir minimal risiko for å miste styrestabiliteten, og kjøretøyet kan styres i ønsket retning selv under full oppbremsing. ABS-teknologien danner grunnlaget for videreutviklede sikkerhetssystemer som det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®) og bremseassistentsystemet (BAS).

Svingelyset sørger for betydelig økt sikkerhet takket være forbedret sikt under avkjøring i kryss, i rundkjøringer og ved finmanøvrering forover og bakover.

Funksjonen blir automatisk aktivert opp til en fart ca. 40 km/t dersom hovedlyktene eller blinklyset slås på eller rattet legges over. Den ene av de to tåkelyktene slås på for å lyse opp et område ved siden av kjøretøyet som ikke blir opplyst av frontlyktene. Den intelligente elektronikken dimmer ned svingelyset før det slås på eller av. Det gir øyet mulighet til å tilpasse seg skiftende lyssituasjoner.

Hvis kjøretøyet havner i en ustabil tilstand – for eksempel på glatt veibane – griper leddempingen raskt inn etter behov. Dermed stabiliseres leddbussen meget raskt innenfor rammen av fysiske muligheter, og man unngår sleng på bakerste vogn eller til og med den fryktede sakseeffekten. Med den nye Articulation Turntable Controller (ATC) oppnås på denne måten, som den eneste i sitt slag, omtrent den samme effekten som ved det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®).

Citaro G, knekkvinkelbeskyttelse vintertest 2014 Rovaniemi

CapaCity er det beste eksempelet på at kjøretøystørrelse og smidighet ikke trenger å være motsetninger. Begge modeller, både CapaCity og den enda lengre CapaCity L, er enkle å manøvrere. Dermed er sikkerhet hos Mercedes-Benz selvsagt integrert som standard.

Den kjøredynamiske knekkvinkelstyringen Articulation Turntable Controller (ATC) sørger for optimale styreegenskaper, høy stabilitet og god smidighet. Ved hjep av ATC stabiliseres CapaCity meget raskt innenfor rammene av fysiske muligheter, og man unngår sleng på bakre vogn eller til og med den fryktede sakseeffekten. På denne måten oppnår ATC tilnærmet samme effekt som det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®). Det betyr et enda høyere sikkerhetsnivå for leddbusser. Styreegenskapene til CapaCity tilsvarer dermed tilnærmet egenskapene til et solokjøretøy.

Knekkvinkelbeskyttelse Mercedes-Benz leddbuss Citaro G / CapaCity L

Knekkvinkelbeskyttelse, maksimalt innslag 54°

Den kjøredynamiske styringen ATC regulerer den hydrauliske dempningen av leddet raskt og situasjonsbestemt, avhengig av blant annet styrevinkel, knekkvinkel, hastighet og last. ATC benytter seg av data fra CAN-bussen.

Effekt: Den høye basisdempningen i leddet som ellers er vanlig, gir sterk tendens til understyring i kurver og økt dekkslitasje på forakselen. Med ATC løper leddet tilnærmet fritt i vanlig stabil kjøretilstand og dempes bare av friksjonen mellom elementene.

I farlige situasjoner er riktig reaksjon fra førerens side like viktig som det tekniske utstyret i kjøretøyet. Et godt grunnlag legges med OMNIplus sikkerhetsopplæring. Et sentralt punkt her er å bli kjent med kjøretøyets egenskaper i grensesituasjoner.