Perfekt for BRT
CapaCity & CapaCity L

Perfekt for BRT

Dag for dag foregår det en endring på veiene i Tyskland, Europa og resten av verden. Et økende passasjertall definerer kollektivtrafikkens helhetsbilde mange steder. I urbane områder vokser derfor behovet for store busser. CapaCity og CapaCity L er den ideelle besetning for denne rollen. De tar seg helt suverent av de hyppig frekventerte rutene i bytrafikken. Også for spesialiserte BRT-systemer i separate kjørefelter er de helt optimale. De imponerer med en betraktelig transportkapasitet og stiller opp med rask passasjerflyt og fremragende smidighet.

CapaCity L forener dermed på en ideell måte en kapasitet som mangler sidestykke på alle måter, med en bemerkelsesverdig fleksibilitet med hensyn til bruk og planlegging av strekninger. Det være seg et nytt kjøpesenter, bolig- eller industriområder: Alle er lett tilgjengelige, rimelig og på kort tid, ved hjelp av CapaCity L. Denne storbussen yter dermed et betydelig bidrag til å redusere trafikktettheten i bykjerner. Styring, drift og dimensjoner følger også det intelligente, komplette konseptet, som har sitt utgangspunkt i storserieteknikk som har vist sin berettigelse tusenvis av ganger. Ved utformingen har den også et stort spillerom for forskjellige ønsker og behov.

CapaCity L har fleksibel utforming. Kjøretøyet kan konstrueres med store ståplassarealer og dermed konsekvent med et formål om høyest mulig antall passasjerer. I den fremre vognen er det både på venstre side og ovenfor, mellom dørene, utformet et spesialbruksområde. Området benyttes etter behov av stående passasjerer, rullestolbrukere eller av passasjerer med barnevogn.

Dør nummer to kan utstyres med en elektrisk rampe. En mekanisk fellbar rampe er mulig på dør en og dør to. En holdestang som er tredelt i det øverste området gir stående passasjerer trygt feste i kjøreretning på det store spesialbruksområdet. Fordi forhøyningene er forkortet, oppnås ytterligere ståplasser foran leddet.

* Spesielle kundeønsker