Savršeno za BRT
CapaCity & CapaCity L

Savršeno za BRT

Na ulicama Nemačke, Evrope i celog sveta iz dana u dan dolazi do promene. Povećani broj putnika je u današnje vreme karakterističan u javnom prevozu u brojnim mestima. Iz tog razloga raste potreba u urbanim centrima za autobusom u velikom formatu. CapaCity i CapaCity L su idealna posada za ovu ulogu. Suvereno opslužuju veoma frekventne linije u gradskom saobraćaju. Čak i za specijalizovane BRT sisteme na vlastitoj traci oni predstavljaju idealno rešenje. Oni su uverljivi zbog svog upečatljivog transportnog kapaciteta i dodatno zbog brzog protoka putnika i izvanredne okretljivosti.

Upavljački sistem, pogon i dimenzije takođe prate inteligentni ukupan koncept, koji je zasnovan na pouzdanoj tehnici velike serije koja je hiljadama puta isprobana. Osim toga, prilikom izrade on ostavlja dosta prostora za različite želje i zahteve. CapaCity L povezuje na idealan način svoj neuporedivi kapacitet sa izuzetnom fleksibilnošću po pitanju primene i planiranja deonica. Bez obzira da li je reč o novom tržnom centru, stambenom ili industrijskom području: oni svi mogu lako da se brzo i povoljno otvore i povežu sa CapaCity L. Na taj način, ovaj veliki autobus daje svoj važan doprinos u smanjenju gustoće saobraćaja u gradskim sredinama.

Izgled CapaCity L je varijabilan. Kao posledica toga, vozilo može da se dimenzioniše za veliki broj putnika zahvaljujući velikim površinama za stajanje. U prednjem delu vozila je sa leve strane kao i na suprotnoj strani između vrata predviđena po jedna posebna korisna površina. Ovu površinu, po potrebi, koriste putnici koji stoje, lica u invalidskim kolicima odn. putnici sa dečijim kolicima.

Vrata mogu da se opreme sa električnom rampom. Mehanička preklopna rampa je moguća na prvim i drugim vratima. Trostruko podeljena potporna motka u gornjem delu, takozvani trozub (KSW*), obezbeđuje stabilnost putnicima koji stoje na posebnoj velikoj korisnoj površini u smeru vožnje levoZahvaljujući skraćivanju platformi su, neposredno ispred zgloba, nastala dodatna mesta za stajanje.

* Posebna želja kupca