U slučaju opasnosti
CapaCity i CapaCity L

U slučaju opasnosti

Pre nezgode vozač mora brzo reagovati da bi se sprečila opasnost. Pri tome povećanu bezbednost pruža siguran donji podstroj CapaCity autobusa i mirno upravljanje. Za to su zaslužni nezavisno vešanje točkova na prednjoj i pratećoj osovini.

Nova vrata kabine vozača mogu da zaštite vozača od neočekivanih napada. U zavisnosti od svrhe primene i željenog stepena zaštite, na raspolaganju stoje četiri modularna stepena nadgradnje.

Citaro G, zaštita od lomljenja zgloba, zimsko testiranje 2014. Rovaniemi 

Ako se vozilo nađe u nestabilnom položaju – na primer na glatkom kolovozu – onda se brzo aktivira prigušenje zgloba u skladu sa potrebama. Na taj način se zglobni autobus veoma brzo stabilizuje u okviru fizičkih mogućnosti i sprečava njihanje ili čak ispad zadnjeg dela vozila sa opasnim efektom peroreza. Nova regulacija zaštite od lomljenja zgloba ATC na ovaj način postiže, kao jedina regulacija ove vrste, efekat regulacije koji je sličan efektu elektronskog programa stabilizacije (ESP®).

Kao dodatna zaštita od kolizije je u produženi prednji deo ugrađen element za slučaj udara. Ovaj element, u slučaju udara, zajedno sa ojačanom, definisanom konstrukcijom šasije sile udara odvodi direktno u donji deo vozila. Na taj način se postiže bolja zaštita za vozača i prostor za noge. Zahtevi u odnosu na testiranje udara njihanjem UNECE-R 29 su zadovoljeni.

Kamera na zadnjem spoljašnjem delu za kontrolu područja naginjanja na stajalištu i u uličnom saobraćaju.

Uslov i izazov za bezbednu vožnju autobusa za gradsko i prigradsko područje predstavlja savršena preglednost okoline, pre svega u području zadnjeg dela vozila. CapaCity pojednostavljuje vidik već zahvaljujući svom načinu konstrukcije sa samo jednim zglobom. Osim toga, nekoliko spoljašnjih kamera prenosi pregled dešavanja u području zadnjeg dela vozila. Manevrisanja i vožnja unazad su mogući kao i kod svakog drugog autobusa sa jednim zglobom.